I am what I am.

2012-10-03

Jag har, under de senaste åtta åren, försökt att belysa de många kontroverser och orättvisor som jag anser kontinuerligt begås mot världen genom insatser i form av " den mörka sidans " missgärningar. Bristen på intresse som den genomsnittlige medborgaren uppvisar, vilket är en stor del av den effektivitet som " den mörka sidan" äger, beror på en medveten desinformationskampanj. Genom den framgångsrika infiltrationen från salarna i den akademiska världen och vårt utbildningssystem till medierna så har vi, tillsammans med våra föräldrar och farföräldrar, effektivt blivit rätt hyfsat vilseledda och desinformerade.

För att parafrasera Goethe som var en stor pöt, så finns ingen människa så fullständigt förslavad som den person som tror sig vara fri på oriktiga grunder, det är då alltid bara en fråga om temperaturen i helvetet.

Faktum är vidare att om du läser detta och har en aning om vad som verkligen händer runt omkring dig, men har rädsla för frihet så är du en så ofri människa, men är ändå långt över genomsnittet. Om du håller med om de redaktionella vinklar som jag sätter på saker, så är du nog mera av en släkting i själen. Om du vet och håller med mig, men anser att du inte behöver spendera åtminstone någon del av din tid på att försöka väcka upp dina vänner och grannar och göra dem medvetna om det pågående illasinnade spelet, av en internationell kartell av finansiella fascister, att ännu en gång försöka att ta över världen, så är du inte en del av lösningen, då är du en del av problemet!

Den politiska viljan att rädda banker istället för människor, att finansiera insolvens (alltså långsiktig betalningsoförmåga) med allt kortare krediter som är räntebelastade för att möta den exponentiella räntekostnadstillväxten, vilken snart kommer snart att drabba också oss i en alltmera påtaglig omfattning, kan väl närmast ses som direkt människofientlighet.

Alla politiker behandlar sanningen om verkligheten som Dracula reagerade på ett kors av vitlökar framför en exekutionspatrull med silverkulor.

De hotas av den. De flyr ifrån den.

Det svenska folket ser detta bedrägeri som sin själsliga livrätt och intellektuellt grundande födoämne och en fullkomligt naturlig del av sin vardag. Makt är per definition förmåga att bryta motstånd men likafullt så ser människor makt som någonting som vill deras eget bästa och de kan inte se att makt aldrig kan behövas i samförstånd.

En politiker som förespråkar mera skuld för att lösa skuldkriser, eller en politiker som förespråkar att krediterna som utgör pengarna i omlopp skall tas bort genom besparingar, gör ingen skillnad i minskat elände för en enda människa utom bankintressena, men det belägger närmast en dumhet gränsande till bottenlöshet i befolkningen som låter detta bestå, vilket bevisar att Pavlovianismens triumf måste brytas och att människor måste börja med självbetraktelse i form av egen eftertanke.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram