Månad: augusti 2012

4 U 2 C.

Affärsmän eller tillverkare kan antingen vara verkligt fria näringsidkare eller statister, de kan antingen ta sig på den fria marknaden eller söka särskilda statliga förmåner och privilegier. De väljer efter sina individuella preferenser och värderingar. Men banker är i sig därav lika ovillkorligt som naturligt benägna till att vara nyttoskapande statiska, alltså fullkomligt. De skapar […]

Eld och vatten eller inte.

Det möjliga handlingsutrymmet krymper nu hastigt för de finansiella globalister som styr våra politiker genom bankerna. Problemformuleringsinitiativet blir alltmera inriktat mot kärnfrågan hur pengar skapas och får sitt värde och denna förskjutning sker mot de finansiella globalisternas vilja.   Dessa mänsklighetens exploatörer måste nu förskjuta det allmännas fokus bort ifrån detta deras starkaste verktyg för […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram