Löpare i kulisserna.

2013-06-11

Avslöjade konglomeratet

Om 1 % av människorna kontrollerar 99% av tillgångarna och alla 99 % övriga människorna får det sämre i en accelererande takt, då fattar jag inte varför de som förespråkar konkurrens beklagar sig?

Samhällets ideologiska fundament kan faktiskt sammanfattas som valet mellan två -ismer. Altruism eller egoism.

Så hur det kan komma sig att människor som förespråkar egoism nu sitter och gnäller, det förefaller mycket besynnerligt?

"Ve det land vars kung är ett barn och vars ledare redan är berusade på morgonen. Lyckligt vare det landet vars kung är ädel i sinnet, och vars ledare arbetar hårt innan de festar och dricker, och då endast för att stärka sig själva för kommande uppgifter ". (Pred 10: 16-17)

När den vilseledda opinionen utmärker och belönar vad som är föraktligt och föraktar det som är hedervärt, straffar dygd och belönar last, uppmuntrar vad som är skadligt och avskräcker det som är nyttigt, applåderar falskhet och döljer sanning bakom likgiltighet eller förolämpning, så blir en nation utan framsteg och kan räddas endast genom fruktansvärda lärdomar av katastrofer.

Så kan polariseringskulissen fortsätta och kommer att fortsätta ett tag till, med en krympande och beundrad skara festprissar som njuter av sin eufori, men Sverige är i allvarlig fara, som dock fortfarande är utom synhåll och borta ur det allmänna sinnet och som inte är omedelbart närvarande, men som fortsätter att gro tills dess att utbrottet är i full blom.

Då och först då kommer människor besinna sig, vakna och inse den fullkomliga dårskapen i sin tro på dessa moderna finansiella alkemister och deras bubblande löften om permanent välstånd utan smärta och konsekvenser från denna urgamla fiende som kallas skuld kopplat till ränta som verkar för att gynna de som kontrollerar skapandet av en nations pengar.

Med tanke på den starkt politiserade naturen i dagens värld, är det viktigt att ta på sig ansträngningen av att förstå de grundläggande realiteterna, snarare än att blint acceptera de fiktioner som den presstituerade mediaapparaten spyr ut på uppdrag från den institutionella byråkratin och dess quislingar inom det bankfinansiella systemet.

Ur vilket politiskt, kulturellt eller ekonomiskt perspektiv som helst så är nationer i väst i total nedgång. De historiska dygderna av arbete, fritt tänkande och en gemensam kulturell integritet samt religiösa och historiska principer är borta, inte enbart beroende på informationssamhällets etablering.

Traditionellt goda värderingar har underminerats och ersatts av en betoning på vinstmaximering, skenande materialismen och ett konsumtionsdrivet samhälle.

Västerländska samhällen har förlorat sin själ på vägen. Den främsta orsaken är att den tidigare politiska ledningen av enskilda europeiska nationer, så ofullkomliga som de var, har adjungerats och tagits över av en korrupt finansiell maktelit som använder sin kontroll över demokrati genom ekonomi utifrån sin kontroll över skapandet av pengar, för att köpa bestämmande och inflytande över "representativa" regeringar i flesta västerländska nationer.

Denna kontroll har inneburit att politiska ledning och centralbanker inte företräder medborgarna eller det bästa för nationer i stort. Istället arbetar politiken för att främja de ekonomiska och globala styrelseformernas vinstmaximeringsintressen för en liten hemlighetsfull maktelit. Detta övertagande har snart ruinerat de flesta nationalstaterna och hotar nu alla befintliga betalningssystem samt offentliga och privata tillgångar.

 

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram