About C 2 u

Jag vet allvarligt talat inte vad jag vill berätta om mig själv, det som jag möjligen kan tycka skulle vara värt att berätta om, är i så fall mina tankar och det är väl närmast dessa som jag försöker att beskriva på denna blogg.

Jag har yrkesmässigt varit företagare i över 20 år och startat och drivit främst egna verksamheter såväl nationellt som internationellt, inom bland annat säkerhetsbranschen, restaurang/nattklubb med omslutningar mellan 1 och 50 mkr. Jag tror som övergripande postulat att ledare går före och visar vägen för andra till att leda, vilket har varit ett viktigt förhållningssätt för mig, i syfte att skapa motivation och lojalitet hos mina medarbetare. Jag har stor vana att arbeta under extrem press

Jag som person, är välorienterad i samhälle, ekonomi och politik med inriktning mot omvärld och internationella förhållanden.

Jag är säkerhetschefsutbildad vid FUN, Reservofficer och har läst vid Stockholms universitet och jag har alltså vidare ett engagemang i samhällsutvecklingen och i de politiska förlopp, vilka har lett samhället till vår nutida situation. Jag är väl insatt i de samhällsekonomiska systemfunktionerna även ur ett historiskt perspektiv, inte minst avseende det finansiella systemet och dess funktioner samt brister. I detta kan jag tillföra viktig kompetens till samhället.

Jag fäster som person stor vikt vid det skrivna, såväl som vid det talade ordet, och jag är en god skribent. Som person är jag analytisk och kreativ. Jag har utvecklad förmåga att se helheter, samt förstå och analysera orsak och verkan i ett eller flera led av samband, alltså både ur parallella såväl som sekventiella förlopps perspektiv. Jag är drivande och sparar inte mig själv för att genomföra och uppnå de mål som är ställda för mina insatser.

Jag har idrottat aktivt under en stor del av mitt liv och har i detta både tävlat och varit ledare på internationell elitnivå inom kraft och kampsporter under många år och jag har jägarexamen utifrån miljöintresset samt är sportskytt. Vidare är jag styrelseledamot och ledare inom Kunglig Flottans Idrottsförening, vilken under 1990-talet var en av de mer framgångsrika föreningarna inom Svenska Tyngdlyftningsförbundet.

I prestationssamhället så ser jag då ut på följande vis utöver lite övriga idrottsliga meriter och annat ovidkommande, och då menar jag det jag skriver.

Carl-Johan Norberg

 

n      carlnorberg@live.se

Meritförteckning

Professionell erfarenhet                                                                  Tidsperiod
Nattklubbsägare och VD                                                                      1999 – 2008
Berzelii Bar (egen verksamhet)
Restaurang/Pubägare och VD

Hornblower(egen verksamhet)                                                                                          2004-2006

Ägare och driftansvarig för glassbolag                                                1994 – 2003
Djurgårdsglass
(egen verksamhet)
Driftschef för nattklubbsverksamheten                                                 1995 – 1996
Hard Rock Café Stockholm                    
Kursledare och utbildare                                                                     1990 – 1997
Berga Örlogsskolor samt Muskö Örlogsbas
Av Rikspolisstyrelsen förordnad instruktör i självskydd                        1990 – 1996
Rikspolisstyrelsen                                                                                
Ägare och VD för säkerhetsföretag                                                      2000 – 2004

Södermontage AB (egen verksamhet)

Ägare och vaktbolagschef                                                                    1988 – 2005

CJN Entréservice AB (egen verksamhet)

Säkerhetsansvarig AB Kolingen                                                           1990-2005
Riksinstruktör vid Tyngdlyftningsförbundet                                                                1996
Svenska Tyngdlyftningsförbundet                                 
Förbundskapten landslaget i bänkpress                                               1994
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Plutonchef                                                                                            1988 – 1992
Berga Örlogsskolor samt Muskö Örlogsbas
Kassör (ideellt uppdrag)                                                                      1990 tills vidare

Kunglig Flottans Idrottsförening

Utbildning

Säkerhetschefsutbildning(40p) Företagsuniversitetet                                                1994

Universitetsstudier i statskunskap, statistik, nationalekonomi, juridik
och företagsekonomi, Stockholms universitet                                                               1988 – 1992

Officershögskolan(InfOHS)                                                                                               1987 – 1988

UtvecklingGruppLedare 1&2

Militärtjänstgöring                                                                                                             1985 – 1987

Fyraårig teknisk utbildning                                                                                              1982 – 1985

Jägarexamen                                                                                                                        2004

Instruktörsutbilning självskydd PHS(Polishögskolan)                                               1992

Sjömansutbildning på Marinens skonerter                                                                   1982

Referenser:

General Finn Saermark Thomsen(Dk)                  Nato Hq Macedonia.

Jörgen Thunholm                                                      Tidigare VD  Loomis

Robert Noord                                                              Haninge Kommun

Michael Fridebäck                                                   Haninge Kommun

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
rss-square