Arkiv

Nu börjar tillvaron att skaka.

Den keynesianska ekonomiska modellen har utsatts för ett bedrägeri, och andra teorier och idéer dyker nu upp i olika försök att bättre förklara tidigare händelser, samt att erbjuda prediktiva värden som den nu misskrediterade keynesianska modellen helt säkert kommer att misslyckas med att förutsäga. Problemet är och förblir att det värdemätande valutafinansiella systemet sedan 1931 […]

Cofobifire anagrammatiskt.

Coalition for Business Finance Reform, är alltså exakt de sju internationella storbanker ifrån 1931 vid Bildandet av BIS, IMF och senare slopandet av guldmyntfoten- Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase, Barclays, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank och Citigroup - som uppenbarligen har gjort ett infamt försök att de genom finansderivatmarknaden skall kunna resa sig ur graven […]

Att veta varför något är, och hur att stjäla ett argument.

År 1847 så var London Communist League en liten grupp av elit imperialisterna som utarbetade ett innovativt sätt att återta och behålla kontrollen av världen. År 1776 så hade de amerikanska kolonialisatörerna med framgång använt sunt förnuft och en beväpnad civil popualation för att ta kontroll över sin egen egendom, marknader, och arbetskraft. Amerikanerna vann sin […]

Varför vill någon annat kan skifta.

Vi har sett centralbanker och finansdepartement verkställa politiska beslut som har bidragit till att rädda den finansiella sektor som har skapat de förutsättningar som nu har förelegat i mer än 2-1/2 år. Under denna period har banker och försäkringsbolag sparats och räddats, men ingenting alls har gjorts för att lösa problemen som banker och försäkringsbolag […]

Likavärde ett till ett.

Måhända är individerna inom mänskligheten olika men till värdet finns det bara ett mätetal ingen är två, men att så många faktiskt skulle vara i så i det närmaste total avsaknad av en själsligt stabil grund eller självkänsla, det är faktiskt inte så lite förvånande. Märk nu väl att självförtroende är något som beskriver förtroendet för självets […]

Den enkla tankens kort-siktighet.

Många människor känner sig både glada och positiva när de ser på aktiemarknaden, och detta eftersom de på allvar tror att denna i sig återspeglar den verkliga ekonomin, och eftersom aktiemarknaderna är uppåt, så måste saker och ting följaktligen ha förändrats till det bättre under det senaste året. Någonting annat kan detta helt enkelt inte vara […]

Redan då så visste Wilhelm Moberg.

Detta är en liten förvanskad skrivning av Wilhelm Mobergs original. Tänkvärdheten är i allra högsta grad levande och aktuell. Sverige är vårt land, det är nio och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att […]

Från tanke till plan

Flygledningen på flygfältet såg att besättningen hade ökat nedstigningshastighet och började falla under glid sluttningen, alltså den reglerade inflygningsbanan. Flygledarna beordrade besättningen att sätta flygplanet på stigande  kurs. Piloterna lyssnade inte och handledaren beordrade dem då istället att landa på det reservlistade flygfältet. Trots detta fortsatte besättningen att sjunka. Tyvärr, det slutade tragiskt sade generallöjtnant Alexander Alyoshin, biträdande […]

Putin på hugget igen, vilket väcker tankar...

Det tog mindre än trettio minuter  för Vladimir Putin att fatta beslut och meddela att den ordinarie haverikommissionsverksamheten skulle ersättas av en kommission som leds av Vladimir Putin själv. Efter ytterligare femton minuter konstateras att de gängse säkerhetsrutinerna för transporter av statstjänstemän har frångåtts i och med att en otillåten mängd av betydande Polska statstjänstemän har […]

Ringar om tur omringar.

Konstaterar att den 10 oktober förra året, så slutför Polen ratificeringen av Lissabonfördraget. Vid en ceremoni i Warszawa skrev Polens president Lech Kaczynski under. Tillsammans med en grupp av de starkaste motståndarna till EU/Bankkonglomeratet och Eurounionen inom den polska regeringen, så störtade idag Kaczynski, centralbankschefen och vice utrikesministern och omkom. Detta med att motståndet till BIS, […]

Tankar kring dagen.

Undrar varför inte fler kan bemöda sig med att ta till sig och förstå uttrycket "Jag kan förklara det för dig, men jag kan inte förstå det åt dig" Eftersom ungefär 91% av aktiebeståndet på jorden ägs av en liten plutokrati, så kan en ökning på aktiemarknaden som bevis på att lågkonjunkturen är över, endast […]

Bedrägering

Arton stora amerikanska banker har återkommande i bokföringen tillfälligt sänkt sin skuldsättning strax före rapportering under de senaste fem kvartalen, vilket gör att det verkar som vore deras balansräkningar mindre riskfyllda, enligt uppgifter under igårdagen från Federal Reserve Bank of New York.     Denna rapport beskriver 18 banker, däribland Goldman Sachs, Morgan Stanley , J. P. Morgan Chase, Bank […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram