Arkiv

Ringens strävan.

När jag läser den historiskt moraliskt sett mycket tvielaktiga Rockefeller foundations prognosticeringar och alternativa omfallsbeskrivningar, så slås jag av att det finns människor som aldrig någonsin försöker att utveckla sig själsligt, eller ens vill göra världen till en bättre plats att leva på för någon annan än sig själva. John D. Rockefeller gjorde en gång […]

Hjärnkorset och Zlatan

Världen gav sken av att göra ingenting och att vara på väg ingenstans under den senaste månaden, som förutom det i folkliga medvetandet så sensationella samverkandet mellan Zlatan och hans forwardkollegor, som många tror, förebådar en bländande omvändningshastighet för såväl den Europeiska mycket illavarslande ekonomiska återhämtningens återgång som till full sysselsättning, till 7 kronor per […]

Pandoras bröder och systrar i Ring

Den partipolitiska kulissens innebörd är att verka mot människor, istället för, att verka för människor och deras grundläggande nytta i sammanhållen likhet till varandra, populärt kallat samhälle. Nu är det hög tid att inse att det står dramatik för dörren och att de politiskt valda är valda just med det i ovan beskrivna som grund […]

För barnens skull om inget annat.

Hittills låter vi berättelsen för barnen låta så här: studera hårt, gå på universitet, kanske forska. Och när du kommer ut väl skolad, kommer du inte bara vara tacksam för dina studieskulder och din inteckning i din framtid, för du kommer även att bli ombedd att hjälpa till att betala tillbaka biljoner och åter biljoner […]

Där staten jagar skatt jagar pengar pengar.

I slutfasen av kollapsen av det romerska riket, upplevde folket kanske ingen större belastning, alltså för den genomsnittlige medborgaren, än de extrema skatter som de tvingades att betala. Men redan då så jagade pengar pengar, alltså gamla pengar krävde att det skapades nya. De skattereformer 'som kejsar Diocletianus genomförde på slutet av 200 talet var […]

Varför köpmannen i Venedig blir fri

Eftersom konkurrensen på valutamarknaden nu gäller dollar mot Euro ur det primära perspektivet och att den ena valutan måste leva på den andra valutans bekostnad ur detta perspektiv, så kan ju detta inte precis ses som någonting underligt att petrodollarhegemonin inte vill bidra till sin egen undergång genom att stödja den konkurrerande valutan. Man kan […]

Idag går igen

Dessa dagar, då de flesta människor svänger sig med fraser som "en biljon dollar(eller kronor)" är det utan att någonsin riktigt greppa vad det betyder. Inte många vet egentligen hur stor en "biljon dollar" egentligen är. Om du hade en miljon sekunder för att göra något, skulle du anse att detta var en lång tid? […]

Sanningen kommer att göra er fria.

Sanningen kommer att göra er fria, men först kommer sanningen att göra er mycket arga och illamående. Det finns en grupp individer som har makten att skapa pengar, denna grupp håller sig med en annan grupp individer för att styra den breda oförstående massan, alltså Intelligenta gangsters kontrollerar belästa busar(politisk adel) för att styra nyttiga […]

Pengar i ord.

Det moderna samhällets innersta väsen är skuld. Skuld utgör värdet på det som människan åtrår mest, pengar. Skuld syns inte och finns bara som en illusion i sinnet på människan, en illusion som kräver tro för att kunna leva vidare och som skyr verklighetens ljus. Ingenting kan förslava människor som skuld, den gör människor till […]

Vårt land, vårt folk och vår frihet.

Detta är en skrivning gundad på Wilhelm Mobergs original från 1941. Tänkvärdheten är nu i allra högsta grad levande och nu aktuell, mer än någonsin. Sverige är vårt land, det är nio och en kvarts millioner levande svenskars land. Men det är även de många dödas land, deras land som byggt upp det åt oss […]

Bra före utför idag.

Den svenska demokratins utrikespolitiska slutmuskel ger ett ansikte till den svenska inställningen till egennytta och skapar en alltmera växande självinsikt hos det Svenska folket om det Svenska folkets egen inställning till att exploatera sin omvärld för att skapa sitt eget välstånd på andras bekostnad. Så ur något perspektiv kan han sägas utgöra ett mycket bra […]

C min vy.

usurpator person som usurperar; person som självsvådligt tar makten över något (oftast en stat eller ett rike); troninkräktare Vi är alla bekanta med de sociala protesterna. Det började i omvänd ordning till det följande där det finns en tankemässig poäng med att ta förloppet baklänges i tiden, med att media häftigt hyllar ursupatörerna men inser att de […]

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram