Att vara lik.

2013-05-06

249619_10151030667117864_1015431469_n

Att regeringen, den Svenska Riksbanken, medierna och en mängd finansiella institutioner numera bryter mot ett flertal olika lagar i fråga om bedrägeri och egendomsförvaltning, detta för att lura befolkningen, ryms fortfarande inom ramarna för att vara en godtagbar och accepterad självklarhet, dock för allt färre individer inte bara i Sverige utan även runt om i världen.

Sedan grundandet av exempelvis husen Wallenberg, Rothschild och Morgan under 1800 och 1900-talen så har respektive banker och bankirer successivt antagit rollen som finansiärer till regeringar, vilka befinner sig placerade i en position av förpliktelser i form av skuld mot sina finansiärer. Lagar och regler skapas därför mer påverkade av de intressen som bankirerna har, än av allmänintresset. Detta är den grundläggande konflikten som undergräver möjligheten till verklig demokrati i vår värld. Det är inte fråga om vem som kan få flest röster – det är en fråga om vem som har mest pengar och det har givetvis den som äger kontroll över skapandeprocessen.

Dessa bankdynastier (och människor med mest pengar som styr dynastierna) har givit upphov till en hel subkulturell-ras av människor vilka kännetecknas av en övertygelse om sin överlägsna intellektuella kapacitet, och rätt till att agera
utanför samhällets lagar, vilket alltså inte sällan förstärks av regeringar som är skyldiga att hjälpa och lyda dem som gäldenärer. Detta har resulterat i en situation där hela den globala ekonomiska motorn kontrolleras av dessa mycket rika och mäktiga dynastier, som nu intensivt samverkar dagligen, för att manipulera marknaden till sin egen fördel, på bekostnad av resten av världens befolkning.

Den operativa plattformen, för denna globala kriminella företagsverksamhet är det kreditbaserade valutafinansiella systemet med sina olika mekanismer i form av exempelvis terminer, derivat, samt lånemarknader. Långt ifrån den öppna marknadens effektivitet i fråga om mekanismer, så är de medel som förskansar de ekonomiska dynastierna rätten att fjättra regeringar och suga upp resultatet av alla dessa i hela världen, en konstruerad ekonomisk mekanism för regelbunden expansion och kontraktion. Det är på detta sätt som de astronomiska virtuella vinsterna genereras, och det är anledningen till att bankerna inte längre investerar i vanliga företag. Varför investera i företag när man kan investera i en påhittad egen marknad, där du själv styr utbud, efterfrågan och pris?

Detta utan en enda leverans av någonting, utan att betala för någonting och utan att göra något mer än att publicera tusentals kontrakt om att köpa och/eller sälja stora mängder av råvaror som vida överstiger vad som kan vara realistiskt att producera, leverera eller utnyttja.

De böjelser och impulser som utgör incitament för handel för de allra flesta handlare, är indragna i förluster på marknader som kretsar mellan upp och ner, detta eftersom marionetterna som verkar på uppdrag av bankdynastierna ligger med omväxlande långa och sedan korta positioner för att extrahera vinster ur systemet, verklighetens aktörer blir för alltid givna förlorare i detta finansiella spel med kontrakt-löften, som styrs av mekanismen där priset sätts genom utbud efterfrågerelationen och där en enda operatör kontrollerar båda dessa.

Det är ett finjusterat bedrägeri i internationell skala. Och det kan inte identifieras eller upptäckas, eftersom de mekanismer som existerar för erkännande och verkställighet av regler är under kontroll av bankdynastierna själva. Trots allt, vem är det som dessa regeringar är i skuld till?

Därför har vi nu en globaliserad maskin som effektivt medför att alla värdefulla resurser extraheras i förtid från jordskorpan för att tillfredsställa den omättliga girighet som beskriver detta parasitära översta lager av det mänskliga samhället.

Genom ett utgivande av tusentals långa kontrakt, etableras uppkomsten av en robust och evig framtida efterfrågan som distribueras, och banker och
gruvarbetare agerar plikttroget i linje med detta för att finansiera och utforska för inlåning, av någonting som inte precis många kommer att se produktionen av i vår livstid. Problemet för dessa annars logiskt sett intelligenta människor är att ju närmare de kommer till toppen av näringskedjan, desto längre upp i näringskedjan är de drivna att gå.

Dessa själars enskilda "storhet" bygger därför  inte sällan på lika delar av girighet och missbruk. Girighet i detta är egentligen bara ett ökande beroende av pengar och den känsla av osårbarhet som den som har massor av dem tror att de ger, en i grunden alltmera bristande självkänsla med andra ord.

Ur ett makroekonomiskt tidsperspektiv skulle vi kunna uppfattas som på gränsen till det sjätte massutdöendet av arter under de senaste 500 miljoner åren. Hittills åstadkomna av asteroider och klimatets naturliga förändringar, så kommer detta nästa utdöende av allt att döma, initieras av oss själva, den globala uppvärmningens nejsägare till trots 😉

Men detta är en impopulär verklighet att beskriva, och därför fortsätter vi istället på den förvalda mänskliga vägen längs livet och låtsas som att detta inte alls händer.

Vi har ju gudbevars Mello på hemmaplan, våra bilar , Webergrillar och iPhone och allt finns att köpa. Sommaren är här – dags att glömma och bli full som en kastrull!

Vi använder för närvarande i onödan i princip varje element i all användning av jordskorpan och formar dem till objekt för vår yttersta själsliga distraktion – datorer, telefoner, bilar och TV-spel – så till den milda grad att verksamheten i informationshantering är den allestädes närvarande och utgör varje viktig komponent i alla företag – inte bara de som annars associerats med den
information verksamheten. Våra länder kallas nu ”marknader” och förstörelsen av vår naturliga miljö som ”vår omvandling av jorden till informationssamhälle”. Båda är spins men efterfrågan är frånvarande eller sämre. Vi behöver inte mer prylar som skapar tanklöshet, vi behöver tänka mer själva individuellt..

Den massiva ström av produkter som härrör från denna grossistuella utplundring av jordskorpan är just vad som behövs för att stödja den vilseledande förutsättningen från modern ekonomisk teori, vilken befrämjar och bejakar ständig tillväxt.

Det uppenbara resultatet av en sådan mentalitet har uppenbarligen tillfallit alla de bankirer och politiker som är anställda av de globala bankdynastierna och naturligtvis även på deras uppdrag tillsatta tekniker och ekonomer, bonus anyone?

Vi har fortfarande inte något egentligt behov av inte fler bilar, men den stimulans och kvantitativa lättnader, som faktiskt är ren stöld av framtida generations egna kapital har åter stärkt, om än ytligt, efterfrågan på bilar, heja fordonsindustrin!

Människor med skulder vet inte hur man kan försvara sig från predation av banksystemet, och bankernas mediamaskin är så grundligt effektiv, att den stora majoriteten av medborgarna inte ens ifrågasätter giltigheten av idéer som innebär att människorna blir våldtagna upprepade gånger av sina finansiella institutioner, medan deras armar hålls fästa av regeringarna som människor själva har valt.

Mitt i en sådan kulturellt genomgripande okunnighet, är en förändring i önskvärd riktning omöjliggjord. För vem var det som regeringen var skyldig pengar nu igen?

Media skanderar dessutom mantra om ”globalisering” som är särskilt utformade och distribuerade via konventionell media med syfte att skapa förväntningar i det allmänna för den kommande lyckan med en enda global regering, vilken uttrycks innebära den enskilda individens ökade rätt till medinflytande över sitt eget liv.

Att ruinera regeringar i samband med förstörelsen av Euron och av den amerikanska dollarn är viktiga milstolpar i utvecklingen till det slutliga målet med en värld styrd av ett gäng misantroper som aldrig bibringats minsta förståelse för sig själva och sina egna känslor och vars främsta merit på jorden ännu så länge är att de har lyckats med att övertyga nästan alla om att värdet på skuldfordringarna i bankerna, kommer någonstans ifrån som verkliga tillgångar betraktat.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram