Kredit betyder för troende.

2013-06-17

Loan to Deposit ratio

Iglar, fästingar och löss plågade samhällskroppen vars blodomlopp nu är havererat som en konsekvens av detta, men för att det inte skall uppdagas att kroppen är död så används medial parfym, smink och respiratorer för att ge ett sken av att allting är som vanligt.

Men oavsett hu mycket dyvelsträck, målarfärg eller defibrillatorer som kommer att användas så blir inte detta kreditbaserade valutafinansiella system levande och fungerande igen!

Utan ett fungerande system för handel med varor och tjänster så kan inte samhällets arbetsdelning fungera och det innebär att detta är ett samhälle i upplysning.

Människor har börjat tänka, fundera och undra. Hur kan det egentligen komma sig att ingenting är som det det har förefallit att vara och att så mycket är så genomgående ohederligt?

Allt fler människor frågar sig nu om våra politiker någonsin har haft någon som helst avsikt, annat än den egna nyttan med sin politiska gärning, eller med någonting som de någonsin har uttryckt?

Svaret är givetvis, de har aldrig haft ett altruistiskt syfte och alltid ett egoistiskt syfte, men de har lyckats kedja fast människor mentalt i detta funktionsmässigt döda system av skuld med en evigt växande ackumulerad kostnad av ränta.

Jag skrattar  nästan lite åt hur man från mediernas sida försöker ge sken av att detta kommer som en överraskning och dessutom nu främst skulle gälla Kina inom BIS och IMF.

Funktionen av kredit som bärande betalningsmedel i systemet betingar ett pris avränta, vilken ligger utanför det nominella kreditbeloppet, vilket skapar ett ackumulerat tillväxtkrav - skuldsättningsökningskrav. Detta krav skapar inflation i ekonomin fram till skuldmättnad, ökning av kreditmassa skapar sedan i huvudsak två effekter genom de ackumulerade räntekostnaderna, inflation i den finansiella delen av ekonomin och deflation - stagnation i den reala delen av ekonomin. Sammantaget stagflation. Räntan tvingas vidare mot noll för att undvika kredithaverier samtidigt som kreditomsättningshastigheten sjunker.

"The credit-driven growth model is clearly falling apart. This could feed into a massive over-capacity problem, and potentially into a Japanese-style deflation," said Charlene Chu, the agency's senior director in Beijing. 

"There is no transparency in the shadow banking system, and systemic risk is rising. We have no idea who the borrowers are, who the lenders are, and what the quality of assets is, and this undermines signalling," she told The Daily Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/finance/china-business/10123507/Fitch-says-China-credit-bubble-unprecedented-in-modern-world-history.html

Jag har som bekant varit av den åsikten under ett antal decennier att det vi ser i media är precis vad "någon" vill att vi ska se, inget mer och inget mindre. Med mycket få undantag.

Om vi ser någonting på TV så är det eftersom någon vill att vi ska se detta och då är det meningslöst att se på. Om av en slump du ser någoning anmärkningsvärt på tv, så är det eftersom detta inte är vad det verkar vara, eller att ägardirektiven blivit fel. Det mesta av vad som verkar vara anmärkningsvärt är bara enkel vilseledning avsedd att avleda uppmärksamheten från det som verkligen betyder något. Den här veckan var inget undantag då vi utsattes för monotont basunerande om antalet anställda, resultatrapporter och huruvida marknaden står inför nya tider av evig lycka. Inget av detta stämmer, åtminstone inte på det sätt som det som presenteras för oss.

Om man betraktar diagrammet nedan och ser detta som symptomatisk för det kreditbaserade valutafinansiella systemet inom BIS och IMF, eftersom regelverket är detsamma, så kan vem som helst vidare konstatera följande med kännedom om att skuldsättningen aldrig har varit högre och att de reala produktiva ekonomierna nu krymper:

Pengar cirkulerar med en lägre hastighet än någonsin tidigare.

Pengarna ackumuleras någonstans.

Finansiellt betingad prissättning har aldrig varit högre.

Pengar rör sig FRÅN den realvärdeproducerande delen av ekonomin in TILL den finansiella delen av ekonomin. 

Detta tillstånd kallas för S-T-A-G-F-L-A-T-I-O-N och det kan bara inträffa när skuldmättnaden för ett kreditbaserat system har passerats. Detta innebär också att "the point of no return" ovillkorligen är passerad och att systemet går mot hyperstagflation och sitt ovillkorliga haveri och eftersom det inte går att äta pengar, inte ens elektroniska, så finns det en risk för att det kan bli dålig stämning när människor upptäcker detta

Om någon till äventyrs skulle ha sett detta begrepp omnämnas någonstans i medierna eller av någon politiker, så skulle jag bli varmt tacksam för att bli upplyst om var och av vem som detta är påtalat.

Penninghastighet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram