Månad: oktober 2012

Bo-Ring men viktigt.

*Y = BNP *M = Pengar *Ms = Utbud av pengar, bestämt av riksbanken *Md = Efterfrågan av pengar, beroende av varumarknaden *AD = Aggregerad efterfrågan Vårt samhälle bygger på ett finansiellt system som sedan 1931 är kreditbaserat som främsta princip. Vilket innebär att pengar skapas genom lån som i grund och botten har någon […]

Hur-ringen

God morgon alla mina vänner. Vilken vacker dag, jag hoppas att er dag kommer att vara lika klar och lugn som nu. Ooh ja förresten, God morgon bankkramande presstituerade, politiska parasiter och finansiella iglar också. Jag nästan glömde att dessa senare eftersom de, verkar ha övergivit all sans och logik som i sak används som […]

Finansinne

"Är det säkert?" Detta kan vara en mångtydig fråga, särskilt om människor inte förstår vad den hänvisar till. För dagens investerare råder det stor förvirring eftersom tillgångar som tidigare betraktades som "riskfria" - som statsobligationer - har förlorat sin säkerhet, vilket lämnar den finansiella världen ute i verklighetens kyla. Förutom eventuell smärta skapad av ekonomiska förluster, […]

Eco nomen

Uppgång och fall av länder har allt att göra med det produktiva värdeförädlande arbetet för dess befolkning. Rikedom skapas endast av den produktiva sektorn i ekonomin, inte av banker eller regeringen. Banker och regeringar kan växa sig stora och mäktiga endast genom att utnyttja den rikedom som kommer ur skapandet som görs av den produktiva sektorn i […]

Omedvetandets expansion.

Det kunskapsbaserade medvetandet i det moderna samhället har expanderat till den punkt där specialiteter har blivit norm och den bärande interaktionen emellan kunskaperna har försvunnit. Det är givetvis inte möjligt för en person att ha ingående kunskap om varje disciplin i hela samhället. Vi måste lita på att andra förmedlar sådan kunskap, vanligen i relativt enkla, i […]

I am what I am.

Jag har, under de senaste åtta åren, försökt att belysa de många kontroverser och orättvisor som jag anser kontinuerligt begås mot världen genom insatser i form av " den mörka sidans " missgärningar. Bristen på intresse som den genomsnittlige medborgaren uppvisar, vilket är en stor del av den effektivitet som " den mörka sidan" äger, […]

Pi och aritmetik

Aritmetiken är absolut. Ingen omfattning av politisk poserande eller skuldunioner kan övervinna matematikens sanningar. De flesta människor kan inte tänka sig en ekonomisk kollaps. Normalitetens fördomar är vanliga och förvrider förväntningarna, särskilt inom områden utanför personlig kompetens. Om någonting inte hände igår eller förra månaden eller under en människas livstid, då kommer många människor anse att konsekvenserna […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram