För ledning

2013-02-10

haveri

Det möjligas konst kallas ibland för politik, vilket alltså per definition kan ses som synonymt med avsaknad av moraliska och etiska gränsdragningar. Det politiska ansvarstagandet för samhällets situation utsträcker sig till omvårdnaden av den egna individuella situationens nytta för de politiskt valda.

Den fundamentala samhällsekonomiska komplikationen har funnits i det valutafinansiella systemet sedan dag 1 och har möjligen undgått några av de mindre intellektuellt bemedlade folkvalda, men knappast samtliga hela tiden sedan 1931. Allt som nu sker i politiska sammanhang sker därför med sikte på enskilda nyttointressen eller i det närmaste komplett idioti, precis som det uppenbarligen alltid har varit.

När nu det valutafinansiella systemet på matematiska grunder havererar, så havererar betalningssystemet och därmed funktionen för handel med varor och tjänster i samhället och därmed samhället. Frånvaron av politiskt engagemang för åtgärdande av detta kan synas som både tecken på värdet på vår demokrati och de människor som valts att leda.

Västvärlden som vi känner den, kommer inte att pågå mycket längre i sin "nuvarande form. Arkitekterna av denna kollaps har alltid vetat att det valutafinansiella systemet är dödsdömt och de kommer att packa på sig så mycket av vad de ser som rikedom som de kan, innan de slutligen drar ur kontakten, eller slutar att försöka upprätthålla kulissen, för att sedan titta på när nationer börjar slitas sönder inifrån.

Tro för all del ingenting annat, detta är en "designad" kollaps ur det perspektivet av att systemet har varit medvetet dödsdömt från dag 1 och kollapsen måste rimligtvis därför ha planerats i årtionden.

Tänk på att verkligt välstånd består av hårda tillgångar som ädelmetaller, mark, produktionsutrustning, mineraltillgångar och företag som producerar en fysisk produkt, inte tjänster. Dessa är därför de tillgångar som finansiella ingenjörerna tillägnar sig strax före total kollaps av de drabbade länderna. Dessa är de saker som kommer att ha värde efter kollapsen och de som har innehav av dessa tillgångar kommer att sätta reglerna för vilken typ av samhälle vi kommer att befinna oss i framgent.

Det finns givna tecken på vägen till kollaps som fungerar som varningar till dem som är mottagliga för tecknen. Dessa tecken kan hjälpa dem som försöker att navigera gånger för att förbereda sig för slutskedet när de kommer att vara i den största fara de har upplevt.

Länder går igenom vissa stadier snabbare än andra länder eller hoppar över vissa steg så skriften på väggen måste följas för att bedöma var du befinner dig i nedräkningen till kaos.

När ett lands ekonomi börjar vackla, så kommer regeringen att försöka avleda skulden och avleda uppmärksamheten till andra saker.

Regeringen kommer att tillägna det sista av nationens rikedom och den slutgiltiga förstörelsen av valutan med detta avledande i sikte, många gånger genom den moderna historien så har regeringar till och med valt metoden att gå i krig för att dölja dessa fakta för sina medborgare.

När inflationen börjar reta befolkningen kommer regeringen att åberopa priskontroll för att blidka pöbeln, men detta kommer i slutändan leda till brist och lägga grunden till det kaos som följer. De som trodde på att regeringen kommer att fångas oförberedd, kommer att vara lätta att manipulera för de ansvariga och de nyttiga idioterna kommer att användas på många sätt.

När bankerna får kontrollera penningmängden i samhället genom att de utgör punkten för kreditbildningen och bestämma hur dessa krediter skall fördelas och till vilken kostnad i form av ränta. Då får vi ovillkorligen ett samhälle som speglar bankernas prioriteringar. Att samhällets syfte skall vara de enskilda bankernas vinstmaximering är den demokratiska galenskapen i sin yttersta potens!

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram