En viktig kunskap på ett fåtal rader.

2010-03-29

Att det valutafinansiellsystemet måste och kommer att haverera, det beror på att räntan som valutabelopp inte ingår i valutans värdebärande del som skuld, och därför hela tiden kräven en valutatillväxt och ökad skuldsättningsgrad för att överhuvutaget göra möjligt att betala räntan på tidigare bildade skulder.

Efter skuldmättnadspunkten så åtgår en allt större del av det bildade valutabeloppet till att betala räntekostnader på tidigare bildade skulder och en alltmindre del finns disponibel för den reala ekonomin.

Så detta system är ovillkorligen självförstörande.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram