Kategori: Själsligt

Själsligt Intellektuellt Krig

Vårt krig är ett själsligt intellektuellt krig, som vi först och främst måste vinna över oss själva och detta för att kunna hjälpa andra vidare till självhjälp.   Oavsett om vi innesluter denna förståelse i någon av de mer klassiska och därför också inte så mycket till möjliga beteendevetenskapliga ramarna, eller ser det helt metafysiskt- […]

Verkliga Tillgångar

Vilka är de verkliga tillgångar som främjar en kontinuitet av välbefinnande och komfort i vårt eget liv? Jag föreslår att även om svaret på frågan kan variera mycket kraftigt från person till person, är det samma övergripande tema. De tillgångar som är av mest värde för dig och mig är de som vi faktiskt kan […]

Inre Grindväktare

Ett av mänsklighetens problem kan sägas vara grindväktarna, de grindväktarna, de parasiterande, de andliga lönnmördarna av vår egen art. Vi själva i oss själva. Vakterna som finns på tröskeln till vår egen odödlighet, vår förståelse av oss själva som gör att vi kan förstå andra människor bättre, vår evigt fortsatta utveckling som människor. Det finns […]

Befolkningsförtjänad Ledning

Passar så bra idag!!!   Faran för ett land är inte dess ledning, utan den befolkning som kan anförtro människor som vår svenska politiska adel sitt förtroende. Ett lands befolkning har det föregångsmannaskap som den har förtjänat. En spegelbild av folksjälen i sin prydo!   Det kommer att bli mycket lättare att begränsa och ångra […]

Emotionellt Krig

Så mycket av scenografin på den stora lögnens teater som vi bevittnar i världen idag i vad vi kallar för samhället, är helt enkelt projicerad stolthet – sprungen ur samma källa som alla dödssynderna, en otillräckligt individuellt utvecklad förmåga till medvetet medvetande – hos ett fåtal individer. Det är det yttre bekräftelsebehovets ultimata paradox grundad […]

Tankens Makt

30 augusti 2019  ·   Jag hör visserligen allt färre människor som gör alla möjliga typer av förutsägelser om vad de krafter som kommer att styra, kommer att tillåta eller inte tillåta. Men ärligt talat, de behandlar alltjämt denna grupp som om vore den allsmäktig med en övergripande plan på precis allt som händer omkring oss i […]

Upp Till Individen

När ska vi acceptera att "andra / dem / de" inte kommer att fixa något och det är upp till oss själva att leda till vidare ledning och upplysning, så att våra nu så kallade "ledare" kan följa? I den största paradoxen av dem alla, är det underliggande antagandet alltid att maskinen i sig själv […]

Falska Föreställningar & Bristande Förhoppningar

Förhoppningar med bristande bäring på verkligheten binder oss till omöjliga situationer och skapar acceptans för att vi inte är och inte har varit så sanningsenliga som vi hade kunnat vara i förhållande till oss själva och den verklighet som vi uppfattar. Det är masken som vi alla bär på. Den är utsidan på spegeln av […]

Alla Vägars Destination Så Småningom

    Klart är att vi står inför massivt iscensatta aktiviteter, opinionsbildningsoperationer och tillverkad desinformation, och det finns mycket kontrovers om detta ämne. Det är en stor del av deras agenda. Att få oss till att bli antagonister. Låt det inte störa dig för mycket men var medveten om detta. Det är bara matrisen i […]

Tidsresa

Kanske är den gamla visdomen korrekt. Det har aldrig handlat riktigt om destinationen, utan snarare om resan att leva, lära och växa som människa, i förhållande till sig själv. Vi har inte längre ett lika kritiskt behov att veta exakt vad som hände, eller för närvarande pågår, vi vet bara alltmer att något inte är […]

Patologisk Dumhet Eller Monumental Ignorans?

19 augusti 2012 ·     Undrar hur en människa ser ut inuti som moraliskt försvarar det logiskt konsekventa i att ett vinstmaximeringsbeteende INTE innebär att om pengar-krediter för samhällets handel med varor och tjänster, skapas med enskilt vinstmaximeringssyfte till priset av ränta, så kommer detta beteende inte att ovillkorligen innebära en ökande systemisk riskbenägehet […]

Tro & Vetande Angående Sig Själv

Ditt liv så här långt, har dikterats av vem du trodde att du var. Ändra vad du tror att du är och du kommer att ändra vad du uppfattar och vad som utgör din erfarenhet. Tillsammans kommer vi att förändra det vi alla uppfattar och erfar. Det finns ingen väg ut ur var vi är, […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram