Jul(S)ocker

2011-12-25

För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen. Att skapa pengar ur ingenting i utlåningsögonblicket kan då inte vara lika jobbigt som att arbeta ihop pengarna!
Handelsb 502007-7862, Swebank 502017-7753, Nordea 516406-0120, SEB 502032-9081 bedriver uppenbarligen bankverksamhet enligt Fractional reserve Banking och Baselreglerna, vilket torde vara helt omöjligt med hänsyn till ovan lagrum? Hur är detta möjligt utan att begå lagbrott? Pengarna skapas ju de facto ur ingenting vid utlåningsögonblicket?

Nu känns det i saken om det finansiella systemet som vore situationen sådan att jorden har laddat upp för konsumismens final, vilken just passerar nu, samtidigt som inte tillfället i sig nu skapar den minsta depression, alltså tryckminsknig i fråga om stresspåslag hos människorna, så nu måste nog frustrationen ta sig uttryck på andra sätt och kanaliseras genom andra yttre omständigheters förändring. Nu ligger det väldig nära till hands att tro att de som får chansen griper tillfället i flykten och skapar en ofredssituation i världen. Risken för en Thermonukleär vintersaga har nog aldrig varit större.

Jag tror att det som nu kommer är ett förlopp konstruerat för att ge särskilda eftersökta effekter, som att bevara det valutafinansiella systemets nyttotagande, men att förloppet kommer att gå över styr utifrån att förloppets grundande förutsättningar inte mera kommer att gälla. Alltså att ställa till ett religionskrig utifrån ett egentligt syfte att rädda ett givet nyttotagande av andra, det kommer inte att fungera eftersom både själva den finansiella kärnfrågan och religionskulissen nu är genomskådade i en tillräcklig omfattning för att inte kunna bibehållas vidare.

Har en otrevlig känsla av att Usrael nu därför accelererar opinionsbildningsinsatserna i förloppet för att operativt kunna intervenera geografisk med militära insatser i form av thermonukleäravapen i avsikten att inte skapa en lika kontaminerad radioaktiv miljö. Man kommer alltså i händelse av detta, principiellt att avfolka genom thermonukleära insatser för att fortsättningsvis kunna ianspråkta de naturresurser som eftersträvas beroende på modellen av fissionsvapen.

Jag har sagt detta i termer av att man kommer att försöka haverera eurounionen för att kunna expandera petrodollarn samtidigt som man etablerar kontrollen över energitillförseln till Asien, sladdret som många för sig med om att bevara skulder kan med fördel bortses ifrån eftersom detta faller på sin egen orimlighet att starta om samma galenskaper, men på en lägre nivå, men den beskrivna strategiska grunden för vårt nuläge den är principiellt korrekt beskriven på flera håll och kanter nu. Kombinationerna med de orkestrerade protesterna i Ryssland, situationen i Israel i förhållande till axeln Syrien-Iran-Turkiet är nu mycket olycksbådande.

Men som sagt så kommer inte rimligen förloppet att gå ingång oavsett hur starkt anslaget blir, därtill är intormationstillgängligheten nu alltför utvecklad.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram