Arkiv

Finansinne

"Är det säkert?" Detta kan vara en mångtydig fråga, särskilt om människor inte förstår vad den hänvisar till. För dagens investerare råder det stor förvirring eftersom tillgångar som tidigare betraktades som "riskfria" - som statsobligationer - har förlorat sin säkerhet, vilket lämnar den finansiella världen ute i verklighetens kyla. Förutom eventuell smärta skapad av ekonomiska förluster, […]

Eco nomen

Uppgång och fall av länder har allt att göra med det produktiva värdeförädlande arbetet för dess befolkning. Rikedom skapas endast av den produktiva sektorn i ekonomin, inte av banker eller regeringen. Banker och regeringar kan växa sig stora och mäktiga endast genom att utnyttja den rikedom som kommer ur skapandet som görs av den produktiva sektorn i […]

Omedvetandets expansion.

Det kunskapsbaserade medvetandet i det moderna samhället har expanderat till den punkt där specialiteter har blivit norm och den bärande interaktionen emellan kunskaperna har försvunnit. Det är givetvis inte möjligt för en person att ha ingående kunskap om varje disciplin i hela samhället. Vi måste lita på att andra förmedlar sådan kunskap, vanligen i relativt enkla, i […]

I am what I am.

Jag har, under de senaste åtta åren, försökt att belysa de många kontroverser och orättvisor som jag anser kontinuerligt begås mot världen genom insatser i form av " den mörka sidans " missgärningar. Bristen på intresse som den genomsnittlige medborgaren uppvisar, vilket är en stor del av den effektivitet som " den mörka sidan" äger, […]

Pi och aritmetik

Aritmetiken är absolut. Ingen omfattning av politisk poserande eller skuldunioner kan övervinna matematikens sanningar. De flesta människor kan inte tänka sig en ekonomisk kollaps. Normalitetens fördomar är vanliga och förvrider förväntningarna, särskilt inom områden utanför personlig kompetens. Om någonting inte hände igår eller förra månaden eller under en människas livstid, då kommer många människor anse att konsekvenserna […]

Fall mellan stolar utan risk.

Konventionerna av de två stora politiska partierna eskalerar vart fjärde år. Skriptet ändrar sig dock sällan. Båda parterna försöker presentera sig och sina kandidater i bästa möjliga ljus. Ingen omfattning av ståt eller skryt skonas det allmännas uppfattning. Dess medialt färgade glasögon kräver att minnet och sanningen kontrolleras vid dörren. Det finns inget utrymme för värden som kan skapa […]

Rationellt tänkandes utevaro

Mellan skål och vägg och vid vägs ände så handlar ekonomi bara om människor. Självklart, efter en tid som nu med storvulna meddelanden, från den tyska högsta domstolen, Mario Draghis obegränsade obligations köpprogram och Ben Bernankes QE3 (båda praktiskt taget obegränsade - eller i alla fall presenterade som sådana), så är det frestande att tänka […]

2B inter-net financialreform?

Låt oss fortsätta veckan med ett cyniskt tankeexperiment. Det finns verkligen en möjlig slutsats om vad som händer på de finansiella marknaderna. Och slutsatsen är denna: värdet av finansiella tillgångar och valutor håller medvetet på att kraschas för att överföra rikedomar från allmänheten till en liten grupp av den globala eliten. Det typiska resultatet av kreditexpansion […]

Here I go again.

" I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies . . . If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] . . . will deprive […]

I Q-nected

Det står en elefant i det svenska finanspolitiska rummet fast den syns inte i det allmänna sinnet, som möjligen därför mera kan liknas vid de hos kossor, elefanten är som vore den från yttre rymden eller inte existerande i det allmänna medvetandet. I ord-molnet av aktuella händelser, så dyker frasen "det parasitiska finansiella systemet" upp […]

Tidevarv koma och försvinna.

En kultur som inte förstår det viktiga samspelet mellan moral och makt, en kultur som misstar verktyg för makt för att vara visdom och som inte förstår att måttet på en civilisation är dess medkänsla, inte dess hastighet eller dess förmåga att konsumera, den kulturen dömer sig själv till döden i sin intellektuella koma. Ekonomer […]

Demokretiner

Jag har länge varit engagerad i att skriva min syn på olika politiska frågor på min facebooksida och blogg, i mina försök att få folk att tänka och betrakta de paradigm som de baserar sina politiska åsikter på, ur nya perspektiv. Jag försöker därvid att få människor till att inse att det inte finns någon […]

Carl på social media

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram