Men annat har nu kommit till och det kommer nu mer, mycket mer.

Det förefaller ju vara nästan lite eljest att tro att jag numera skulle resonera ur någon form av skademinimeringsperspektiv för eget vidkommande, för att inte säga att det förefaller vara närmast direkt skrattretande. Vad som kommer efteråt återstår naturligtvis som alltid att se. Detta går naturligtvis ut på, att eftersom det inte finns någon förlikningsvilja, så är det dom som gäller mot PBI personen.

 I anledning av den återupptagna förundersökningen från EBM så blev det tydligen så att EBM även fick fel i sin motvilja till att lämna ut beslutsgrunderna till nedläggningsbeslutet...

Särskilt bör man i detta notera hur EBM på den fjärde sidan tycks ha flyttat tillbaka från sin adress i landet mellan fantasi och verklighet (Molom) , dit man ombeds skicka överklaganden till den mera allmänt bekanta adressen i Stockholm...

I Moloms skogar bor det många vilda djur, men tid biter inte sällan lika bra som några långa knivar. EBM må ha glömt sin roll i samhället, men de har nu påmints om sitt eget ansvar och har därför också åter inlett sin nedlagda förundersökning i saken.

Till lika visso kommer nu mycket att hamna mellan någonting hårt och en vägg och så länge viljan till rättfärdighet saknas kommer trycket att öka ty det finns bara människor och det finns bara beteenden.

I Molom bor det också många underliga djur och gatorna är långa, det är dock inte så helt säkert att myndigheter i verkligheten skall leva i landet mellan fantasi och verklighet, kanske påverkar detta myndigheters trovärdighet hos allmänheten och kanske kanske kommer verkligheten på besök oväntat som nu 😉 Eller så gäller väl inte den aritmetiska grunden för det finansiella systemet :-)Men då kunde ju också å andra sidan Münschausen flyga genom att lyfta sig själv i håret och många många saker måste omvärderas ur verklighetens perspektiv. Så det är ju faktiskt en rätt kul situation, för att inte säga lite makabert, att det blev just jag som hamnade där jag hamnade i detta!

Nu börjar en ny vecka och nu drar det ihop på allvar på och till allvar så här ser hyresvärden på saken.

Konstaterar glatt det stora politiska gensvaret och uppvisade viljan att ta tag i korruption och systemiska missförhållande kring Stockholms krogvärld i allmänhet och gällande Rose Bar och Robert Hållstrand i synnerhet.Jag kan därvid konstatera att om all denna engagerade politiska kraft inte förmår att enkelt hantera denna systemiska fråga som är sakligt klar, så finns det mycket stor anledning att hysa oro inför framtiden med anledning av de prövningar, av betydligt mera betydande omfattning, som samhället kommer att ställas inför.Jag är dock hyfsat övertygad om att dumheten kommer att förlora både i stort och smått, samt även nu på kort och lång sikt.

 

för 16 minuter sedan
Annie Lööf
Hej Annie, Som rikets främsta dam för upprätthållande av näringar så tänkte jag be dig om en tjänst i samhällets tecken, där systemet uppenbarligen har sina brister. Gällande Rose Bar på Hamngatan
   

 

för ungefär en timme sedan
Roger Mogert
Ja de avvaktar Förvaltningen som avvaktar EBM som avvaktar en förhandling som Hållstrand påstår pågår, men det gör den inte alls som du ser enligt den bifogade inlagan till tingsrätten.
   

 

för ungefär en timme sedan
Kent Persson
Hej Kent, Gällande Rose Bar på Hamngatan i Stockholm, alltså mitt i "kulturen". Känner du några som sitter i nämnden för Stockholm utskänkningen? som exempelvis dessa, Ordföranden: Marie Ljungberg S
   

 

för ungefär en timme sedan
Lena Adelsohn Liljeroth
Hej Lena, Gällande Rose Bar på Hamngatan i Stockholm, alltså mitt i "kulturen".
   

 

för ungefär en timme sedan
Ulf Adelsohn
   

 

för 2 timmar sedan
Jannis Balidis
   

 

för 2 timmar sedan
Christer G Wennerholm
   

 

för 2 timmar sedan
Dag Larsson
Hej Dag,
   

 

för 2 timmar sedan
Sedat Dogru
Mycket tacksam för hjälp med detta! 🙂
   

 

för 2 timmar sedan
Anna Maria Corazza Bildt
   

 

för 2 timmar sedan
Marita Ulvskog
   

 

för 2 timmar sedan
Karl-Petter Thorwaldsson
   

 

för 2 timmar sedan
Urban Ahlin
   

 

för 2 timmar sedan
Morgan Johansson
   

 

för 2 timmar sedan
Robert Noord
   

 

för 2 timmar sedan
Elisabeth Brandt Ygeman
   

 

för 3 timmar sedan
Anders Ygeman

 

Plus en rejäl skock med andra politiker av liknande kaliber.

Inför mötet med EBM så kan väl situationen sägas vara till allt betydande oförändrad, vilket i sin tur nu därför kan ses som ett tecken på att Jörgen Berglund - Tomaso Perra anser att Robert Hållstrand inte går att rädda och att man nu har beslutat sig för skademinimering. Beslutet förefaller dock något lite kontraproduktivt till sin inriktning, detta eftersom beslutet samtidigt ovillkorligen leder ökade insatser från min sida för att åstadkomma just det omvända i fallande ordning, vilket naturligtvis EBM hela tiden har varit vid medvetande om, dummare är de ju inte.

Nu är dock den samfällda uppfattningen att ingen mer vilja till förhandling föreligger i saken från Berglund / Perra, tiden för genmälen till tingsrätten saknar därför betydelse i detta.

Den politiska upptrappningen i saken kommer därför inte osannolikt få konsekvenser av en omfattning som kommer som en överraskning på något håll och då menar jag inte främst EBM:s överraskning över det politiska engagemanget i situationen.

Detta kommer naturligtvis därför att med samma fysikaliska ovillkorlighet, som det rullar dithän som det lutar, att växa i en omfattning som motsvarar de politiska insatserna i saken, så jag påstår därför att den politiska signifikansen nu växer exponentiellt mot tiden. 😉

Jag konstaterar väl närmast lite avmätt att också EBM nu uppenbarligen inte med bästa vilja i världen nu kan sägas sakna intresse i saken och att detta uppvisade intresse sannolikt inte har minskat av att saken inte har fått någon affärsmässigt samverkande lösning.

FOYEN/Backman i detta

Finns det något särskilt skäl till att Robert Hållstrand Ijög under lång tid genom att åtminstone inför mig ange att det var RSI Nattldubb AB som fick erbjudandet av AP Fastigheter/Vasakronan att i någon form träde in i hyresförhållandet.

En annan fråga av visst allmänt intresse för min del för den fortsatta hanteringen är följande.

Utifrån Robert Hålistrands totala tystnad om aktieöverlåtelse av samtliga aktier i Texmati Merkantila AB vid ett antal sammanträden med undertecknad före våren 2010, undrar jag om Robert Hålistrand uppträdde utifrån generalfullmakt eller annan fullmakt för Texmati Merkantila AB. Som du säkert känner till tecknade Robert Hålistrand återkommande firman bland annat ett stort antal konkursanmaningar som finns i min akt daterade t.o.m. mars 2010.

För min del är det och har varit helt uppenbart, att hyresförhållande och därtill hörande hyreskontrakt för verksamhetslokalen ingick i överlåtelsen till dåvarande RH Nattklubb i början av mars 2008.

I nedan skall man särskilt notera cc till Carlsberg 🙂

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram