Månad: april 2010

Redan då så visste Wilhelm Moberg.

Detta är en liten förvanskad skrivning av Wilhelm Mobergs original. Tänkvärdheten är i allra högsta grad levande och aktuell. Sverige är vårt land, det är nio och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att […]

Från tanke till plan

Flygledningen på flygfältet såg att besättningen hade ökat nedstigningshastighet och började falla under glid sluttningen, alltså den reglerade inflygningsbanan. Flygledarna beordrade besättningen att sätta flygplanet på stigande  kurs. Piloterna lyssnade inte och handledaren beordrade dem då istället att landa på det reservlistade flygfältet. Trots detta fortsatte besättningen att sjunka. Tyvärr, det slutade tragiskt sade generallöjtnant Alexander Alyoshin, biträdande […]

Putin på hugget igen, vilket väcker tankar...

Det tog mindre än trettio minuter  för Vladimir Putin att fatta beslut och meddela att den ordinarie haverikommissionsverksamheten skulle ersättas av en kommission som leds av Vladimir Putin själv. Efter ytterligare femton minuter konstateras att de gängse säkerhetsrutinerna för transporter av statstjänstemän har frångåtts i och med att en otillåten mängd av betydande Polska statstjänstemän har […]

Ringar om tur omringar.

Konstaterar att den 10 oktober förra året, så slutför Polen ratificeringen av Lissabonfördraget. Vid en ceremoni i Warszawa skrev Polens president Lech Kaczynski under. Tillsammans med en grupp av de starkaste motståndarna till EU/Bankkonglomeratet och Eurounionen inom den polska regeringen, så störtade idag Kaczynski, centralbankschefen och vice utrikesministern och omkom. Detta med att motståndet till BIS, […]

Tankar kring dagen.

Undrar varför inte fler kan bemöda sig med att ta till sig och förstå uttrycket "Jag kan förklara det för dig, men jag kan inte förstå det åt dig" Eftersom ungefär 91% av aktiebeståndet på jorden ägs av en liten plutokrati, så kan en ökning på aktiemarknaden som bevis på att lågkonjunkturen är över, endast […]

Bedrägering

Arton stora amerikanska banker har återkommande i bokföringen tillfälligt sänkt sin skuldsättning strax före rapportering under de senaste fem kvartalen, vilket gör att det verkar som vore deras balansräkningar mindre riskfyllda, enligt uppgifter under igårdagen från Federal Reserve Bank of New York.     Denna rapport beskriver 18 banker, däribland Goldman Sachs, Morgan Stanley , J. P. Morgan Chase, Bank […]

Hur olika man kan se på samma sak, uttrycks inte alltid till sin nackdel.

Undrar möjligen om Jean Claude Trichet missat rapporteringen om strejkerna i Grekland helt. Han anför ju att det avgörande för närvarande är att Grekland till fullo implementerar alla åtgärder som utlovats för att sanera budgeten och att det inte finns några tecken på att detta inte skulle komma att ske. Av någon anledning så känns det […]

2 have been near death changes nothing, 2 die changes everything

Om den grekiska regeringen nu börjar att dra tillbaka investeringar utomlands ifrån, för att hantera den nationella valutafinansiella situationen, så skapar detta mer eller mindre tilltro till den Grekiska ekonomins egen rådande bärkraft?... Nu kommer vi alltså snabbt närmare den första "bankrun" reaktionen, om man bortser ifrån Northern Rock, i Europa. Grekiska sparare tar ut sina pengar […]

Qvicka tag kan visa sig förfalskade.

Har man arbetat med brända benmaterial ser man direkt att det här inte är ben, säger osteologen      Ylva Svenfelt som analyserat bevismatrialet emot Thomas Qvick. Man kan ju med visst fog misstänkta att innehavarna av proffesurer inom gebitet hade någon form av erfarenhet i ämnet, inte sant? Och därför följaktligen också upptäckte att detta inte alls var […]

Det som ingen tycks vilja att någon skall förstå.

Hur kan så många människor undgå att upptäcka problemets kärna om de samtidigt förstår att det är skuldbildningen och de relationer som denna verkar ifrån som är problemet? Alltså med skuld som värdebärande motvärde till den bildade valutan, så kan inte någonting annat än det läge vi nu befinner oss i inträffa, hur skulle någonting annat kunna vara […]

Ringen av nytta

Det är inte mycket nytta med att försöka övertyga de som har till uppgift att försvara det innevarande systemet och som utifrån sin uppgift tar denna på allvar av det ena eller andra skälet. Hur många av er var pro-bankräddning? Hur många tror att låna miljarder dollar för att "stimulera" verkligen kommer att ha någon […]

Klass i (fice) Ring

De västerländska nationerna har byggt sina grundläggande rikedomar och samhällens välstånd på ett utnyttjande och en plundring av människor och resurser i resten av världen. Dessa välstånd, frihet och strukturer i vårt samhälle, de har egentligen byggts på svält, rån, umbäranden och mord på miljoner och åter miljoner människor i världen, både historiskt och idag, även om detta […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram