Allt i Ring är ingenting

2011-12-19

Ekonomi kan finnas utan pengar och ett finansiellt beskrivande system, medan pengar i sig själv helt och hållet saknar all betydelse utan en ekonomi att beskriva.

Alldeles för många individer älskar pengar. Även människor som jag själv har ju gjort det, individer som nu avskyr pengar, det finansiella systemet med sin handel, individer som nu förstår den bedrägliga karaktären av det system vi lever i. Jag själv har ju länge jobbat hårt och inte minst sent på mornarna samt sparat för att kunna uppnå en känsla av stabilitet inom detta finansiella system av pengar.

Många människor ser pengarna som en samlingspunkt för deras egen individuella existens. Men är det verkligen pengar som dessa individer söker, eller är det egentligen inte någonting helt annat? I sanning, så utgör pengar ”säkerhet” i huvudet på massorna så är det utan tvivel, verkligheten kan som bekant vara skild från individens sanning, vilket implicerar att många faktiskt kan ha fel och till och med må dåligt fast de tror att de borde må bra.

Pengar uppfattas ge oss förmågan till att överleva och ju mer pengar vi har, desto säkrare känner vi oss därför. Påfallande lite kontanter för utdelning syns märkligt nog därför till i behandlingsrummen på sjukhus, där de ju rimligen i så fall borde göra sin största nytta som skapare av överlevnadsförmåga.

Eftersom vi omedvetet förknippar förlängningen av vårt liv med den rörliga hälsa av den finansiella strukturen som vi lever i, så tenderar vi att bli ovetande eller omedvetna anhängare till den finansiella strukturens fortsatta existens, även om detta finansiella system nu är aldrig så korrupt och fallfärdig och dessutom så totalt ovillkorligt utdömt till att misslyckas. Vi förnekar därför godtroget det möjliga haveriet av systemet, eller kollapsen av den valuta som stöder och beskriver systemet, trots alla bevis på att det är dödsdömt, för även om systemet nu nära nog har slagit oss blodiga, så har vi ju rent faktiskt aldrig känt till något annat.

Mot bakgrund av detta inrotade sätt att uppfatta saker och ting i tillvaron, så är det nog så svårt att övertyga människor om att det finansiella systemet med pengar i själva verket inte alls ger den trygghet som de önskar, utan att detta system nu rent faktiskt förstör deras framtid helt. Att sedan vidare förklara för dessa människor att detta även sker avsiktligt, alltså att de finansiella system som beskriver ekonomierna inte sällan är uppsåtligt självförstörande, det är förvisso en annan möjlighet, som ännu inte tiden är helt mogen för.

Många människor drabbas den ökända väggen i denna fråga, eftersom de helt enkelt inte förstår att vissa grupper av individer (främst globalister och centralbankirer) mäter pengar, finanser och ekonomi i helt andra termer än vad de själva gör. Den genomsnittliga individens liv är närmast i en liten ruta när det gäller mekanik och finansiell motivation.

Individen tror inte sällan att deras monetära önskningar och enheter är exakt de samma som för en globalist. Men så är det inte alls med olika perspektiv på tillvaron.

Men vad individerna i allmänhet inte inser, är att den värld som de befinner sig troende i, den världen byggdes av globalisering. Det är därför så många åtgärder av stora banker och besluten av våra stora företag som drivs av regeringen, verkar så galna med tanke på vanligt sunt förnuft. Vi försöker för oss själva att rationalisera beteendet som ”idioti”, medan verkligheten egentligen är att målet för beteendet är mycket medvetet och så långt utanför vad individen i gemen har lärt att förvänta sig, att några av oss saknar en referenspunkt för att kunna förstå detta.

Om individen inte kan se fram till slutspelet , förstår individen inte heller de åtgärder som vidtagits för att nå slutspelet förrän det är för sent .

Och i slutspelet så är givetvis inte pengarna något värda.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram