Sena eller tidiga tankar.

2010-03-26

Vi måste motstå frestelsen att koncentrera oss på oss själva och att ignorera den grymhet som står utanför vår dörr.

Aleksandr Herzen, talar för ett sekel sedan till en grupp anarkister om hur man skulle störta tsaren och han påminde åhörarna om att det inte var deras jobb att rädda ett döende system utan att ersätta det: "Vi tror att vi är läkarna. Vi sjukdomen. "Alla motstånd måste erkänna att den politiska kroppen och det globala systemet är dött. Vi måste sluta slösa energi försöker reformera eller vädja till detta. Detta innebär inte slutet på motståndet, men det betyder mycket olika former av motstånd. Det betyder istället att rikta vår energi mot att bygga hållbara samhällen som kommer att klara av den kommande krisen, eftersom vi inte kommer att kunna överleva och motstå denna kris utan samarbete.

 All infrastruktur vi bygger, liksom klostren under medeltiden, ska försöka hålla liv i de intellektuella och konstnärliga traditioner som utgör basen för ett civilt samhälle, humanism och det gemensammas bästa möjliga. Tillgång till skiften av jordbruksmark kommer att vara av största vikt. Vi måste förstå, som de medeltida munkarna gjorde, att vi inte kan ändra den större kulturen runt omkring oss, åtminstone på kort sikt, men vi kan kanske behålla de moraliska koder och kultur i generationer efter oss. Motstånd kommer att minskas till små, ofta omärkliga handlingar trots, som de som behållit sin integritet som upptäcktes i den långa natten av 1900-talets fascism och kommunism.

Vi står på randen till en av de dystraste perioder i mänsklighetens historia när ljuset som lyser på en civilisation dör ut och vi kommer att sjunka under årtionden om inte århundraden, mot barbariet. En elit har framgångsrikt övertygat oss om att vi inte längre har förmågan att förstå avslöjade fram sanningar för oss eller att slå tillbaka mot det kaos som orsakas av ekonomiska och miljömässiga katastrof. Så länge en massa förvirrade och rädda människor, matas med bilder som gör möjligt för dem att ständigt hallucinera, så  finns detta tillstånd av statligt kontrollerat barbari, som regelbundet  rör sig mot ökat statligt förtryck, utbredd fattigdom och livsmedelsbrist. Men människorna kommer att sakna förmåga och självförtroende att utmana i stort och smått och att se vägarna för strukturernas kontroll. Fantasin om brett folkligt uppror och folkrörelser för att bryta hegemonin i bolagsform  emot staten är just det - en fantasi

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram