Ringar man skall tänka på.

2010-03-31

År 1931, så hette den virtuelle diktatorn av finansvärlden, Montague Normand Ring(BOE)

One Ring to rule them all, one Ring to find them.

One Ring to bring them all, and in the darkness bind them.

Denna saga beskriver metaforiskt banksystemet med IMF (International monetary found) och BIS (Bank of international settlements), med de internationella centralbankerna som mellanled, och de regionala bankerna som yttersta verkställande enhet gentemot befolkningen och bankernas förmåga att skapa ofrihet genom bildandet av valuta, utifrån att ha skapandet av skuld som värdebärare till valutan och att endast den som är utan skuld är fri. Rings within Rings within Ring

De sju ryttarna i sagans förlopp har nu alltså i verkligheten ridit ut för att finna ringen, innan denna når mordor som är det förledda allmänna medvetandet och genom detta kunna hålla världen kvar i sin illusion av nödvändig skuldsättning. Detta har skett genom att Dessa sju, som är desamma som 1931 då detta system skapades av Bank of England chefen Montague Norman Ring, med benäget bistånd av sin lärling eller häxmästare Hjalmar Schacht.

Den nutida gruppen som utgör dessa sju ryttare, Coalition for Business Finance Reform, grundades alltså av exakt desamma sju internationella storbanker - Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Barclays, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank och Citigroup - i ett som det skall visa sig, har gjort ett infamt försök att de och derivatmarknaden skall kunna resa sig ur graven och än en gång dominera världen. I synnerhet vill de skydda den vildaste formen av spekulation som någonsin existerat, over-the-counter-derivat- och kreditderivatmarknader CDS.

Detta innebär att dessa utgör blodomloppet till hjärtat av det nätverk av centralbanker som dominerar det globala finanssystemet, alltså banker som Bank of England, Europeiska Centralbanken och Federal Reserve, IMF och BIS, vilka i grund och botten idag alltså är desamma institutioner som verkar under statliga myndigheters flagg, men vilka i själva verket främst agerar sitt eget oligarkiska finansiella väl.

"There should only be one source of money; one fountainhead from which flows the nation's blood to vitalize commerce and industry, ensure economic equity and justice and safeguard the welfare of the people. . . . In other words, it has always been and still is our contention that the prerogative of creating and issuing the money of the nation should be restored to the state." ( [Tolkien, writing in "Candour" magazine] August 3/10, 1956, page 48)

Dessa sju ryttare kommer nu som synes i fallet med Grekland, att dammsuga den internationella kreditmarknaden i sin jakt på skuldsättningar som kan hålla liv i detta skuldsättningsspel, detta genom att politiskt verka för ett ökat statligt stödjande för banker i sin oundvikliga ritt mot sin egen undergång.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram