År: 2010

Eurolandets allkemi

Frankrikes president Sarkozy stödjer ju den grekiske premiärministern George Papandreou, men Angela Merkel däremot uttrycker följande inför Förbundsdagen "Nu är vi starka, vi kommer inte att ge upp vår styrka bara för att vår export kanske är att föredra för de andra länderna, detta säger hon alltså till den tyska förbundsdagen. Merkel sopar undan kritiken som anförs […]

Fria friheter och marknaden.

Avreglera omgående all börshandel totalt, så får vi se hur många som kommer att bedriva handel på börserna utan ett statligt beskydd. Och den fria marknadens värde kommer i sitt rätta ljus i detta fall. Precis som förbudet mot narkotika upprätthåller prisnivåerna så är det lagstiftningen om seriositet och andra overkligheter som skapar tilltron och […]

Greklands opinionsdelta

Konstaterar att EU går från oklarhet till oklarhet. EU har beslutat om en räddningsaktionsmekanism för Grekland, men bara om landet står inför "överhängande insolvens" eller ett hot mot stabiliteten i euroområdet är i riskzonen. Man har alltså kommit överens om att Grekland hotar den egna situationen så skall EU agera. Ett kanske inte alltför vidlyftigt […]

Hur ser jag då på religionen.

Detta ett av mänsklighetens första stora politiska styrmedel, är av någon helt outgrundlig anledning fortfarande i dagens informationsklimat, en fråga som åsätts eller snarare tillåts att ta helt orimliga proportioner, all denna upplysning till trots, och nu anfäktas det att de intellektuella dessutom åberopar detta synnerligen infama styrmedel för de oupplysta. Ibland jungfrufödslar, heliga andar, […]

Nu drar det ihop sig mera.

Tyskland, som är Europas största ekonomi och landet som skulle bli navet i stödet, vill alltså inte rädda Grekland och framför allt så vill inte Tyskland inte rusa in i något åtagande innan Aten har visat i handling att Grekland är villigt att ta de smärtsamma åtgärder som behövs för att fixa sin ekonomi, men alla andra nationer är […]

Uppenbar allkemi.

Världens fem största AAA-ratade stater riskerar alla enligt Moodys att få drastiskt ökande skuldsättningskostnader vid en kreditbetygssänkning och måste nu snabbt genomföra åtstramningar, planer som hotar den sociala utvecklingen. Med nuvarande höga skuldsättning, kan en ökning av kostnaden för statens finansiering snabbt bli mindre överkomlig. Med tanke på att dessa är de länder som har de högsta […]

Stabilitet i nu?

Frankrikes finansminister Lagarde varnar Tyskland och uppmanar dem att bidra och stödja ett biståndsprogram för Grekland. Den Kinesiska finansministern varna USA och uppmanar dem att inte interferera med interna ekonomiska förhållande som Kinas inhemska valuta. Att det sedan nu börjar skapas sociala oroshärdar på de geografiska platser där den ekonomiska ofärden har kommit mest i dagen, […]

Lördag och Alexander sover.

Jag flinar lite elakt för mig själv åt att Obama har valt Janet Yellen till vice Fed Ordf, en individ som konsekvent har tonat ner farorna med inflation och som har  gjort uttalanden som tyder på att hon mera ser Fed som en förlängning av arbetsmarknadsdepartmentet, snarare än en valutaväktare för värdet på dollar. Förra månaden, […]

Globaliseringens monetära fiktion.

Efter det sista kvartalet 2008, och dess hänsynslösa valutakrigföring, som har drivits av de viktigaste globala ekonomierna, och detta medan denna konkurrens har hittills varit icke-antagonistisk, så kommer denna konkurrens snart bli antagonistisk på grund av inneboende ekonomiska skillnader emellan ekonomierna som är oförenliga. Konsekvenserna för den globala ekonomin kommer att vara förödande för vanligt […]

Fiktionen i pengar

Uttryckt i lite negativa termer så förstår de flesta människor inte vad pengar egentligen är - och vad det inte är. De tar detta med pengar som en av gud given företeelse, som en del av det kosmiska himlavalvet. Men är det inte, säger jag trots att den som läser detta förmodligen redan vet om det. Ett utmärkt […]

Mediala Plimsollmärket.

Märket som markerar när ett fartyg är så tungt lastat att ytterligare last skulle medför att fartyget går så djupt att inte säkerheten kan garanteras, detta märke kallas Plimsollmärke. Och sannerligen om vi inte numera även kan konstatera att det mediala plimsollmärket nu måste vara nått, i form av de nu avsaknade rapporteringarna ifrån vår omvärld och vad som […]

Värdets allkemi

Dag för dag, kommer nu de nationella ekonomierna att attrahera allt mindre utländskt kapital och det beror på att alla tillstymmelser till fria marknader är borta. Allt som Centralbankerna har gjort är att rädda sina ägares besparingar, och en sådan plan är därför dömd att misslyckas. Det finns ingen normalitet och ingen återhämtning. Ingen kan […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram