Bubblor & Illusioner

2022-11-16

https://carlnorberg.se/2014/05/11/bubblor-och-illusioner/?fbclid=IwAR2XAbNBbT6pY8JnkK1JNmyir_PAA0vQKMN8rB2gJDxgnFJQxRaYS-qYnGo

Jag försöker uttrycka mig beskrivande för lite av ytterligheterna i den mänskliga tillvaron, alltså för att på så vis försöka ge en större spännvidd åt perspektivbildningen. Med detta sagt den å ena sidan mest enfaldiga och yttersta materiella (drömbaserad digitalkonfetti) som konsekvensen av mänsklig moralisk och karaktärsmässig oförmåga - pengarnas mekaniska funktion och karaktär - och således å andra sidan - följdriktigt den grundläggande problematiken med den växande känslomässiga ofärden i samhället som bygger på samma socialpsykologiskt bristande och ofärdiga fundament.

Men jag får faktiskt numera, speciellt under de senaste dagarna, en känsla av att alltfler börjar inse att problematiken visserligen är månfacetterad, men att ett av de verkligt stora hoten mot samhället framgent, inte kommer utifrån utan istället kommer att komma inifrån människorna själva.

För när man tar bort den socialkulturellt betingade betydelsen av pengar ur ekvationen för människors värdegrund i tillvaron, så riskerar hålet i huvudet - själen - att bli omfattande och upplevas som en överväldigande tomhet.

...och farmor sade, tappad tro ligger.

Känslor kan bara upplevas enskilt, detta medan vi ofta och gärna tror att känslor är någonting annat. Vi tänker mer sällan på känslor som någonting som betingas i varje individ enskilt, och som skapas av registrerade intryck gjorda via signaler som förmedlas av våra sinnen. Faktum är att en förfärande del av befolkningen numera inte tänker alls i termer kring och av detta.

Även fast känslor inte ens är några definierbara finita storheter, utan rent faktiskt är resultatet av biologiskt och socialt betingade biokemiska sammansättningar av signalsubstanser, så betraktar och kommunicerar vi istället känslor inte sällan i någon slags förenklad allmängiltig samtalsform, vi tillmäter dem då till och med kvantifiering, alltså något slags mer allmängiltiga enhetsmått, fast det egentligen till sin grund är en fullkomligt förryckt tanke och logik bakom ett sådant kommunikationsmässigt resonemang och trots att en allt större del av befolkningen börjar se ut som rimliga fallstudier för kemikalieinspektionens farmakologiska avdelning för psykologisk kemi.

Ja, för att inte säga att det egentligen är närmast häpnadsväckande hur det faktiskt har kunnat bli på så här vis ur ett så utbrett perspektiv. Vilket givetvis inte egentligen alls är så särskilt häpnadsväckande, eftersom det är den kognitiva landskapsarkitekturens fromma fäder som så välvilligt har bistått med råd och dåd i saken, samtidigt som den intellektuella lättjan hos människan faktiskt inte är obetydlig.

Vi vill ju så gärna känna lika - för att känna samhörighet, vi vill inte gärna uppleva oss själva vara ensamma som individer med våra känslor, trots att vi egentligen aldrig ens kan vara någonting annat än just ensamma med våra känslor och att om vi någonsin skall ha ens en teoretisk möjlighet att inte döma oss själva till att vandra längs vägen mot olycka och ensamhet, så måste vi faktiskt ta oss samman och förstå att om vi inte kan trivas ensamma med våra egna känslor så kan vi inte heller trivas med andra människor. Vi måste göra upp med oss själva helt enkelt. Är vi inte i rimlig balans inom oss själva i våra egna känslors eget grundläggande läge - tillstånd, så är vi inte i balans någon annanstans heller. Vi måste söka balans i vårt känsloliv men balansen finner vi bara inom oss själva genom ökad självinsikt till självförståelse.

Det kan ju tyckas närmast frapperande enkelt att inse att om vi inte trivs - har en balanserad grundläggande känslotillvaro - i oss själva, så kommer vi egentligen inte att kunna ha det alls och definitivt inte i relation till andra människor.

Så för att organisera dessa kognitiva förutsättningar på mest rimliga - materiellt gynnsamma - vis för sig själva, alltså inte för oss, så har den styrande makten - emotionella haveristerna - genom de sociala ingenjörerna istället etablerat en kultur av en upplevd alltmer växande yttre behovsstruktur i samhället, aka konsumtionssamhället, vilket kognitivt postulerar och socialkulturellt gör gällande att om människor i allt högre utsträckning vänder sig bort från betraktelsen av sitt eget inre och det där rådande växande obalanslägets betingande grunder och istället vänder sig - utåt - för att försöka balansera en upplevt växande inre obalans av självförståelse, så kommer allt det onda och de otrevliga känslorna att försvinna. En trevlig liten övning i den sociala ingenjörskonsten och kognitiva landskapsarkitekturens formatering av människorna i samhället.

Det kallas i dagligt tal för att göra människor mer känslostyrda - eller irrationella - och jag är numera tyvärr ganska säker på vad den bubblan - illusionen - slutar med, vilket i sin tur inte saknar återkoppling till verkligheten.Edward Bernays, Anna Freud med fleras illgärningar, lider numera sådan alltmer allmän intellektuell låghälta att människan nu är mogen att resa sig upp och gå själv enskilt rakt fram som individ för att öka samförståelse med andra människor , så svårt är det nämligen inte.

Den mänskliga rasen av idag lever därför i en värld av svek, illusioner och bedrägeri, där det mesta egentligen är ingenting av vad som det verkar vara. Det finns illvilliga - egennyttiga - krafter bakom kulisserna, som drar i trådarna för samhället och för att vägleda människor till överensstämmelse med sin regi och för människors blinda underkastelse.

"De" får oss att tro på vad de behöver få oss att tro på, i syfte att främja sin agenda, de gör så genom sina marionetter till " ledare " i världen, samt med hjälp av deras olika styrsystem såsom religion, offentlig utbildning, massmedia, politik, och så vidare. Varhelst du ser dig omkring, så finns det distraktioner och omläggningar, vars avsikt genomförts för att hålla oss ifrån att se vad som är rakt framför näsan på oss, och få oss att fånga vår uppmärksamhet bort från vad de gör.

Hela världen är en scen, och de är illusionisterna i dagens föreställning.

Men vilka är då dessa "de", exakt? Det sägs av många att de är de människor som befinner sig högst upp i kontrollkedjan, utöver de som vi öppet anser vara de mest kraftfulla. Andra säger att "de" är ett hemligt sällskap, bestående av tretton av de mest inflytelserika familjerna i världen. De har fått en hel del smeknamn, till exempel Illuminati och Big Brother. Men vilka de är som individer är inte det viktigaste att veta i detta skede av deras regi. Det viktiga är vetskapen om att de finns och att de avsiktligt verkar vilseledande, felbedömningsskapande och manipulerande av medvetandet hos den mänskliga rasen till sin egen fördel - för att gynna sig själva.

Bara att helt enkelt veta att de existerar, trotsar kraftigt deras agenda - motverkar deras syften. De har för avsikt att stanna i skuggorna tills dess att när den mänskliga rasen är så hänförd av deras trick och förledning att de kan meddela vad de har gjort för mänskligheten i årtusenden och ingen skulle bry sig så länge som vi kan få gå vidare med vårt dagliga liv, som vid det laget kommer att se rätt annorlunda ut...
de måste göra så för att deras system med kontrollen av de pengar som styr ekonomi, vilket kontrollerar politiken, havererar

De har satt upp många kontrollsystem för att hålla oss från att ifrågasätta det mesta av allting som är väsentligt och förvandla oss till lydiga får i vår herres hage. Vårt perspektiv på vad som händer är inte bättre än det hos en häst som bär skygglappar, vilket alltså hindrar den från att se något till vänster eller höger längs den väg som den skall vägledas av. Det finns dock en massiv kedjereaktion av människor som vaknar upp över hela världen, vilket gör jag tvivlar på att de kommer att kunna hålla på mycket längre.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram