Led dig själv rätt väg.

2013-02-15

ledarskap

Vi lever i det moraliska förfallets tidevarv när lögnen har blivit norm och rättfärdigheten slaktas på den egna nyttans altare. Ledande folkvalda politiker och centralbanksanställda runt världen ser nu som sin naturliga uppgift att ljuga människor rakt i ansiktet. Internet har ritat om spelplanen för makten och ger oss möjligheter att dela information om tingens rätta ordning. Det är nu därför viktigt för oss att minnas att ord kan göras meningslösa genom antingen missbruk eller överanvändning. Och därförfö när vi som människor misstänker att vi hör exempel på detta, så skall vi tänka på att politiker i sin främsta strävan efter makten vill dölja den verkligheten genom att förvränga ord, vilket leder till att vi förminskar både oss själva som individer och vårt samhälle om vi stilla accepterar detta.

Utan exakta betydelser bakom ord kan politiker och eliter skymma verkligheten och samhällsskick och få människor att reflexmässigt associera vissa ord med positiva eller negativa uppfattningar. Med andra ord kan obehagliga fakta döljas bakom avsiktligt meningslöst språk. Som ett exempel har Sveriges befolkning vant sig vid att acceptera ordet ”demokrati” som en synonym för frihet. Därför är vi betingade att tro att vi har demokrati och att överallt är demokrati någonting välvillig.

I verkligheten gäller att det finns makt och det finns ickemakt. Makt är definitionsmässigt kraft att bryta motstånd. I ett system där pengar styr ekonomi som styr politiken så är pengar således makt.

De människor som då kontrollerar penningmängden i en ekonomi innehar alltså makten. Eftersom varken riktningen höger eller riktningen vänster, äger kontrollen över penningmängden, eftersom denna kontroll ägs av bankerna, så blir ovillkorligen hela den partipolitiska kulissen, just ingenting annat än en kuliss och vad begreppet demokrati har för värde i ett system som detta, det borde åtminstone de röstberättigade vara tvungna att begripa för att inte dra elände över andra människor.

Är det då verkligen säkert att alla politiker som har gjort den egennyttiga partikarriärens resa i självprofitens tecken redan hade gjort sina val, eller är det så att tillfället gör tjuven och att det helt enkelt är på det viset att partikarriärister uppenbarligen har fel själslig disposition för att leda andra människor ur samhällsperspektivet när de kommer till makten? Är det gemensamma beteendet en slump? Nej givetvis inte.


Det ena bärande begreppet i detta är enskild nytta (maximering) och det andra är allmän nytta, det är två olika begrepp med olika innebörd, men likafullt så vill uppenbarligen många människor gärna se dessa båda begrepp som samma sak. Skillnaden mellan enskild och allmän i det befolkningsmässiga medvetandet är uppenbart pinsamt beroende av individernas självsyn i samhället. Människor uppger det ena men tänker ovillkorligen på det andra. Därför måste alltid ledning ske utifrån sakfrågor och aldrig ifrån annat.


Att en partikarriärist främst skulle sträva efter det allmännas bästa är därför sakligt sett en logiskt konsekvent omöjlighet eftersom strävandet efter makt i sig själv ovillkorligen definierar det enskilda nyttosökandet.

I politik och kommunikation är språk det viktigaste verktyget för människan. Använder någon rätt ord vid det rätt tillfälle får denne acceptans för hur verkligheten beskrivs som sanning. Det finns dock en gräns för hur långt man kan driva språket. Verkligheten själv sätter den gränsen. Uppfattar människor att det som uttrycks inte stämmer med det som de ser, så får politikerna en narrkåpa på huvudet. Verkligheten blir då istället politikernas fiende.


När vi nu går in i det moderna västerländska samhällets slutliga fas som vi känner till detta och det valutafinansiella haveriet accelererar, så kommer vi få höra en hel del polariserande retorik från båda sidornas partipolitiska barrikader och detta från deras många kandidater till den politiska makten, i den mån som detta fortfarande system består.

Det är nu därför viktigt för oss att minnas att ord kan göras meningslösa genom antingen missbruk eller överanvändning. Och när vi som människor hör detta, så skall vi tänka på att politiker i sin främsta strävan efter makten vill dölja den verkligheten genom att förvränga ord, vilket leder till att vi förminskar både oss själva som individer och vårt samhälle om vi stilla accepterar detta.

Det finns bara en realpolitisk makt och har vi ingen politisk förmåga att påverka idag, eftersom makt är kraft att bryta motstånd i ett system där pengar styr ekonomi som styr politiken. Allt annat är kulisser och om vi inte ens adresserar problemen så kommer att förbli fångar i vår egen obetänksamhet.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram