Don´t cry 4 Argentina

2012-02-28

På det sätt som det nuvarande systemet med BIS och IMF fungerar, när nationella regeringar låter Centralbanker utfärda alltmer valuta, så skapas det mer offentliga skulder på samma gång. I själva verket är det så att i princip alla våra pengar nu är baserade på skulder eller krediter, alltså negativa pengar som är behäftade med räntekostnader, vilka i sin tur därför har en exponentiell kostnadstillväxt och på sikt alltså alltid dödar ekonomin.

För att kunna skapa en hållbar ekonomi så krävs ovillkorligen ett hållbart monetärt penningsystem till grund. Detta eftersom det monetära penningsystemets inneboende logik sedermera med sin beskrivning av värde styr alla ekonomiska beslut. Den styr om det blir en kortsiktig och ohållbar ekonomisk tillväxt som gynnar fåtalet individer eller en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling som gynnar det allmänna.

Ingen skuld, inga pengar alltså med nuvarande system!

Vad vi behöver är att det aktuella monetära systemet som bygger på enskild skuld skrotas. De nationella regeringarna bör ta tillbaka makten att ge ut enskilt skuldfri valuta samt vidare genomföra ett nytt system baserat på pengar som är skuldfria för aktörerna i ekonomin. Ju längre vi väntar med detta, desto mera instabilt kommer samhället att bli. Den Nordafrikanska elden kommer att sprida sig norröver av det enkla skälet att det är dit som nyttan har tagit vägen.

Sanningen som är lika fullkomligt uppenbar som den är obestridlig och den sanningen är att det är fullständigt vansinnigt att en suverän stat måste träda i skuld mot annan bara för att producera mer av sin egen valuta och så är det bara.

Ett samhälle utan fungerande bytessystem till handel blir ett samhälle utan fungerande arbetsdelning och är i en akut existentiell kris. Nuvarande penningsystem utgör därför ett allvarligt nationellt hot. Vi måste inse att penningsystemet måste ändras. Bara ett hållbart monetärt system till grund för bytessystemet ger oss möjligheten att bygga en hållbar ekonomi och därmed ett hållbart och rättvist samhälle i framtiden. Den enskildes skuld som bärare av värdet på det allmänna betalningsmedlet måste därför försvinna.

Istället, har vi alltså nu under Centralbank-systemet en penningmängd som för alltid måste komma att expandera, valutor som för alltid kommer att försämras i värde och statsskulder som kommer att fortsätta att skjuta i höjden tills hela systemet kollapsar. Var någonstans som vi befinner oss nu i denna beskrivning behöver jag kanske inte påpeka

Alltsedan Federal Reserve System skapades 1913, så har exempelvis US-dollarn förlorat ungefär 95 % av sin köpkraft.

Denna ständiga nedvärdering av valuta kallas "inflation" och det är en dold skatt på varje man, kvinna och barn i i nationerna.

Det är dessutom helt garanterat att varje enskild valutaenhet att du äger i detta system kommer att gå ner i sin värdebeskrivande förmåga på lång sikt.

Men folken har kommit att acceptera att en ständigt växande statsskuld och en valuta som ständigt tappar sitt värde och inbillar sig majoritetsmässigt att detta är det bästa och mest "rationella" finansiella system som mänskligheten någonsin har kommit fram till.

Så vem har då egentligen nytta av allt detta?

Tja, för räkenskapsåret 2010 så har ju exempelvis den amerikanska regeringen betalat ut 413 miljarder i ränta på statsskulden. Till vem då undrar kanske vän av ordning? Under kommande år beräknas dessutom på rent matematiska grunder räntekostnadstillväxten snabbt skjuta i höjden ännu mer. Skulle inte du vilja få en bra bit av till exempel dessa 413 miljarder dollars exponentiella tillväxt?

Det visar sig att låna ut pengar till de nationella regeringarna är mycket, mycket lönsamt.

Att 413 miljarder dollar är pengar som fördes över från det amerikanska folket av den amerikanska regeringen, och som sedan överfördes från den amerikanska regeringen till stora finansiella institutioner, i andra länder och till väldigt rika bankmän, det bry sig folk tydligtvis inte så mycket om, de är nämligen fullt upptagna med att bry sig om sig själva.

Så vad fick då amerikanerna i gengäld för sina 413 miljarder dollar?

I-N-G-E-N-T-I-N-G förutom mera skulder

Tyvärr händer nu alltså detta inte bara i USA. Detta är bokstavligt talat det gängse förekommande förloppet i nästan varje nation på hela jorden.

Över hela världen drunknar nu regeringar i skulder och därför måste de ianspråkta sina medborgares tillgångar i en utsträckning så att de kan uppfylla sina åtaganden gentemot bankerna som har skapat dessa pengar och så välvilligt har skuldsatt nationerna.

I Ordspråksboken, sägs det att "de rika regerar över de fattiga, och låntagaren är tjänare till långivaren." Västvärlden vill gärna tro att de lever i någon form av "frihetens land", men verkligheten är att man har blivit i princip helt förslavade av skuld, man har bara ännu inte riktigt begripit detta helt och fullt.

Men kanske vad som är ännu värre är att vi har skickat våra barn och barnbarn till en livstid av skuld. De måste arbeta hela sitt liv för att betala miljarder och åter miljarder i ränta på alla de skulder till privatbanker som vi har samlat på oss i denna generation. Vem som helst begriper ju det absurda i denna situation, där människor egentligen kan leva utan banker medan banker inte ens kan finnas utan människor.

Hur skulle någon, ens kunna vilja födas in i en värld där den föregående generationen hade plågat upp ett skuldsaldo på 13000000000000 $ i skuld som de nu efterlevande förväntas att betala?

Presidenter, kongressledamöter, riksdagsmän och ledande företag genom historien har varnat världen för riskerna med att ha ett centralbanksystem. Den mest lästa sagan på 1900 talet som dessutom filmatiserats till enorma kostnader, de saknar tyvärr inte sina pedagogiska poänger och beskriver frågan och dess faror både ingående och utförligt. Tyvärr så måste man nog säga att Peter Jackson liksom jag själv överskattar det allmänna förståendet rätt grovt emellanåt.

Faktum är till och med, att trots detta så undervisas inte våra ungdomar längre i debatten kring centralbanksverksamheten, en fråga som exempelvis var en av de allra viktigaste frågorna i tidig amerikansk och Europeisk historia.

Man lyssnade dock uppenbarligen inte tillräckligt till varningarna.

Man var övertygade om att man visste bättre, eller kanske snarare så man hade en självkänsla som inte tillät att man erkände sina egna brister och oförmågor, för det var dithän som makten drev den enskilde individens själsliga utveckling. Precis som med Gollum och Ringen.

Nåväl, nu har vi sedan 1931 ett ekonomiskt system som redan ifrån starten har varit döende och ett skuldberg som vi skjuter framför oss till våra efterkommande.

Alla kanske med hänsyn till detta inte var fullt så smarta som de trodde att de var.

Att Argentina nu utsätts för alltmera hotande angrepp från City of London delen av petrodollarhegemonin, är alltså inte enbart ett uttryck för slumpen  och oljeutvinningsperspektiven som råvara.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram