Befolkningsförtjänad Ledning

2020-09-02
 

Passar så bra idag!!!

Faran för ett land är inte dess ledning, utan den befolkning som kan anförtro människor som vår svenska politiska adel sitt förtroende. Ett lands befolkning har det föregångsmannaskap som den har förtjänat. En spegelbild av folksjälen i sin prydo!

Det kommer att bli mycket lättare att begränsa och ångra dårskaperna från en kortare tids vilseledning än att återställa det nödvändiga allmänna sunda förnuft medvetna medvetande och goda omdöme som istället gjorde att de depraverade och moraliskt havererade väljarna var beredda att ha sådana människor till vad som de kallade för "ledare".

Problemet är alltså mycket djupare och mycket mer allvarligt än den politiska adeln - etablissemanget, som främst är ett rent symptom på vad som gror i sinnet på människor i allmänhet. Att skylla på prinsen av dårar, får inte förblinda någon från att se att den stora konfederation av dårar som gjorde just honom till sin prins.

Demokratin kan överleva en politisk adel, som trots allt är, bara en samling dårar. Det är dock långt mindre sannolikt att demokratin kan överleva den mängd dårar, såsom de som gjorde den politiska adeln till sina ledare, som ändå så uppenbart främst verkar vilseledande. ledning är dock upplysning till vidare ledning och upplysning och samhället kan bara utvecklas om individen utvecklas.

Det demokratiskt fundamentala kravet på ledning måste alltid främst adressera den allmänna demokratiska medvetna medvetenheten, dynamiken i den allmänna medvetandetillväxten - människors utvecklade förståelse för egna känslogrundande värderingar i förhållande till verkligheten. En politisk adel med en politiskt ointresserad befolkning utgör därför också definitionen på demokratiunderskottet, eftersom fundamentet för demokrati utgörs av en medvetet medveten och upplyst befolkning.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram