Månad: mars 2013

Kylans värme.

Det politiska ansvarstagandet för den samhällsekonomiska utvecklingen, vilken grundas på det dysfunktionella kreditbaserade valutafinansiella system som syftar till att berika enskilda banker på bekostnad av människor och samhällen, är av sådan demokratisk natur att agerandet närmast framställer Djingis Kahn som vore han en stor filantrop. Det är fullkomligt häpnadsväckande att beskåda den samvetslösa enfald som […]

Mark my words.

Detta är inte direkt skrivet av ren njutningslystnad. Ur djupet av den finansiella krisen, pekade inte så många analytiker på rollen som ekonomin spelar i att orsaka fiasko. De hade rätt. Sedan dess har allt medan tiden gått och bankdirektörerna varit föremål för ständiga trakasserier och hot om den ena reformen efter den andra, samtidigt ekonomerna […]

Detta skrev jag 2007.

Konsumtionssamhällets avslutning.   Vi lever nu på lånad tid till en lånad levnadsstandard i ett kreditsystem. Vi är både skuldsatta som nationer och individer. Våra ungdomar har börjat inse att de inte har någon framtid. Dessa ungdomar har blivit de fattigaste individerna inom de olika samhällsskikten. Och dessutom så förblir dessa ungdomar, ändlöst släpandes på […]

Kort spel.

Lite tankar och reflexioner om hur en maktkuliss bakgrund och dess tankegods förgiftat det fria tänkandet till allmän enfald. Tretton i Kabbalah är lika med Döden, det vill säga kort 13 i Tarot. Tarotkorten är nycklarna i Kabbalah. Och detta är naturligtvis nära nog rena dumheter, som härstammar ur något som fordom kallades en hemlig […]

Historien om en Ö i havet.

Guernsey är en liten ö som ligger i Engelska kanalen, med en anglo-normandisk befolkning. Denna ö ligger närmare den franska kusten än den engelska. Vid utgången av Napoleonkrigen var ön, liksom flera länder i bedrövligt skick, både fysiskt och ekonomiskt. Inga pengar Vågbrytare, vägar och infrastruktur saknades, det var ingen arbetskraftsbrist, men det fanns inga pengar […]

Slut är namnet på spelet.

Den "stolta" politiska svenska historien är kantad av intellektuella tragedier. Många slår sig för bröstet och gal från denna intellektuella dyngstack. Man kan väl säga att antingen så förstod man ingenting eller så medverkade man till att systemet för arbetsdelning aldrig någonsin till sitt fundament var utsatt som en del av någonting som var avsett […]

Spara är en mara.

Vi kan nu konstatera att vi befinner oss i någonting mer än i en kris av känd omfattning, detta kan mer korrekt beskrivas som en kollaps av en korrupt orättvist monetärt system, alltså att vi befinner oss i ett slags imperium som är byggt och stabiliseras av devisen divide et impera. Ett slags omedvetet ovillkorligt ofredsmonopol. […]

2 live 2 b alive

Patogenesen i det valutafinansiella systemet med bankerna inom BIS och IMF är nu fullkomligt uppenbar för alla rationellt tänkande människor. Den fullständiga utblomningen av korruption och fullständig immunitiet för kriminella bankföreträdare har endast påskyndat det redan brådskande behovet av kollapsen. Liket på intensivvården kan inte återupplivas med mer intravenösa tillämpningar av ränteförorenade krediter i form […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram