2 live 2 b alive

2013-03-01

303236_10151038556477864_1191550631_n

Patogenesen i det valutafinansiella systemet med bankerna inom BIS och IMF är nu fullkomligt uppenbar för alla rationellt tänkande människor. Den fullständiga utblomningen av korruption och fullständig immunitiet för kriminella bankföreträdare har endast påskyndat det redan brådskande behovet av kollapsen.

Liket på intensivvården kan inte återupplivas med mer intravenösa tillämpningar av ränteförorenade krediter i form av ökad skuldsättning, kroppen är och förblir avdöd sedan september 2008. Inga formella dyvelsträcksindränkta förklädnader i världen räcker längre till för att dölja likstanken.

Detta insolventa system rusar nu accelererande planlöst runt i kraschzonen, där insatser bara marginellt kan fördröja det oundvikliga resultatet.

En Irländs politiker uttryckte sig väl om detta idag "Trojkan från ECB, BIS och IMF har på dessa senaste tre år ställt till mer skada för Irland än vad det Brittiska Imperiet lyckades med på 800 år" och ändå så är ju detta bara mer av samma sak.

Real ekonomisk demokrati, definierad som individens obehindrade möjlighet att uppnå sin produktiva potential och belönas rättvist för detta, det finns inte på jorden idag.

De ekonomiska betingelserna i världen idag bygger på den rovgirigafinansiella diktatur, där människor med mest pengar, alltså skuldfordringar blir de som bestämmer, dessa människor kontrollerar banker.

Denna kontroll över ekonomi genom det finansiella systemet inom BIS och IMF som de fåtaliga mycket rika utövar, har varit orsaken till skapandet av det penningpolitiska kreditsystem, där krediter är pengar, vilket nu framträder som ett alltmera bizarrt monopol av privata ekonomiska intressen som förverkligas genom regeringar som i sin tur kontrollerar underrättelsetjänster och militära system.

Politiker köps och säljs, väljs eller tas bort, eller till och med mördas för dessa intressens förverkligande. Det globala finansiella monetära systemet är tätt kontrollerat och samordnat på toppen av "ledarna", med de centralbanker som arbetar för världens rikaste människor som verktyg tillsammans med underrättelsetjänster och politiker mot människor och samhällen. Kreditpengar styr den ekonomi som styr politiken överallt, men BIS och IMF balanserar på en allt vassare egg.

Tiden verkar nu obevekligt mot detta finansiella system som verktyg, för att förslava människor och nationer med skuld och att plundra desamma med ränteverktyget, ur perspektivet av den allmänna förståelsen för den egna situationen.

Den politiska karriärismen har tagit så absurda former att de underliggande falska politiska budskapen nu helt har lämnats till förmån för den egennyttiga pragmatismens uppfyllelse, alltså i vårt svenska folks fall, politikerna som verkar i det finansiella systemets sold som nu fullkomligt uppenbara marionetter.

Att Sveriges befolkning av andra kallas för ”Die dumme Schwede” synes ju vara ett historiskt överbetyg av i princip bibliska proportioner, detta med hänsyn till att inte ens när vänsterledaren ställer sig i bräschen för att rädda bankernas rätt att plundra människor och nationer, så skapar detta knappast mer än en krusning på det allmänna politiska engagemangets så kav lugna vattenyta.

Den politiska representationens - motvilja - oförmåga - till ledarskap för människor och samhälle får därav den bibliska sagan om Judas att framstå som närmast vällovlig och moralisk. Hellre häst på smörgåsen eller i lasagnen än åsnor i riksdagen, är i sanning ett talesätt i tiden.

400209_491230157563716_426517404_n

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram