Månad: november 2011

Talet till 2011-11-11 enligt löfte till Cathrine Tönnvik.

Medmänniskor och medborgare jag vill stjäla er uppmärksamhet för några få minuter om det viktigaste i era liv, någonting som vi kan förändra till det bättre genom att ta kontrollen över för att undvika att fortsätta att bli utnyttjade av, som det nu är till förmån för några få individers mycket välutvecklade girighet. Trollkarlen från […]

Nu blir det ett 2011-11-11 det som alla borde veta men ingen tänkte på.

Registered Confidential! Personal! To Professor Selck I.G. Farbenindustrie A.G. Frankfurt/Main 20 Your Letter of 3 September 1934 My Dear Professor Selck, In my opinion we must try everything to prevent Herr Göring* from entering the office of the Raw Materials Commissioner (här satt Jacob W) [in the Ministry of Economics] and therefore coming into the […]

Även stora Ringar rullar dit det lutar.

Moderna finansiella "produkter" och "instrument" är inte sällan komplexa och abstrakta, men hela uppbyggnaden av dessa begrepp kan destilleras ner till detta: systemet är baserat på antagandet att alla risker kan försäkras, och att skillnaden, mellan utgångsläget avkastning / förstärkning (i. e. placering av kapital i riskzonen för en vinst) och kostnaden för försäkring av […]

Mytologins udda djur i Ring.

Från det grekiska dramats insida på syntagma igår. Rovdjuren ger pjäsen ”Rädda Grekland” och kör in kniven djupare! av Kosmas Loumakis kl. den 7 november 2011 kl. 12:21   Wall Street, de ledande EU nationerna och deras lydiga satellitstater, visar sitt rätta ansikte och vad deras egentliga plan var med hela EU-projektet. I Grekland säger vi att […]

Ring a bell when comes a round.

Kommer ljusspridningen via Internet att fälla (NWO) den nya världsordningen? En i högsta grad rimlig fråga. För västerländska folk blir nu allt mera ovilliga till att acceptera de uppoffringar som olika märkliga eliter påtvingar dem för att bevara den Nya världsordningen, eller det gamla systemets nyttotagande i ny form av nyttoskapande. Politiskt stöd för TARP, för […]

Robert Hållstrand och advokaten Jörgen Berglunds små hyss med bolag i konkurs.

        20111102134150916 är det dokument som visar att saker och ting rullar dit det lutar, även ur de mindre perspektiven. Och etiken hos advokaten Berglund som sitter i styrelsen för förvärvande bolag redan från början, har noterat ett och annat höjt ögonbryn och klarlägger dessutom såväl Tomaso Perras som Bengt Sörås roll i […]

Jag heter Carl-Johan och är människa.

I be­gyn­nel­sen fanns Or­det, och Or­det fanns hos Gud, och Or­det var Gud. 2Det fanns i be­gyn­nel­sen hos Gud. 3Allt blev till ge­nom det, och ut­an det blev ingen­ting till av allt som finns till. 4I Or­det var liv, och li­vet var människor­nas ljus. 5Och lju­set ly­ser i mörk­ret, och mörk­ret har in­te över­vun­nit det. 6Det […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram