Tidevarv komma tidevarv försvinna, men skulderna växer.

2013-02-09

285022_369502883129106_1540358324_n

Om alla pengar är kreditpengar alltså skulder, så måste ju alla pengar vara någons skuld, även de pengar som människor har sparat i olika former.

Att då anföra argument om pensionssystemets funktion och hållbarhet utan att ta hänsyn till att hela summan i pensionssystemet faktiskt utgör en del av ekonomin, som skapar en ackumulerad kostnad av ränta i systemet vars kostnad måste försörjas av nya kreditpengar, torde vara försiktigt uttryckt obetänksamt och dessutom leda till hyfsat galna slutsatser.

Ju mer tidigare generationer har sparat undan desto dyrare blir det alltså för de efterkommande.

‎"Ve den jorden vars kung är ett barn och vars ledare redan är berusade på morgonen. Lyckligt vare det landet vars kung är ädel i sinnet, och vars ledare arbetar hårt innan de festar och dricker, och då endast för att stärka sig själva för kommande uppgifter ". (Pred 10: 16-17)

När den vilseledda opinionen utmärker vad som är föraktligt och föraktar det som är hedervärt, straffar dygd och belönarlast, uppmuntrar vad som är skadligt och avskräcker det som är nyttigt, applåderar falskhet och döljer sanning bakom likgiltighet eller förolämpning, blir en nation utan framsteg och kan räddas endast genom fruktansvärda lärdomar av katastrofer.

Så kan polariseringskulissen fortsätta och kommer att fortsätta ett tag till, med festprissar som njuter av sin eufori, men Sverige är i allvarlig fara, som dock är utom synhåll och borta ur det allmänna sinnet och som inte är omedelbart närvarande, men som fortsätter att gro tills dess att utbrottet är i full blom.

Då och först då kommer denna generation besinna sig och inse den fullkomliga dårskapen i sin tro på dessa moderna finansiella alkemister och deras bubblande löften om permanent välstånd utan smärta och med inga konsekvenser från denna urgamla fiende som kallas skuld kopplat till ränta.

Med tanke på den starkt politiserade naturen i dagens värld är det viktigt att ta på sig ansträngningen av att förstå de grundläggande realiteterna, snarare än att blint acceptera de fiktioner som den presstituerade mediaapparaten spyr ut på uppdrag från den institutionella byråkratin och dess quislingar inom det bankfinansiella systemet.

Ur vilket politiskt, kulturellt eller ekonomiskt mått som helst så är nationer i väst är i total nedgång. De historiska dygderna av hårt arbete, fritt tänkande och en gemensam kulturell integritet samt religiösa och historiska principer är borta. De har underminerats och ersatts av en betoning på skenande materialismen och ett konsumentdrivet samhälle.

Västerländska samhällen har förlorat sin själ på vägen. Den främsta orsaken är att den tidigare politiska ledningen av enskilda europeiska nationer, så ofullkomliga som de var, har adjungerats och tagits över av en korrupt maktelit som använder sin kontroll över demokrati genom ekonomi för att köpa bestämmande inflytande över "representativa" regeringar i flesta västerländska nationer.

Denna kontroll har inneburit att officianter inom den politiska ledningen och centralbankerna inte företräder medborgarna eller det bästa för nationer i stort. Istället arbetar politiken för att främja de ekonomiska och globala styrelseformernas intressen för en liten hemlighetsfull maktelit. Detta övertagande har snart ruinerat de flesta nationalstaterna och hotar nu alla befintliga betalningssystem samt offentliga och privata förmögenheter och pensionssparande.

422821_397326780332947_1947333854_n

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram