År: 2013

Vakenhet.

  Vi lever nu i slutet på en tid av kredit. Vi lever nu på lånad tid till en lånad levnadsstandard. Vi är både skuldsatta som nationer och individer. Våra ungdomar har börjat inse att de inte har någon framtid. Dessa ungdomar har blivit de fattigaste individerna inom de olika samhällsskikten. Och dessutom så förblir […]

Ringar av tid och makt.

Fascism är ett system där regeringen kartellbildar på uppdrag av den privata sektorn, planerar ekonomin för att centralt subventionera dessa vinsmaximeringsintressen, upphöjer polisstaten som källa för ordning, förnekar människors grundläggande rättigheter och friheter enskilt och gör den verkställande staten obegränsade mästare för samhället i finanshegemonins lydband .. .. Detta beskriver vanlig politik i Sverige idag […]

Mindset

Billig, relativt ren energi kommer faktiskt att skynda på slutet för planeten, hur tråkigt detta än låter. Varför? Därför att människor vill nyttomaximera och inte vara eftertänksamma! -Eftersom det kommer att påskynda utarmningen av alla andra resurser. Till exempel skulle billig energi göra att vi kunde avsalta enorma mängder havsvatten och odla mat på olönsam mark. […]

Om-tanke

Folket i detta land måste återfå en känsla av ansvar för sina liv och livet för kommande generationer. Tillräckligt många människor behöver uppfatta att de manipuleras, kontrolleras och används av vilseledande tänkare och väckas från deras narcissistiska materialistiska kreditfinansierade liv. Vår kultur har misslyckats. Fientlighet och ilska i landet börjar bubbla över. Massorna börjar inse […]

Smitta på samhällskroppen.

VIRUS "Virus brukar inte räknas som en livsform, då det saknar egen ämnesomsättning, och ej kan föröka sig på egen hand, virus beskrivs ofta snarare som ett mellanting mellan levande och död materia. Det kan inte föröka sig utan att infektera en levande cell. Med hjälp av cellens maskineri tillverkar viruset fler enheter virus. Om […]

Girighetens nytta

I ett egennyttigt, orättvist och ohållbart system, så angrips alla deltagare förr eller senare och systemet lämnar sedan en efter en, deltagarna sårbara för exploatering och efterkommande förfall, alltså även deltagare som upplevt sig tillhöra det "egna" laget, det är systemets inneboende natur och eviga strävan. Detta är även de bakomliggande orsakerna till den skuldkris […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram