Inducera rädsla för att styra

2014-07-31

consciousnesseye-326x159

Vi måste var och en för alltid lära oss att undvika, övervinna och överskrida inducerad rädsla, att vända oss inåt och att söka tryggheten i oss själva och vår egen förmåga till att tänka rationellt och att värdera efter den rationella tankens process och att detta det ligger väl inom någons fattningsförmåga.

Fred är dyrbar och vår inneboende rätt. Oavsett hur förhållandena ser ut. Medan medierna lider uppsåtliga översvämningar i etern med skräck i alla dess former och vår kultur är mättad med denna tillsammans med medföljande våld och död, är vår själ hem en plats för fred.

Och kärlek - altruism.

Vi behöver se igenom mediestormarna och alla medföljande informationsmässiga sopor de utfärdar, och undvika att bli förorenade i tanken av dessa. Det är själsligt flygande skräpinformation med ett syfte som inte är vår själsliga balans och en sak kan lätt leda till en annan om vi hamnar på fel spår eller får fel vibrationer, med värdelös, giftig information eller till synes oförarglig sk underhållning. De har laddat upp allt med förledande energier så vi måste vara extra vaksamma. De tillhandahåller skräcken och de tillhandahållet flyktvägen – Allsången, den gemensamma tryggheten.

Hat är besläktat med fruktan. Hat är en extrem riktat motreaktion som en reaktion på en påverkan någon uppfattar som ett direkt hot mot dem själva på något sätt. Dessa extrema yttringar är ständigt närvarande, från det sionistiska folkmordet i Gaza och pågående ukrainska massakern, till hatpropaganda som ständigt färgas av företags, dagordningsdriven media. På ett personligt plan är det reptilhjärnans reaktion / skyddsmekanism och en av de mest korrosiva och destruktiva känslor som finns. Och den styrande makten lever på detta element som näring för sin tillvaro.

Både rädsla och hat är entropiska - de bryter ner den vackra komplexitet, det naturliga flödet och strukturen i livet, för att frigöra energi, och leder till ett slut, alltför förenklat och dött i sitt kölvatten. Evert Taube skrev en gång att ”Hans rikedom var ringa det har man lärt sig nu, hans egendom tog banken en kviga fick hans fru” Så inte mycket är annorlunda sedan då i grunden. Denna frigjorda negativa energi är alltså födan för de timliga och andliga parasiterna och är anledningen att deras fula krafter utövas på mänskligheten, och den levande jorden. Du kan känna det under våldsamma händelser, starka uttryck för rädsla och hat, och även vid sportarenor. Den energi som frigörs och skingras absorberas av parasit krafter.

Allt för att frigöra energi och skapa en homogen, maktlös och lätt kontrollerad miljö för parasiten, både här i oss och i andra planeringsmässiga dimensioner. Rädsla och hat är två av de viktigaste verktygen för att orsaka samma entropiska effekt på vår psykosociala tillvaro och samhället, och är stöttepelarna för att skapa den negativa flockmentaliteten av värsta och mest individuellt försvagande slag.

Målet är alltid att få oss känslostyrda bortom vår egen förmåga till emotionell självförståelse. Målet är att göra oss till ett känslomässigt kontrollerbart kollektiv som kan användas för att gynna det egna nyttomaximeringssyftet

Att ta sig själv ut ur detta och  in i till sfären av ökande medvetenhet är nyckeln till att överskrida dessa vibrations influenser av lägre nivå av individuellt fritt tänkande. Dessa negativa energier blir sedan allt tydligare för vad de är och vi kan hantera dem på ett intelligent medvetet sätt ur en upplyst synvinkel. När dessa negativa vibrationer uppstår kan du sedan se skillnad på vad som utgör ett verkligt hot mot dig själv och ditt eget tänkande och vad som kräver omedelbara åtgärder. När vi ser en påverkan som – försöker - invaderar våra sinnen eller bara tjatar oss tårögda, kan vi då – om vi alltid håller oss medvetna om att detta är vår ovillkorliga plikt som individer och människor - antingen helt enkelt avfärda vibrationen, eller luta oss mot eftertankens grund för att avvärja en sådan känsloskapande attack vid behov. Men du får inte ge dem din energi via rädsla, fascination och onödig tankemässig uppmärksamhet som försätter dig i ett känsloläge som du inte kan kontrollera.

Dessa attacker utifrån händer, helt säkert. Och vi kommer att se mer av detta när nu dessa sista stunder pågår och när den mörka agendan gör sitt bästa för att undergräva mänskligheten in i ett underordnat, underkuvat och undertryckt tillstånd.

De kan komma som panikattacker, som vissa upplever, eller en känsla av rädsla och instängdhet - maktlöshet. Vissa kan komma i tillstånd som upplevs som regelrätt skrämmande om du är känslig eller har hög EQ, som många av oss har. Återigen, det är ingenting att frukta. De kan inte röra dig och dina tankar egentligen, bara framkalla rädsla om du låter dem göra det. Vissa kan förefalla direkt adresserade och berättande om var att gå, men i slutändan är det våra individuella tankemönster och resterande medvetna oräddhet som tar hand om allt.

Oavsett källa, de är alla baserade på rädsla, och efterföljande slaveri om vi följer fållans riktning

Samhället av idag bygger i allt väsentligt på rädsla, framför allt en rädsla för att inte ha tillräckligt, oavsett om det är pengar, mat, skydd, säkerhet eller till och med kärlek. Brist är ett mycket kraftfullt verktyg och används som ett globalt vapen mot mänskligheten i stor skala. Mat och vattenbrist hålls konstruerat i världen, samtidigt som det ekonomiska flödet av ekonomiska resurser på samma sätt som kanaliseras till förmån för några få på bekostnad av de många.  Det kanske inte verkar vara ett trevligt ställe att bo just nu, men vi är här, och för ett syfte. Klart nu är att det är inte en tid att frukta, utan att det är en tid att vidta åtgärder för att både exponera dessa program för kontroll och vilseledning samt mildra deras effekter på så många sätt som möjligt genom informationsutbyte, praktiska åtgärder och andra proaktiva metoder.

expandingyourconsciousness-700x430

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram