Regn & Dammar

2024-06-26
Tänka sig...

https://www.svd.se/a/zA7KVr/dammras-kan-fa-katastrofala-foljder-skriver-mollersten-och-lowall
"Som hängivna vänner av fritt strömmande vattendrag kan vi till stora delar instämma i vad Gustaf Hellström skriver i sitt inlägg (SvD 24-06-20) om Sveriges tillämpning av EU:s vattendirektiv. När det gäller små vatten­kraftverk, som ger en liten elproduktion till priset av många gånger mycket stora skador på det rinnande vattnets växt- och djurliv, kan det dock vara motiverat med en rivning.
Men vi vill uppehålla oss vid en annan punkt, där Gustaf Hellström missuppfattat situationen. I älvar som fått sin vattenföring reglerad är det visserligen möjligt att i någon mån motverka måttliga översvämningar. Men vid extrem nederbörd – som vi kan vänta oss mer av i framtiden – kan situationen i en reglerad älv bli långt värre än i en älv utan reglerings­magasin och kraftverk.
Om det faller stora regnmängder i ett område under en längre tid, blir alla sprickor och håligheter i berggrunden och det lösa jordtäcket snart fyllda med vatten. Varje ytterligare nederbörd tränger då inte in i jorden utan avrinner ytligt och hamnar i större och mindre vattendrag och sjöar. Om nederbörden fortsätter, stiger vattenytan i sjöarna och vattendragen långsamt men obönhörligt. Till slut måste vattnet söka sig ut över omgivande terräng. Det kan vara skog, våtmarker, odlingsmark men också städer och andra bebyggda områden. Det är illa nog – men sådana översvämningar är svåra att motverka med hjälp av anlagda dammar.
Vid extrema nederbörds­mängder fylls reglerings­magasinen i våra utbyggda älvar ganska snabbt med vatten, och det är då inte alltid tillräckligt att öppna alla befintliga dammluckor. I ett sådant läge står vi hjälplösa. Det allra värsta som då kan hända är att dammen till slut brister, vilket skulle leda till katastrofala följder om det finns större eller mindre tätorter nedströms. I den hårt reglerade Luleälven skulle Boden och delar av Luleå översvämmas, med fara för människors liv som följd. Sådana scenarier har varit uppe för diskussion.
I september 1985 hade det regnat mycket och länge i mellersta Sverige. Och då inträffade faktiskt ett dammras i Oreälven vid Noppikosi i Orsa Finnmark i östra Dalarna. Den gången berodde dammraset på att en av dammluckorna inte gick att öppna. Vattnet steg och rann till slut över dammens krön, vilket fick den att brista. I andra fall skulle vattnet kunna stiga okontrollerat och orsaka ett dammras, även om alla dammluckor vore öppna. En annan damm i Oreälven var vid samma tillfälle nära att brista, men det klarade sig den gången. Till all lycka var området nedanför den rasade dammen obebott. Många dammar har förstärkts efter Noppikoski­raset, men några garantier för att nya dammras inte inträffar i framtiden kan inte ges.
Med detta vill vi alltså ha sagt att det är fullständigt fel att hävda att reglerings­dammar skulle vara till hjälp när det gäller att hantera höga vattenflöden – åtminstone vid extrema flöden då ett dammras skulle kunna få katastrofala följder."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram