Framring

2008-12-07

Rimliga prognoser måste göras med utgångspunkt i fysiskt kapital, vetenskapliga och teknologiska komponenter, inte likt nu i statistiska teorier.

Penningvärden måste regleras inom rimliga intervall av uppskattningar. Ett sådant system kan kallas för ett protektionistiskt system. Människor som idag bara tänker i termer av köpa och sälja saknar begrepp om den roll som långsiktiga kapitalförbättringar inom produktion och grundläggande ekonomisk infrastruktur har.

De protektionistiska åtgärderna måste inte bara försvara de långsiktiga realkapitalkraven, utan de skall också garantera en ständigt ökande takt av tekniska förbättringar i det fysiska kapitalets effektiva produktivitet, mätt per capita och per kvadratkilometer.

Dessa kapitalbildningar involverar tidsrymder från 25 år till 50 år och längre. Garanterandet av behövlig långsiktig fysisk kapitalbyggnad och av ökad energiflödestäthet per capita och per kvadratkilometer måste ingå i den politiska processen. Som ett exempel, är det nödvändigt att öka kraftproduktionens täthet av energiflöde, detta för att möta de behov på levnadsförhållanden som jordens nuvarande befolkning har. Utan ett system med fasta växelkurser är ingen långsiktig framgång möjlig för någon modern ekonomi.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram