Arkiv

Detta är mycket anmärkningsvärt i dagens informationsklimat!

Det för ju närmast tankarna till en komedi av Mel Brooks men faktum är att det finns männsikor som på allvar skriver detta. http://namanula.wordpress.com/2011/11/22/obesvarad-antisemitisk-propaganda-pa-lotta-gronings-fb-wall/#comment-1531 Och detta samtidigt som det nyhetsorgan som de anser representerar sig själva publicerar detta, det är faktiskt helt makalöst. http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/in-israel-civil-law-should-rule-over-jewish-law-1.397382

Minnen I nu.

Planerna på att anfalla Muhammar Gadaffi gick givetvis tillbaka dryga 20 år i tiden och hade alltså då såväl som senare en anledning som absolut inte då heller var någon slumpvis tillkommen idé och även USA: s president Ronald Reagan försökte att döda honom under åberopandet att han ansåg honom som ett hot mot Amerikas […]

När död görs till skuld i dödsskuggans dal.

You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of debt I take a look at my life and realize there's not much left Cause I've been blastin' and laughin so long that Even my ma'ma thinks that my mind is gone But I ain't […]

Bara i Sverige med Robert Hållstrands krav på oförvitlighet.

Så höjs då tonen i dem demokratiska resonansens tecken och konstaterar att systemet tydligen nu klingar uppenbart orent, för tydligen så sitter flera parter på olika stolar avseende vad som kan ses som moraliskt och demokratiskt lämpligt. För här kommer ytterligare dokument som visar att systemet inte håller sig till att skydda det allmänna främst. […]

Detta kan ju vara kul för det allmänna att läsa om Robert Hållstrand.

scanner@gronbergadvokat.se_20110222_114636 Men det kommer inom mycket kort betydligt mera förklenande handlingar och jag tror inte att advokatbyrån Eversheds konkursutredning blir precis mindre otrevlig för Herrskapet Berglund/Hållstrand som offentlig, eller att den framställan som i länken ovan görs av advokaten Berglund även görs utan övriga konkursförvaltares medvetenhet och då skall man i detta betänka, att advokaten […]

Detta är MYCKET VIKTIGT nu!

http://www.youtube.com/watch?v=GxJTwbHdH6k&sns=fb  

Nu är det snart hjul igen i Ring om ingenting lär av historien.

Bankernas(penningväxlingens) bedrägeri började inte vid Jesu tid. Två hundra år före Kristus led Rom av bankernas utsugning genom skuldsättning. Två offentliga folktribuner, som skulle bestå av okränkbara ämbetsmän vilka hade till uppgift att skydda de fattiga för de rikas övergrepp hade inte en chans emot bankerna. Bröderna Tiberius och Gaius Gracchus, vilka hade försökt att […]

Svenskt rekord i att vara utan egen rättskraft.

  SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Enhet 8 UNDERRÄ T T E LSE 2011-10-20 Aktbilaga 44 Mål nr K 9126-10 Konkurser Anges vid kontakt med tingsrätten Dok.Id 528506 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid 141 84 Huddinge Björnkullavägen 5 A 08-561 660 00 08-711 05 80 måndag 􀂱 fredag E-post: sodertorns.tingsratt@dom.se 08:30-16:00 www.sodertornstingsratt.domstol.se Konkursgäldenär Carl-Johan Norberg, 650103-1139 Försatt i […]

Talet till 2011-11-11 enligt löfte till Cathrine Tönnvik.

Medmänniskor och medborgare jag vill stjäla er uppmärksamhet för några få minuter om det viktigaste i era liv, någonting som vi kan förändra till det bättre genom att ta kontrollen över för att undvika att fortsätta att bli utnyttjade av, som det nu är till förmån för några få individers mycket välutvecklade girighet. Trollkarlen från […]

Nu blir det ett 2011-11-11 det som alla borde veta men ingen tänkte på.

Registered Confidential! Personal! To Professor Selck I.G. Farbenindustrie A.G. Frankfurt/Main 20 Your Letter of 3 September 1934 My Dear Professor Selck, In my opinion we must try everything to prevent Herr Göring* from entering the office of the Raw Materials Commissioner (här satt Jacob W) [in the Ministry of Economics] and therefore coming into the […]

Även stora Ringar rullar dit det lutar.

Moderna finansiella "produkter" och "instrument" är inte sällan komplexa och abstrakta, men hela uppbyggnaden av dessa begrepp kan destilleras ner till detta: systemet är baserat på antagandet att alla risker kan försäkras, och att skillnaden, mellan utgångsläget avkastning / förstärkning (i. e. placering av kapital i riskzonen för en vinst) och kostnaden för försäkring av […]

Mytologins udda djur i Ring.

Från det grekiska dramats insida på syntagma igår. Rovdjuren ger pjäsen ”Rädda Grekland” och kör in kniven djupare! av Kosmas Loumakis kl. den 7 november 2011 kl. 12:21   Wall Street, de ledande EU nationerna och deras lydiga satellitstater, visar sitt rätta ansikte och vad deras egentliga plan var med hela EU-projektet. I Grekland säger vi att […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram