Upp Till Individen

2024-03-17
https://carlnorberg.se/2020/08/24/upp-till-individen/

När ska vi acceptera att "andra / dem / de" inte kommer att fixa något alls och att det därför är upp till oss själva att leda till vidare ledning och upplysning, så att våra nu så kallade "ledare" istället inte bara kan, utan faktiskt måste följa? I den största paradoxen av dem alla, är det underliggande antagandet alltid att maskinen i sig själv fungerar någorlunda väl om bara galningarna avlägsnades från kontrollerna. Så är det rent faktiskt inte alls. Till uteslutande delar är rent faktiskt systemet ett bedrägeri som bygger på oförstående - för troende.

Utan vad som gäller är att de som satte dem där i första hand från början, gjorde detta med det fulla uppsåtet att upprätthålla den dysfunktionella karaktären på systemet och dessa marionetter kommer bara att bytas ut mot mer av samma sak om vi inte förändrar det underliggande systemet? Vi ifrågasätter fortfarande inte det grundläggande systemets brister och fel, bara effekterna av de upplevda felen i enskilda delar och mekanismer. Vi spelar knappt andrafiol med kablar, anslutningar och Gaffatejp medan bomben fortfarande tickar. Vi är fortfarande alltför kollektivt omedvetna om det uppenbara.

Jag kan försäkra er med absolut säkerhet, om att ingen har alla svar på alla frågor. Men jag kan också försäkra er om med samma säkerhet, att vi aldrig någonsin hittar svar förrän de frågor som verkligen betyder någonting, inte bara ställs och undersöks, utan att det är gjort ärligt och öppet även mot oss själva, I en värld som har blivit galen, kommer sans och moral inte att omfattas eller förkroppsligas förrän vi undersöker vår egen galenskap - vår egen roll. Alltså även ifrågasätter oss själva och börjar vi inte där så börjar vi inte alls.

De ekonomiska, sociala och politiska illdåd vi nu inte bara bevittnar, grundar sig inte deras galenskap, de har gjort så gott de har kunnat utifrån sina syften och det är uppenbarligen vårt eget vansinne som har gjort allt detta möjligt; individuellt, kollektivt och kulturellt. Detta vansinne, vår sinnessjukdom, ger utåt uttryck hos individer och grupper, effektivt i oss alla till viss del eller någon annan. Vi är som befolkning alltjämt uppslukade av vårt eget vansinne - oförmåga till rationell självrannsakan. Dagens moderna olycka är den kompilerade manifestationen, uttrycket, reflektionen och symptom på alla fula lögner, halvsanningar, spinn och självbedrägerier som vårt samhälle lämnar osagda, utan diskurs, tystade uppifrån dolda från insyn och begravna på bakgården av våra sinnen .

Vår inre dysfunktion, medan de flesta säkerligen påverkar oss själva personligen, uttrycks även den utåt genom oss själva individuellt och kollektivt projicerande och på varierande grad och sätt. Och ibland är det fokuserat till inom vissa personer och / eller grupper av människor. Mer eller mindre mentalt tränade människor. Eller rättare sagt, är vårt kollektiva vansinne handlagt av eller genom vissa indelningar av personer eller grupper av människor.

Ett numera alltmer välkänt MO etablerat av den Djupa Staten.

Innebär detta koncept att det hela låter långsökt eller galet? Varför är det annars så lätt för oss att känna igen någon annans sinnessjukdom eller att se till att en grupp människor agerar galet eller vansinnigt och ändå inte se detsamma inom oss själva eller i vår egen kultur? Varför kan vi inte erkänna att vi kan mycket väl ha samma vansinniga eller instabila tendenser som de vi pekar mot? Att vi pekar våra fingrarna bort från oss, så att vi kan förneka källan?

Varför har vi så lätt acceptera begreppet flockmentalitet, att människor, antingen fysiskt grupperade i publik eller spridda över hela världen, kan fungera som en begränsad enhet (tänk på marknaderna) men vi avvisar detta koncept när det gäller galenskap, sinnessjukdom eller dysfunktion? Varför accepterar vi lätt frasen "Världen blev galen under WW 2" är ännu inte att det var våra egna individuella galenskap som gjorde att vi och världen agerade ut? Varför vi utesluter alltid oss själva helt eller delvis från de eller dem när allt är ett?

Vi måste börja med oss själva för att kunna påverka det allt vi utgör en del av. Individen är inte delbar.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram