Platsen För Den Första Tanken

2022-11-29
Jo då, jag vet absolut att jag har sagt det förut, men det behövs ändå sägas igen eftersom oavsett om de är lärare, akademiker, människor i serviceyrken eller snabbmatsarbetare, verkligheten är nu den att det finns en hel del människor där ute som faktiskt verkar ha mentalt flippat ut helt och närmast totalt förefaller ha tappat sina moraliska kompasser, ni vet den där känslomässiga företeelsen som vi orienterar efter i förhållande till andra människor. Omskrivet är det nu så illa att det förefaller som att många människor faktiskt på allvar överväger om det inte vore bra att vara ensam människa på jorden, ensam med alla materiella tillgångar?
Människor är nu på många håll på väg att helt ge upp sin egen förmåga till självständigt tänkande och därmed sin omvårdnad om det egna känslolivet och sin egen möjliga utveckling – sin möjlighet till ett utvidgat medvetet medvetande - metakognition. De börjar leva för och i ett motvetande av sig själva. Förnekelse!
Naturligtvis är detta inte sant för alla. Det finns fortfarande många och faktiskt till och med allt fler svenskar som är extremt hårt arbetande ur perspektivet av utveckling av eget tänkande - av egen suverän kraft. Men totalt sett visar det sig verkligen att folk inte har så överdrivet mycket stolthet för sitt arbete i detta med sin egen själsliga utveckling, som de en gång i tiden kanske hade, de bryr sig inte längre. De har det uppsåtligt skapade livspusslet för ögonen, juvelen i den globala sociala ingenjörskonsten och de är fångade i sig själva i utvecklingen av ett alltmer själlöst samhälle. De är alltså främst fångar i sig själva. Så situationen delar på människorna, de hårdast kognitivt formaterade går åt ett håll i utvecklingen och de som ökar sitt medvetna medvetande går åt det motsatta hållet.
Majoriteten av människorna har ännu oftast fel utgångsläge på betraktelsen av tillvaron för att kunna utveckla sitt medvetna medvetande, eftersom människor hellre ignorerar HUR saker fungerar och fortfarande föredrar att tro bara på VAD som främst behagar deras förväntningar - föreställningar. De söker bekräftelse av sig sitt ego framför sin utveckling, vilket alltså kräver just ett ifrågasättande av sagda ego och de blir därför istället bara alltmer ensamma och vilsna i sig själva. Ensamhet är visserligen en given för alla, men vilsenheten behöver inte finnas och den utgör ett betydande hinder mot glädje och att främst se det positiva i andra människor.
Det är ju inte precis så att någon behöver vara synsk för att förstå detta, allt någon behöver göra är att läsa lite historia för att se att och hur detta regisserade spel med känslor utgör både manuset till hur man skapar och hur man förstör samhällen, liksom att lösningen till att bryta mönstret är att vi vågar att verkligen lära oss hur saker och ting egentligen fungerar i stället för att bara irrationellt behaga våra förväntningar. Alltså först och främst lära oss hur vi själva fungerar - självförståelse.
Det tråkiga är inte att vi är så rånade materiellt, som det är att vi bedrog oss själva så gärna och villigt genom att sälja våra själar för en handfull av materiell grannlåt. Nu när Valutaregimen kollapsar, så står vi alla i ring och gråter i våra händer och undrar vem som kommer att lämna tillbaka innehållet i just vår egen tomma själ. Vems fel är detta egentligen och vi funderar intensivt på vem vi skall skylla på.
Upprättelse? Med vad? Ännu mer Mello. Let´s dance, Mat – TV och fotbollstabeller? Guldet blev inte ens till sand är en passande metafor. Våra själar och känsloliv rann som röken från kolsyreis mellan våra fingrar.
Tänk på det här för en sekund, pengarnas värde kommer från vår tro och övertygelse om att ingenting är faktiskt värt någonting. Tänk på att vår valuta behåller ” värde ” endast om vi själva förblir förförda av det vansinne som driver oss själva djupare in i skuldslaveri. Där jag kommer ifrån som närmast är ett i sammanhanget Faustianskt fynd, finner jag det fullkomligt otroligt att vi vill ha mer och inte mindre av detta.
Verksamheten är, oberoende av vad den en gång kan upplevts ha varit, korruption, girighet, självrättfärdigande och egenintresse som alltmer löper amok, samtidigt som de flesta av oss förväntar sig att det större goda ändå finns närvarande som ett övergripande ansvar från någon annan. Och ” vi ” tillåter detta för att vi tror, upplever eller har fått försäkringar om att vi själva kommer att kunna dra nytta av det också på lång sikt. Det blir bara lite sämre först.
Uppriktigt sagt, så är det nu uppenbart att det är hela samhällssystemet som stinker och det har alltid varit på så vis. Och medan de i den – inte så – allmännyttiga maktmäklande ” branschen ” med rätta verkligen kan hävdas hålla hyckleriet mycket levande och väl ofärdsskapande inom samhällssystemet, så kan en helt korrekt iakttagelse inte moraliskt motivera deras hyckleri, men den kan inte heller motivera alla våra egna hycklerier för den delen, utan den kan bara rationalisera det hela som business as usual för alla – att till givna förutsättningar upprepa ett beteende med förväntningar om olika utfall, för så har det ju alltid varit. Så varför skulle vi ändra på någonting...
Skenbart finns det givetvis ingen bevisbörda som krävs för att bestämmas till att vara girig, eftersom lagar bara är ett koncentrat av manifesterat egenintresse för att upprätthålla detta system som bara ”råkar” vara så konstruerat att de som förklaras oupplysta huvudsakligen blir det av dem som förklarar sig upplysta. Att då systemet går baklänges och att effekterna blir upp och ned, är ju inte nödvändigtvis en slump.
Förnekelse är en försvarsmekanism postulerad av Sigmund Freud, där en person står inför ett faktum som är för obekvämt att ta till sig och därför förkastar det istället, och insisterar på att det inte är sant, trots vad som kan vara överväldigande bevis.
Projektion är att erkänna både faktum och allvar, men att förneka eget ansvar.
De flesta människor i tiden blåser omkring med tidvattnet en tid, antingen som passagerare eller åskådare vilka betraktar händelseutvecklingen i sin samtid från en åskådarplats. De som simmar eller rör sig mot strömmen, eller som försöker att ändra flödet helt och hållet, är oftast sällsynta och ter sig förbryllande för massorna. Därför är det som massorna anser så som fritt tänkande människor, ofta bara är vad som de själva som individer anser ligga långt utanför vad de själva har vant sig vid som det kognitiva landskapets karta.
Men ärligt talat, så har väl historien vid det här laget visat om och om igen att majoriteten är, eller oftast har fel om det mesta eftersom massan är möjlig att kontrollera, för att då alltså inte säga alltid fel om i princip allting. Eftersom det är ju själva målet med maktens verksamhet och dess inneboende natur. Grupper och kollektiv skapar därför inte, eller de upptäcker inte saker, de utgör inget förskott för mänsklighetens goda, kort sagt massorna utvecklar inte allting börjar någonstans, aldrig överallt. Endast människor som individer kan göra detta, utgöra förändringen.
Någonstans måste alltid en tanke komma först.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram