Kategori: Själsligt

Ansvarsredo?

Grewe Conny i natt. "Det är ingen som förnekar att vi har ett skuldproblem i dagens ekonomiska system och inte heller är det någon som inte begriper att mer skuld omöjligen kan vara lösningen på detta problem. Inte heller förnekas det längre någonstans att det allmänna betalningsmedlet – pengar – idag skapas som räntebelastade skulder […]

Mitt I Det Moderna Kriget

Bästaste Fränden: "Det moderna kriget sägs bestå av 80% informationshantering, 15% ekonomi och 5% konventionell krigföring.Det där har alla inte riktigt hajat vad som egentligen avses, de egna försöken att bilda perspektiv på detta lider av ett underskott som fler måste försöka fylla i sina tankar om omvärlden.Alltså vad det faktiskt betyder i reella termer […]

Extrema Förhållanden Över Tid

Extrema förhållanden tar ofta med tiden fram det bästa hos människor. Visdom är ju som bekant bara helat lidande – att kunna hantera och förstå de värderingsmässiga grunderna till sina känslor. Visst i vissa fall tar det fram det värsta, om man går åt fel håll i sig själv och blir mer filosofiskt materialistiskt orienterad, […]

Ordvrängande Hycklare

Med något avseende på min egen språkliga förmåga, så kan jag ju vid tillfällen av viss klarhet i tanken, se min egen roll i dagens tillvaro som någonting som tillkommit utifrån att mycket nu med stor nödvändighet står inför stora förändringar. Det gäller kort sagt att montera ner ordvrängerierna ur det språkliga perspektivet och detta […]

Total Inre Förändring

En total förändring av vår emotionella konstitution och av våra perspektiv på verkligheten sker nu. Medvetandet kan inte existera utan tanken och nu gör verkligheten sig obönhörligt påmind Det är verkligen i slutändan ett omvälvande skifte i livsstil att bli mer medvetet medveten - ökad metakognition. Eller det borde vara så i alla fall. Men […]

Slutet På Indelningsepok

Välkommen till slutet på det tidevarv som markerar en epok av människans självpåhittade indelningskulisser, nåja, eller kanske mer precist beskrivet de kulisser som alltid har använts som verktyg för att hålla människor indelade och upptagna med att kriga mot varandra. Det har varit den tidsålder då tortyr har blivit ”förbättrade förhörsmetoder”; när de rika är […]

Lösningen Till Att Bryta Mönstret

Ord styr tankar så i den växande ordfattigdomens alltmer karga landskap råder bistra tider inför den intellektuellt språkliga konkursen. Alltså att till givna förutsättningar upprepa beteende och förvänta olika utfall… Men till den verkliga självbildningens djupare och därmed vidare insikter kommer sig som bekant därför ingen genom utbildningens nålsöga till förståelse och ökat medvetet medvetande […]

Födda Att Skapa

    Om vi verkligen menar allvar med att ta kontroll över våra liv så är tiden för detta nu. Det är alltid nu, Verkligheten existerar bara nu och det är bara nu som vi kan uppleva våra känslor, som är verkliga. Men det är ändå mer nu än någonsin förr, alltså om du letar […]

Ovilja Inför Möjlighet

I en tidsanda av alltmer påtaglig finansekonomisk dysfunktion – när osanning, vanföreställningar och bedrägeri är regel – då politik bara är vilseledande reklam, det vill säga ytans skimmer spelar på allmänhetens önskan – uppfyllelse av fantasier, så sparkas burken bara vidare längs gatan. Det är en ond religion i döende. Problemet just nu i historien, […]

Projicerande Medvetenhet

Ta en myt bokstavligen och det är början på att någon annan styr ditt sinne. Vi är bokstavligen en projektion av vårt eget medvetande. Resten är upp till oss själva om hur mycket vi låter den illusoriska projektion som framför oss bestämma vår uppfattade verklighet sanning. När vi börjar att mer till fullo förstå den […]

Organisering Före & Efter En Katastrof

Det är sorgligt att behöva säga det, men de flesta människor, oavsett tid eller plats i historien, har haft en mycket dålig vana att ignorera det uppenbara. De kan ha en omedveten känsla av att fara föreligger, men underskatta aldrig kraften i män och kvinnors förmåga att vattna sina egna naturliga instinkter med en stor […]

Propagandisk Avsikt

Den officiella berättelsen från etablissemanget - de ”krafter som inte borde vara där de är” - är också en historia om ett föränderligt landskap, ja sannerligen om det är. Men medan vårt språk har sina egentliga rötter i positiv sanning – vi vill gärna tro gott om andra människor så vi söker oss dithän i […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram