Månad: januari 2015

Obligationsdags..

"Vid slutet av dagen, är den obevekliga verkligheten av dessa franska och italienska tidsinställda skattebomberna, som skall finansiera obligationerna, vad som betyder slutet för euron som den är nu bildad. Den enda möjliga mellanliggande temporära befrielsen från ett haveri av biljoner franska och italienska obligationer, nu uppflugen betänkligt bakom pengarna med "sälja snabbt" - knappen, […]

Lev nu för att utvecklas

Att se och få många intryck ger inte nödvändigtvis visdom. Visdom är som vi helat smärta. Så ibland är priset för att bli mer medveten att se mindre. Att mer söka medvetenhet om sig själv - att förstå sig själv och de egna känslomässiga reaktionerna. Det gör ont när knoppar brista. Världsliga strävanden är därför […]

Analys II

Om vi då bortser lite från Misesfasonerna och en del marknadsidéer baserade på en sannolikt lite sviktande emotionell självförståelse, så finns faktiskt det en del anmärkningvärda - och perspektivgivande - uppgifter i länken, som vi exempelvis snabbt noterar så ligger Sverige väl framme i täten bland den Anglozionistiska imperialistländerna. Japan råkar bara vara steget före […]

Lite analys

Så lite mer analys, där dock de religiöst betingade utvecklingseffekterna förefaller en smula överskattade och jag anser definitivt att bankfrågan kommer att aktualiserar före etniskt inbördeskrig i Sverige. Detta är helt enkelt makt önsketänkande på displayen. Ingen - med undantag för ett fåtal "Domedagsprofeter" - vill tro att den industriella civilisationen är i trubbel så […]

Att bryta mönstret i sig själv

Det är kanske, möjligen innan man har nått tillräckliga insikter - emotionell självförståelse, inget direkt "fel" med med att sola sig i skenet emot från en väl utförd prestation - arbete ...... alltså så länge vi också inser att det då finns mycket arbete kvar att göra med - inom - oss - med oss […]

Zions fallande stjärna i ljuset av verkligheten

I det falnande ljuset av City of London Corporation.

Big Wheels keep on turning

Av Marcus Ljunggren Det rullar dit det lutar som Carl sagt några gånger, och åter igen sker just nu det som han förutspådde för mer än 6 månader sedan. Deutshe Wirtshafts Nachrichten skriver! "Den ryska EU-ambassadören, Vladimir Chizhov, överraskade med ett nytt förslag att återuppliva partnerskapet mellan EU och Ryssland. Chizhov föreslår att EU ska […]

Medvetandets horisont

Den värld vi lever i är en storslagen bedräglig illusion. Vi arbetar ständigt själva för att kunna få matas vidare med vad som i princip i allt väsentligt är en regi för ett massivt bedrägeri mot oss själva som människor och individer. Vi måste därför skära oss loss ur det manuskript som leder oss till […]

Medvetande om omedvetande

Det är häpnadsväckande, men det skrämmer inte mig. Det är förväntat. Deras inflytande är visserligen stort, rent av löjligt stort. Vi har faktiskt ingen aning om hur många inbrytningar som har gjorts och hur mycket som det bankkontrollerade militärindustriella regeringskomplexet har infiltrerat och kontrollerar allt vi ser och hör på denna punkt genom, alltså då […]

Sakers årsanalys

Tiden för olika strategiska utvecklingsförlopp är som alltid svårbedömd, men den finansiella delen - aspekten och frågan om beständigheten av tillgångarna i bankernas balansräkningar är en mycket mer vägande parameter som rimligtvis och kommer att spelas ut allt hårdare i kombination med att USA kommer att destabiliseras inifrån, men sammanfattningsvis ur länken: "USA har nu […]

Bäckman online

Mikael Bäckman Ikväll så leder jag mig själv över min tro för en bättre medvetenhet för ytterligare upplysning inom detta fördärvande system! Då alles främste upplysare Carl Norberg sitter i skamvrån för Facebooks räkning – mer känt som ”facebook-finkan bakom lås och bom.” Så skriver jag en vers om nuet och för vidare ledningens förtjänst […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram