Arkiv

Fin-ansie-Ring

De enda som vinner på detta nuvarande systemet är Centralbanksystemet. Punkt. Allt du behöver göra för att förstå detta är att titta på vem som vinner just nu, vem som vinner i det här landet just nu. Är du vinnare? Är det bättre för dig nu än vad det var för två år sedan , för fyra år sedan , […]

IMF-i-fi-e-Ring

Om jag skalar bort den politiska korrektheten när jag läser kapitel tre i IMF: s World Economic Outlook, så döms mer eller mindre Sydeuropa till döds genom långsam kvävning och den lämnar ingen vidare tvekan om att en finanspolitisk åtstramning kommer att låsa fast norra Europa, Storbritannien och USA i lågkonjunktur under en överskådligt lång […]

Triangule-Ring

Haveriet i det finansiella systemet tar sig nu utttrycket av att man dels börjar gruppera sig för att skapa kontroll över naturresurserna, samtidigt som man försöker minimera skadeeffekterna av kommande valutakrascher. Det idag mest tydliga exemplet på detta är att Kina nu ser sig uppenbarligen både nödda och tvungna att dela med sig av sin […]

Repetering för kommande vecka.

  Med hänsyn till det rådande och kommande ekonomiska läget i världen i allmänhet och landet i synnerhet, så krävs en ny samhällsekonomisk inriktning, avseende det finansiella system som skall beskriva ekonomin och utgöra mätverktyg på värde för att möjliggöra handel, vilken bygger på en analys som vilar på relevanta och reala grunder och inte […]

Skuldmättnadspunkten

Om man tar förändringen i BNP och delar den med förändringen av statsskulden. Så visar detta hur mycket produktivitet som vunnits genom infusionen av ännu en valutaenhet i skuld ytterligare, i förhållande till vårt skuldvärdebaserade penningsystem i övrigt. I början av 1960-talet så illustrerade exempelvis varje utgiven dollar av ny skuld nästan en dollar mätt […]

Dead man walking 2 day.

  En av de mera fantastiska aspekterna av människors liv är vår fanatiska förmåga att frånsäga oss ansvar. När en regering står inför ekonomisk kris, så kommer medborgarna att få höra de politiska ledarna säger saker som "Detta var verkligen inte vårt fel, vi kan ju inte styra den historiska ekonomin. " I verkligheten var krisen givetvis utan tvekan ett resultat av att finanspolitiken och […]

Kost-rådande

Viktrelaterad ohälsa-  är ju ett ganska komplext problem. Om ni frågar mig - en gammel sportfåne med ett utpräglat intresse för sin egen kropp - så vet vi ju att det åtminstone ur minst ett perspektiv, handlar om obalanser, med den bakterieflora som vi härbärgerar i våra kroppar. Det finns tydliga tecken på att även detta kan vara fallet för andra sjukdomar […]

Snart alldeles i dagen.

Undrar hur många Cementbilar som det skulle behöva köras in i vårt Svenska parlament innan folket vaknade? Ledande politiker går ju ut med att det faktiskt var fackföreningar som demonstrerade i Bryssel i går, precis som vore detta själva huvudfrågan vem som demonstrerade och inte för vad, ibland är det mera tungt än annars att vara […]

Med mycket dollar i balanserna.

Med avseende på vilken mängddollarvaluta som det Svenska banksystemet håller sig med, samt att man nu vidare anser sig vara överviktade i guld, så kan det ju konstateras var de statsfinansiella lojaliteterna ligger någonstans. Med avseende på detta så kan det ju vara en god idé med att ta ett historiskt perspektiv på de statsfinansiella förhållanden som […]

Det här med att ha underskott i handelsbalansen

Under normala omständigheter får sådana underskott inte så stor  betydelse. Visserligen dränerar de på sikt efterfrågan, eftersom de minskar inkomsterna - med utgifter för en import som överstiger intäkterna från exporten. Ändå har regeringar och centralbanker i regel ett sätt att motverka denna minskade efterfrågan genom en starkt expansiv finanspolitik eller penningpolitik. Men saker och ting […]

Från det ena till det andra i Ring.

För att känna sin nutida belägenhet, så måste man känna vad som förevarit, och detta för att ens göra möjligt att veta varthän man nu färdas. Denna del av vår historia har alltid höljts i dunkel, av skäl som blir alltmera uppenbara ju mera man läser om dem. Och detta förlopp tar sin begynnelse i […]

Ras-ism.

Jag tycker att det är dags att bringa lite ordning i det mentala moras som utgör den Svenska folksjälens uppfattning om begreppet rasism, alltså en på biologiska grunder skapad indelning i grupper vilka sedan tillmäts en ekonomisk fördelning utifrån detta. Vem kan idag ta något sådant på allvar utan att dra på mungiporna, svaret är […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram