Kategori: Själsligt

Falska Föreställningar & Bristande Förhoppningar

Förhoppningar med bristande bäring på verkligheten binder oss till omöjliga situationer och skapar acceptans för att vi inte är och inte har varit så sanningsenliga som vi hade kunnat vara i förhållande till oss själva och den verklighet som vi uppfattar. Det är masken som vi alla bär på. Den är utsidan på spegeln av […]

Alla Vägars Destination Så Småningom
Tidsresa

Kanske är den gamla visdomen korrekt. Det har aldrig handlat riktigt om destinationen, utan snarare om resan att leva, lära och växa som människa, i förhållande till sig själv. Vi har inte längre ett lika kritiskt behov att veta exakt vad som hände, eller för närvarande pågår, vi vet bara alltmer att något inte är […]

Patologisk Dumhet Eller Monumental Ignorans?

19 augusti 2012 ·     Undrar hur en människa ser ut inuti som moraliskt försvarar det logiskt konsekventa i att ett vinstmaximeringsbeteende INTE innebär att om pengar-krediter för samhällets handel med varor och tjänster, skapas med enskilt vinstmaximeringssyfte till priset av ränta, så kommer detta beteende inte att ovillkorligen innebära en ökande systemisk riskbenägehet […]

Tro & Vetande Angående Sig Själv

Ditt liv så här långt, har dikterats av vem du trodde att du var. Ändra vad du tror att du är och du kommer att ändra vad du uppfattar och vad som utgör din erfarenhet. Tillsammans kommer vi att förändra det vi alla uppfattar och erfar. Det finns ingen väg ut ur var vi är, […]

Lärdomar Ur Var Vi Varit

    Det gäller för oss själva att även förstå var vi har varit någonstans känslomässigt och varför i oss själva, innan vårt ” nu ”. Av avgörande betydelse för oss är därför att lära oss förstå detta och sedan gäller för den nuvarande situationen, vad och varför vi var som vi var tillbaka tidigare, […]

Det Kom Ett Mail

Vad gör jag på dagarna? Tjaaaee, det kom ett mail: Jag kontaktar dig direkt istället för att göra bort mig offentligt i kommentarsfältet. Jag har bara sedan ganska nyss upptäckt dina videor på Youtube och följer dina mys och inlägg hyfsat och fick en mycket intressant artikel om Sverige och den djupa staten som jag […]

Sammankopplad Isolering

En känsla av individuell känslomässig isolering efter det inledande uppvaknandet är naturligt. Allt förefaller främmande för oss i förhållande till vad vi har fått lära oss, vilket för med sig konsekvenser, vilka kan vara häpnadsväckande och som nästan får hjärtat att brista. Men vi är mycket mycket sammankopplade i detta och vi delar en djup […]

Allmänna Opinionen

Allmänna opinionen är allt. Med allmänna opinionen kan inget misslyckas. Utan den kan ingenting lyckas. Den som formar opinionen är större än den som stiftar lagar. - Abraham Lincoln. Så nej, det blir inget världskrig i gängse betydelse med militära medel, så ser informationsklimatet ut idag och det innebär att den allmänna opinionen inte kommer […]

Distraherande Systemfunktion

Det är nu ännu mer viktigt att inte fastna i meningslösa och slutligen destruktiva polariseringstävlingar av något slag, vare sig de gäller relationer eller omedveten dialog - genom de signaler vi själva sänder ut, eftersom de kan ha mycket bedrägliga och försvagande konsekvenser. Det är hur systemet fungerar. Att få alla att fångas upp i […]

Tålamod

    Tålamod är egentligen inget mer än viljan att leva livet i den hastighet med vilken det faktiskt händer. Och naturligtvis, liv händer bara alltid bara med den hastighet med vilken det faktiskt händer, oavsett om vad som nu händer är roligt eller inte. Men är vår vilja att acceptera verkligheten är inte något […]

Växande Medvetandevåg

    I vår värld, är själslig visdom en sällsynthet - för att inte säga en psykologisk raritet. Sedan födseln betingas vi till att tro att pengar, makt, berömmelse och framgång kommer att föra oss till lycka, istället för att lycka kommer till oss - in i från oss själva. Men till slut inser vi […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram