Arkiv

Varför köpmannen i Venedig blir fri

Eftersom konkurrensen på valutamarknaden nu gäller dollar mot Euro ur det primära perspektivet och att den ena valutan måste leva på den andra valutans bekostnad ur detta perspektiv, så kan ju detta inte precis ses som någonting underligt att petrodollarhegemonin inte vill bidra till sin egen undergång genom att stödja den konkurrerande valutan. Man kan […]

Idag går igen

Dessa dagar, då de flesta människor svänger sig med fraser som "en biljon dollar(eller kronor)" är det utan att någonsin riktigt greppa vad det betyder. Inte många vet egentligen hur stor en "biljon dollar" egentligen är. Om du hade en miljon sekunder för att göra något, skulle du anse att detta var en lång tid? […]

Sanningen kommer att göra er fria.

Sanningen kommer att göra er fria, men först kommer sanningen att göra er mycket arga och illamående. Det finns en grupp individer som har makten att skapa pengar, denna grupp håller sig med en annan grupp individer för att styra den breda oförstående massan, alltså Intelligenta gangsters kontrollerar belästa busar(politisk adel) för att styra nyttiga […]

Pengar i ord.

Det moderna samhällets innersta väsen är skuld. Skuld utgör värdet på det som människan åtrår mest, pengar. Skuld syns inte och finns bara som en illusion i sinnet på människan, en illusion som kräver tro för att kunna leva vidare och som skyr verklighetens ljus. Ingenting kan förslava människor som skuld, den gör människor till […]

Vårt land, vårt folk och vår frihet.

Detta är en skrivning gundad på Wilhelm Mobergs original från 1941. Tänkvärdheten är nu i allra högsta grad levande och nu aktuell, mer än någonsin. Sverige är vårt land, det är nio och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de många dödas land, deras land som byggt upp det åt oss […]

Bra före utför idag.

Den svenska demokratins utrikespolitiska slutmuskel ger ett ansikte till den svenska inställningen till egennytta och skapar en alltmera växande självinsikt hos det Svenska folket om det Svenska folkets egen inställning till att exploatera sin omvärld för att skapa sitt eget välstånd på andras bekostnad. Så ur något perspektiv kan han sägas utgöra ett mycket bra […]

C min vy.

usurpator person som usurperar; person som självsvådligt tar makten över något (oftast en stat eller ett rike); troninkräktare Vi är alla bekanta med de sociala protesterna. Det började i omvänd ordning till det följande där det finns en tankemässig poäng med att ta förloppet baklänges i tiden, med att media häftigt hyllar ursupatörerna men inser att de […]

Günther Grass poem.

Version på svenska efter: Warum schweige ich, verschweige zu lange, was offensichtlich ist und in Planspielen geübt wurde, an deren Ende als Überlebende wir allenfalls Fußnoten sind. Es ist das behauptete Recht auf den Erstschlag, der das von einem Maulhelden unterjochte und zum organisierten Jubel gelenkte iranische Volk auslöschen könnte, weil in dessen Machtbereich der […]

On my mind.

”Ni kommer att få en revolution, en fruktansvärd revolution i USA. Vilken kurs denna revolution tar beror mycket på vad herr Rockefeller kommer att säga till herr Hague. Herr Rockefeller är en symbol för den amerikanska härskande klassen och herr Hague är en symbol för hantlangarna i den amerikanska politiken". Leo Trotsky i New York […]

Sprickorna i Mordor vidgas

Beslutet av FN: s råd för mänskliga rättigheter att inrätta en undersökande kommitté för att utreda frågan om bosättningarna är inte problemet. Denna kommitté kommer, trots allt, inte upptäcka någonting som den amerikanska administrationen, de länder som utgör kvartetten, EU eller ”alla” Israels vänner inte redan har känt till i flera år. Inga hemlighetsfulla rum kommer plötsligt […]

Divide et impera

Den starka kopplingen mellan Tel Aviv och Paris är givetvis äldre än staten staten, alltså stat två gånger för att markera grunden för, Israel. Poeten Natan Alterman och konstkritikern Haim Gamzu, poeten och översättaren Avraham Shlonsky och "kananéerna", alla andades de en air av det kolonialistiska Frankrike, detta i åratal före införandet av staten Yisrael. Och […]

Saklig huvudsak

Detta är det mycket bra att veta och förstå orsakerna till, om man som individ själv inte förr eller senare vill bli alltför mycket offer för det själsliga mörker som kallas för depression, vilket nu är alternativet som står till buds i kollektiv form för samhället, om vi inte lyckas med att bryta det innevarande […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram