Putin på hugget igen, vilket väcker tankar...

2010-04-10

Det tog mindre än trettio minuter  för Vladimir Putin att fatta beslut och meddela att den ordinarie haverikommissionsverksamheten skulle ersättas av en kommission som leds av Vladimir Putin själv.

Efter ytterligare femton minuter konstateras att de gängse säkerhetsrutinerna för transporter av statstjänstemän har frångåtts i och med att en otillåten mängd av betydande Polska statstjänstemän har färdats i ett och samma flygplan, helt i strid emot gällande bestämmelser avseende olika hotbilder.

CNN rapporterade följdriktigt också omgående att detta i sig var en mycket märklig omständighet och att det ur detta perspektiv närmast såg ut som att man har uppmanat till ett agerande för att skapa detta förlopp.

Att planet var lastat med de Polska statsrepresentanter som främst verkade emot BIS , IMF och den Europeiska överstatligheten, kan ju  knappast ses som någon tillfällighet i detta.

Slutsatsen från mig, utifrån detta tidiga skede i förloppet blir att Vladimir Putin under vilka som helst villkor vill kontrollera hela utredningsförloppet, vilket i sig implicerar att han antingen vill dölja någonting, eller så vill han verkligen ta reda på någonting och är nu orolig att detta skall omintetgöras utan hans egna fulla kontroll.

Man skall i sina egna bedömningar av detta verkligen ta en mycket stor hänsyn till Vladimir Putins erfarenheter av underrättelsetjänstverksamhet och hans bakgrund som KGB-officer, och då vilka hans bedömningar kan vara om eller när han tror sig vara utsatt för provokationer.

Det senare är givetvis det mer troliga alternativet eftersom haveriet äger rum på Rysk territorium, givet detta knappast kan vara ett Ryskt planerat förlopp. Så stalltipset blir just nu det gamla vanliga avseende BIS, IMF och Federal Reserve Systemet, alltså CIA, vilket mycket väl motiverar Vladimir Putins agerande.

En annan effekt som förloppet skapar är ju otvivelaktligen att den valutafinansiella situationen i Eurozonen helt kommer i skymundan, inte minst om BIS/IMF under dagen avser intervenera i den Grekiska ekonomin, så vore ju åtminstone helt obestridligen marknaden och banksystemet gynnat av detta förlopps uppkomst som stabiliserande faktor. 

Detta har vi garanterat bara sett begynnelsen av, och det är nog inte heller helt osannolikt att det nu kommer att skapas en riktad opinionsbildning, understödd av BIS/IMF/CIA i Polen där dessa genom den Katolska kyrkan äger ett mycket stort inflytande på befolkningen, för att skapa en konflikthärd med Ryssland.

Det enda i detta som är säkert är att i politik händer ingenting av en slump. Händer något så är det alltid planerat.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Engström.
Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram