Månad: juli 2010

End the Ring of central banking.

Undrar varför universitetslitteraturen i nationalekonomi helt missar att beskriva en situation där bankerna har en enorm stock med återtagna fastigheter, som arbetar emot en ovanlig låg efterfråga på bostadsköp och allt detta mitt i ett banksystem som är starkt beroende av de kreditlinor som centralbanksystemet tillhandahåller samtidigt som staten socialiserar de stora privatbankernas förluster och […]

Det underligaste underliggande i världen.

Borde inte matpolitik öppet utgå ifrån näringsläran och det ersättningsbehov som individen har av födoämnen per tidsenhet, det skulle i alla händelser inte enbart vara av godo för individen, utan även för miljön och samhället? Den frågan skulle lösa oändliga kostnader för sjukvården, hälsan, välmåendet och så vidare, det verkar ju närmast helt orimligt att […]

Hur lite man behöver veta.

Europeiska centralbanken kommer att sättas under press idag, på torsdagen, sägandes om de EU-omfattande stresstesterna för banker, kommer att vara hårda nog för att övertyga marknaderna om sitt värde , men ECB kan i detta erbjuda föga mycket mer än lugnande ord. Med ett ECB under paus efter ha hämtat andan, efter att ha tagit till extraordinära åtgärder för att […]

Ringgångare

För snart 50 år sedan så sade en ung lovande ekonom som fortfarande inte fallit för den kortsiktiga frestelsen med att främst gynna sig själv i sin offentliga gärning. In the absence of the gold standard, there is no way to protect savings from confiscation through inflation. There is no safe store of value. If […]

Allt 1 i Ring

När fenomenet med den artificiellt låga räntan dyker upp så följer det med ett och annat som kan vara värt att observera, nämligen det att amorteringarna också ALLTID minskat till nära nog obefintlighet, eftersom räntekostnaden tar så mycket utrymme av återbetalningskraften hos låntagaren, så att denna betalningsförmåga inte räcker till några vidare amorteringar. Och eftersom systemet dessutom kräver vidare […]

Ringar som gloria.

Europeiska centralbankens ordförande Jean -Claude Trichet , söker en väg framåt för euroområdet(Bilden från dagensTelegraph) . Och denna bild kan väl så väl som någonting, illustrera situationen som centralbanksystemet befinner sig i. Det är ett system som bygger på en schimär av värde iform av skuld som värdemätare på valutan. Systemfelet är fundamentalt och förvärras givetvis […]

All makt skall utgå från folket, utom skuldtillgodohavandena?

Undrar hur all offentlig makt skall kunna utgå ifrån folket, om privata aktörer utanför den demokratiska processen tillåts att skapa valuta med skuld som värdebärare och detta ur ingenting när skulden är att anse som någon form av makt som ett tvingande begrepp. Och vad ännu värre är att det är valutan i sig som reglerar den offentliga makten. Detta är […]

Så här kan man också se på Ringen

Centralbankssystemet med sin befogenhet att skapa pengar emot skuld som värdebärare till valutan fungerar likadant inom hela BIS (Internationella regleringsbanken) och IMF. Federal Reserve Bank är ett konsortium av tolv privata banker och är inte en del av USA:s regering.   De huvudsakliga ägarna av Federal Reserve Bank är: 1. Rothschild's of London and Berlin 2. Lazard Brothers of Paris 3. […]

PoleRing

Jag kan inte låta bli att förundras över hur det är möjligt att folk blir gladare av att bli mera skuldsatta med ett system som skapar pengar med skuld som värdebärare för valutabildningen, antingen det gäller konsumtionskrediter eller ufästa vallöften från politiker som antingen ingenting begriper, eller i det värre fallet begriper men likafullt gör […]

Ringar på vatten.

Det kanske bästa beviset på hur USA: s historia har skrivits om, till Engelskimperialistisk propagandastil, efter 1865 eran är nog det faktum att de flesta amerikaner tycks vara omedvetna om att " Independence Day (4/7)  ursprungligen var avsedd att vara ett firande av kolonialisternas utbrytning och frigörelse från det brittiska imperiet, eller kanske snarare det gamla vanliga rövarbandet som […]

SchamaneRing

 "Vad vi tittar på är en osynlig mur , som nu vi har stött på här. Vilket i huvudsak , såvitt jag kan se, är en typisk paus som uppstår i en ekonomisk återhämtning " Med avseende på att han faktiskt varit Fedchef länge så kan vi ju i alla fall vara tacksamma att han […]

RO i Ring

Som anställd RO så kan jag ju säga att jag har vissa problem med att se det komiska i situationen med Sten Tolgfors som vapensindustriminister/rustningsminister som det heter i andra länder. Märkligt nog så dansar denne måhända inte alltid fullt så eminente excellens i samma valstakt som sina förgångare, vilket måhända beror på att det […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram