Medvetande om omedvetande

2015-01-01

globalpyramid1-537x483

Det är häpnadsväckande, men det skrämmer inte mig. Det är förväntat.

Deras inflytande är visserligen stort, rent av löjligt stort. Vi har faktiskt ingen aning om hur många inbrytningar som har gjorts och hur mycket som det bankkontrollerade militärindustriella regeringskomplexet har infiltrerat och kontrollerar allt vi ser och hör på denna punkt genom, alltså då inte minst i oss själva genom våra egna inprogrammerade vanföreställningar, men även inom vår alternativa gemenskap. Dock, vi vet att vi likafullt kommer att vinna.

Religion, politik, utbildning och ekonomiska styrmedel – systemet - är naturligtvis de mest dominerande i det vanliga sinnet. Men viktiga saker som var vi emotionellt självförståelsemässigt kom ifrån, varför vi nu är här där vi är och vartåt vi ska, det är knappt uppmärksammat överhuvudtaget, och om det blir uppmärksammat, så är allt ändå bara förledande rappakalja utformad för att förvirra och kväva den mänskliga möjliga utvecklingen av emotionell självförståelse.

Eller då exempelvis historiskt har makten ägnat sig åt att frysa in allt i ett försvagande religiöst paradigm där vi väntar på att kavalleriet skall komma för att rädda oss och detta får vi då naturligtvis påpassligt nog höra av just "de krafter som är förordnade av Gud". Hegels dialektik. Bocken har alltid haft arbete som trädgårdsmästare, det är systemets inneboende och absoluta grundläggande natur. Vilket som betingelse, som oftast visar sig i verkligheten, i jämförelsen mellan gud och den enskilda girigheten, behöver knappast påtalas.
Den moraliska karaktärsmässiga korruptionen - det som vi vanligtvis kallar för egennytta – den har nämligen hittills alltid varit verkat ledande i det moderna samhället även om den alltså har förklätts i aldrig så grälla demokratiska färger, givetvis av de egentligen styrande ekonomiska krafterna.

Vi måste se tingens ordning för vad de är. All välvilja och allt önskedrömmande i världen kommer inte att kunna ändra på detta grundläggande mekaniskt funktionsmässiga faktum, systemet har alltid varit riggat för att förleda den breda massans medvetande. Nästan varje aspekt av detta motsatta paradigm som vi har upplevt som den absoluta sanningen, är utformad för att ge sken av en omvänd verklighet. I ljuset av den förändrade informationsrörlighetsriktningen faller dock skuggorna nu annorlunda, delarna faller på plats och helheten blir mer tydlig nu. Så vi vet att vi vinner i ljuset av verkligheten för medvetandets utveckling.

Men det är också därför här och hur som den bromsande manipulationen kickar in. För precis som kontrollerad bankstatlig mediapropaganda gör gällande, så måste det finnas tillräckligt med uppenbara fakta för att odla den fundamentala trovärdigheten i vad som anförs. Men alltså bara precis tillräckligt, inte mer. Systemet kommer därför garanterat inte heller att överdriva just delen med uppenbara fakta, om de inte avhandlar om något mycket ofarligt – synnerligen betydelselöst - ämne. Förledning handlar inte om upplysning, den handlar om vilseledning. Många av dessa "fakta" kommer därför ändå att vara insvepta i skräck och våld, vilket syftar att bränna ut människors känslighet – avtrubba - samtidigt det förstärker människors rädsla.

Religioner har i praktiken alltid gjort det här – använts som verktyg för makt - i evigheter, ja i alla händelser mer storskaligt för kristendomen efter 325e.kr i Niceae. Genom att ändå utnyttja den grundläggande emotionella självförståelsen och blanda i några halvsanningar gällande verkligheten, skapas ett kognitivt klimat som gör att den styrande makten har inga problem alls med att styra människor rakt in i ett bedövat tillstånd av foglig underkastelse till några konstiga hierarkier av andlig och fysisk misshandel. I Guds namn förstås. Åh, förresten och i namnet av just den företeelsen kan de skicka dig och dina barn utanför landet att utkämpa sina krig, bygga och stödja förtryckande exploaterande företag, eller naturligtvis vara en professionell gladiator som strävar vinna ära och berömmelse i ädel tävlan på marken till bruset av en frenetiskt flaggvinkande pöbel.

Att ta reda på omfattningen av vår egen individuella inblandning i allt detta är en resa i sig, både bokstavligt och bildligt som kommer att leda till många underbart störande upptäckter. Ännu mer så är förverkligandet – den kognitiva dissonans – som uppstår när informationskällan vi litade på var smittad, förvrängd och förgiftad, eller som i de flesta fall, en komplett fabricerad lögn, uppallad med energin av dem som trodde på den. Hjärntvätten upprätthåller illusionen och illusionen upprätthåller hjärntvätten.

Det är dags att resa sig upp och gå vidare.
CLASH1

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram