Själavandring från dårhuset

2014-07-24

10491966_512348015562651_848901331851805992_n

Samma bild idag igen, av en särskild anledning.

Det har gått en mycket lång tid sedan människan först hade den insikt som kommer av att gå bortom tid och rum och såg genom den officiella beskrivna versionen av verkligheten.

Det var mycket länge sedan det uttrycktes: "det gudomliga ljuset finns alltid inuti människan, presenterar sig för sinnena och förståelsen, men människan förkastar det" och "heroisk kärlek tillhör de överlägsna naturer som kallas galna, inte för att de inte vet vad de gör, utan för att de förstår mer ".

Det etablerade kända fruktar det okända. Vad många som har försökt att upplysa om genom historien, gängade in för någonting i sin insikt kanske alltid har funnits där, men detta kan endast nås genom att människor öppnar sinnet och det avgörande, grunderna för hur deras egna känslor har skapats och betingas.

Detta är en gåva av emotionell intelligens - EQ. den emotionella intelligensen ser allt från utanför illusionen. Den är i den här världen, men är nu inte naturligt av den. Som ett resultat, blir människor med emotionell intelligens ansedda som galna och omöjliga att förstå eller begripa sig på.

Hjärnan är inte källan till någonting. Den utgör den processuella ledningen, det biologiska datasystemet, som svarar på - bearbetar - informations stimuli och gör dessa medvetna baserat på termer av fem sinnesintryck vilket skapar beteende.

Olika områden i hjärnan blir processuellt aktiverade när impulser av information erhålls som avser en specifik roll i avkodningen och förmedlar sedan information till den holografiska (sammanvägda) medvetandet. Informationen kan komma från de emotionellt betingade grunderna, alltså det högre medvetande (vad vissa kallar själen), eller så kan det kan komma från direkt som yttre intryck från den socialt arkitektioniska strukturen och de ändlösa programmen såsom utbildning, vetenskap, medicin, media, politik etc.

När du öppnar dörren till din till emotionella intelligens - medfödda intelligens, universell intelligens - så minskar den "opposition" som vi kallar för kognitiv dissonans och känslorna och hjärnan talar mer som en enhet.

Självförståelse är är därför nyckeln till allt. Du är del av Allt som är, Allvetande, All Möjlighet. Men din uppmärksamhet är för närvarande inriktad på ett litet frekvensområde som kallas synligt ljus och ditt fokus ges namn och märkningar som Kal och Ada, höger och vänster, rika och fattiga. Du måste våga vandra i mörkret av dig själv för att kunna finna ljuset.

Ditt liv så här långt, har dikterats av vem du trodde att du var. Ändra vad du tror att du är och du kommer att ändra vad du uppfattar och och vad som utgör erfarenhet. Tillsammans kommer vi att förändra det vi alla uppfattar och erfar. Det finns ingen väg ut ur var vi är om det inte finns en omvandling av vår självkänsla från självidentitet som sätter oss där vi är.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram