Månad: juni 2010

Ekonomisk fundamenta

Inte en enda regering har faktiskt skapat ett enda nytt arbetstillfälle under hela deras historia. Jobb kommer från produktivt arbete. Alltså från att göra saker eller att tillhandahålla tjänster - med vinst. En person betalar en annan  person för att klippa hans gräsmatta. En tredje person betalar en fjärde person för att fixa tänderna. Både gräsklipparen och tandläkaren har jobb. Regeringen, […]

Lägesoriente-Ring

Marknaderna är nu väldigt nervösa, eftersom de kan se att det finns en olycklig och uppenbar brist i systemet med skuld som värdebärande enhet till valutabildningen och det finns ingen tydlig väg ut. Vi är nu i en mycket allvarlig kris som har ännu mycket bredare konsekvenser än kreditkrisen två år sedan. Politikerna har ännu inte officiellt […]

När allt kommer om-k-Ring.

Undrar varför en politiker tror att en skuldkris dels inte har med skulder att göra och därför inte heller det systemiska problemet, med att valuta bildas med skuld som värdebärande enhet? Att tillväxt ovillkorligen kräver en ökad skuldsättning, det tycks vara en mycket svår sak att acceptera intellektuellt hos många. Tycker väl egentligen att idag(igen) så borde […]

Vida grunder till nu.

Efter mordet på Gustav III 1792 och det efterföljande tjugoåriga tumult som då uppstod, så förblev Sverige genom 1809 års författning ändå en monarki, men nu egentligen även till delar som nation styrd av frimurarna, vars stormästare var Karl XIII.  Beslutsprocessen var ur det nationella perspektivet där utav både informell och dold, men den reella makten […]

En boja från frihet

Vårt valutafinansiella system är som en narkoman som inte kan sluta på grund av att knarket är alltför lätt att få tag på. Obligationer är knark för den nationella regeringen. Men priset på knark kommer så småningom att stiga, eftersom låga obligationsräntor inte kommer att bestå för evigt eftersom skuldsättningen ökar med tiden på en ändlig planet. När detta händer […]

Konsten att leda folk i ring.

Det är pinsamt att förlora. Det är ännu mer pinsamt för en ledare att förlora. Och vad som är riktigt riktigt pinsamt för alla inblandade, det är när de nationella och internationella företagens ledare försöker att angripa en stor katastrof och de anser sig ha utfärdat marschorder baserat på fel karta. Det är då liksom någon […]

Dom tekniska pengarna igen.

  Pengar och värde är rent faktiskt inte vad många egentligen tror att det är. Alla pratar visserligen om pengar. Men hur är egentligen dessa pengar skapade? Och hur får och behåller pengar sitt värde? En grundläggande och mycket vanlig vanföreställning, är att ekonomi handlar om pengar, ekonomi kan finnas utan pengar men pengar saknar […]

Den tekniska grunden till haveriet.

Att det valutafinansiellsystemet måste och kommer att haverera, det beror på att räntan som valutabelopp inte ingår i valutans värdebärande del som skuld, och därför hela tiden kräven en valutatillväxt och ökad skuldsättningsgrad för att överhuvutaget göra möjligt att betala räntan på tidigare bildade skulder. Efter skuldmättnadspunkten så åtgår en allt större del av det bildade valutabeloppet till att betala räntekostnader […]

Den fristående Riksbanken och den politiska makten.

Jag undrar hur illa det egentligen är ställt med förståelsen för mekanismerna hos systemet hos de folkvalda? Det kan väl ändå inte, eller jag vill ju inte tro, att det kan vara så illa att det stora flertalet inte tänkt på vad som menas med en oberoende Riksbank, att den skall vara ställd utanför den politiska […]

Valutans värdering.

En gång för länge sedan kom människan på att för att underlätta byteshandeln med varor så kunde man med fördel använda ett värderingsinstrument som var mindre skrymmande än själva varan ifråga, detta för att göra ett byte möjligt utan att för denna skull ha en vara rent fysiskt närvarande på platsen där utbytet av varans […]

För att ytterligare klarlägga vem som äger vad i detta.

OWNERSHIP OF THE FEDERAL RESERVE Most Americans, or people in common for that matter, if they even know anything at all about the Federal Reserve, believe it is an agency of the United States Government. This article charts the true nature of the "National Bank." Chart 1  Source: ** Federal Reserve Directors: A Study of Corporate […]

Lite mera precist beskrivet vad banksystemet grundar sig på.

Versaillessystemet efter WWI, var redan ifrån början ägnat att kollapsa, därav deltagarna Dawes och Young i kommittéväsendet, detta hade kommitté ligan (Dulles, Wallenberg, Schacht, Young , Dawes) alltså otvivelaktigt ifrån början föresatt sig, vilket det också som bekant sedermera gjorde; och sedan efter detta haveri så skulle det införas ett nytt finanssystem, vilket det alltså […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram