Kategori: Själsligt

Den Egna Värsta Fienden

    Förändringen är det mål som utgör resan - livet i verkligheten. Så det gäller att vara verklighetstillvänd och inte vara verklighetsfrånvänd i en verklighet som alltid är i förändring och vårt nu. Men det finns fortfarande alldeles för många människor som vägrar att ifrågasätta eller undersöka världen omkring sig själva med en tydlig, […]

Mental Strukturnedtagning

Detta kan bara gå på ett sätt. Medan så mycket nu tycks försämras i allt snabbare takt, så fortsätter ändå uppvaknandet att expandera och föröka sig allt snabbare. Människor har verkligen börjat att ta av sig de socialpsykologiskt kognitivt formaterande glasögon som förvränger bilden av verkligheten. Makten har spelat ut sin hand och mänskligheten har […]

Historieskrivning

Det är viktigt att komma ihåg är att strategisk planeringsförmåga är ett mått på att förstå och beräkna olika förlopp över tiden, alltså att både kunna planera sekventiellt och parallellt över en stor yta av tidsrummet. De som nu styr utvecklingen och som regisserar alla dessa alltmer kaosartade förlopp uppfattar uppenbarligen inte, eller upplever inte […]

Riktningsval

Detta är den situation som vi nu befinner oss i - verkligheten. Var och en av oss måste välja vilken riktning på livets väg man vill ta. De flesta människor följer tanklöst givna diktat, väljer att förbli instängd i den egna kognitivt formaterade boxen, men den person som älskar sanningen – att sanningen skall beskriva […]

Primitivitetskontroll

Det är som om att få vara medlem i flocken vore priset för livet, oavsett om man förstår att man bara kan uppleva sina egna känslor. Det är i verkligheten tvärtom, det är nu desto mer hög tid att se tingens ordning för vad den är och kämpa för att förstå oss själva så att […]

Mod Att Möta Det Onda

Välj en konspirationsteori, vilken konspirationsteori som helst, om Ivar Kreuger, Dag Hammarskjöld, Olof Palme, 9-11 eller någon annan och vid dess rot du hittar det onda, den enskilda nyttomaximering som drabbar andra och du hittar därför inte heller sällan, samma gamla vanliga intressen som i de övriga. Människor i de så populärt indelande sociala och […]

Formateringsstart

Vår formatering börjar vid tidpunkten för vår födelse. Även om de flesta av oss inte är medvetna om det, våra föräldrar och familjemedlemmar, påbörjar processen. Våra föräldrar har betingats före oss och alla deras ”inprogrammerade” traditioner förs vidare till oss utan att någon tänker på konsekvenserna. Hur ofta har du hört den ursäkten, ”Det är […]

Institutionaliserad Utbildning

  Om institutionaliserad utbildning lär oss någonting så är det hur man ska vara mer kompatibel till det rådande systemskickets gällande syfte. Skall vi då ens för ett enda ögonblick tro att det finns något annat syfte utöver detta ifall den ovillkorligt mekaniska funktionen i samhället är enskild materiell nyttomaximering som inte är vår egen, […]

Vår Tids Revolution

Revolutionen av Medvetandet är här, den pågår nu, här i nuet. Det finns inga strategier, inga stora chefer i denna revolution, bara enskilda människor som ledare till sig själva och andra som förstår den evolutionära utvecklingen av medvetandet och är öppna för att låta processer äga rum i sig själva. Den sociala programmeringens sönderfall accelererar […]

Vårt Eget Fria Val

Vi lever nu i en sådan värld och tid att vi måste inse tingens ordning för vad den är och svara upp mot detta som människor och individer. Det är det enda möjliga medvetet medvetna valet om vi skall kunna fortleva överhuvudtaget. Inte reagera med ilska eller rädsla, utan i strävan efter medvetet medvetande och […]

Intellektuellt Emotionellt Orienterade

22 juni 2016 · Det är nu för alltfler människor alltmer uppenbart att det inte sällan är nervpåfrestande att leva i det historiska ögonblicket av nu i en episk kulturell vändpunkt, särskilt när den stora stönande psykosociala samhällspråmen med skräp till industriell civilisation inte vänder sig, ändrar kurs, snabbt nog, när du bara vet så […]

Utvecklingsförvånade

”All storhet i en karaktär är beroende av individualitet. Människan som inte har någon annan existens än den som den tar del av gemensamt med alla omkring sig, kommer aldrig att ha något annat än en tillvaro av medelmåttighet. ”James Fenimore Cooper När vi var unga, var själva begreppet sträva efter att vara ensam och […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram