DCA-Röstningsdag

2024-06-18
Så nu kan vi säga att vi går upp i skarpt läge 😉
Vi kan kanske tillägga att några tjänade mer än andra på det Kalla Krigets uppkomst och det vet såväl svenska politiker som initierade utländska politiker.

https://www.svd.se/a/nyWw0n/jonson-karnvapen-kommer-inte-in-utan-tillatelse-far-kritik
"Enligt försvarsministern kommer USA inte kunna ta kärnvapen till Sverige utan tillåtelse. Men folkrättsprofessor Pål Wrange pekar på avsaknaden av riskanalys. Norske experten Tormod Heier är förvånad över hur Sverige agerat.
I dag röstar riksdagen om det DCA-avtal som Sveriges och USA:s försvarsministrar skrev på i december förra året, men som börjar gälla i och med klubbslaget i riksdagen.
När så skett har USA rätt att använda sig av svenskt vatten och luftrum samt 17 militärbaser, anläggningar och övnings­områden runt om i Sverige. Från Kiruna i norr till Revingehed i söder. Där kan amerikanska militärer vistas och USA kan förvara vapen och ammunition, samt genomföra övningar.
USA har liknande avtal med en lång rad länder. Parallellt med att Sveriges avtal togs fram förhandlade USA med Finland och Danmark. Norge slöt ett liknande avtal redan 2021.
Men det finns en skillnad mellan Sverige och grannländerna som hamnat i fokus, i det svenska avtalet står det inte uttryckligen att USA inte får förvara kärnvapen, något som både Norge och Danmark har svart på vitt.
”Ingenting i detta avtal ändrar den danska politiken när det gäller lagring eller utplacering av kärnvapen på danskt territorium”, står det till exempel i det danska DCA-avtalet. I Finland var det redan enligt lag förbjudet att föra in kärnvapen.
Diskussion om kärnvapen
Försvarsminister Pål Jonson (M) har sagt till SVT:s Agenda att den svenska regeringen ”tydligt kommunicerat” till USA att Sverige inte ser ett behov av kärnvapen eller permanenta baser på svensk mark, eller av landminor eller klusterammunition.
Det svenska avtalet säger att ”all verksamhet som omfattas av detta avtal ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet, lagstiftning och internationella rättsliga förpliktelser, inklusive vad gäller lagring av vissa typer av vapen på svenskt territorium”.
Pål Jonson har också sagt att det i det svenska avtalet är tydligare att det bygger på svenskt samtycke jämfört med det norska och det danska avtalet. Han säger också att ingen kommer att kunna tvinga Sverige att ta emot kärnvapen.
Men enligt folkrättsprofessorn Pål Wrange är det dock meningslöst att hänvisa till Sveriges suveränitet.
– Suveräniteten är något man använder för att ingå avtalet. Det är precis som för vanliga privatpersoner, vi har frihet att ingå avtal, men sen är vi förbundna att göra avbetalningar på bilen. Att hänvisa till suveränitet tycker jag är i stort sett meningslöst.
Hänvisningen till svenska lagar är däremot relevant, enligt Wrange. Det finns enligt honom en lag som skulle kunna användas för att stoppa kärnvapen i Sverige. Men när remissinstanser undrade om den lagen skulle innebära att Sverige kan förbjuda USA från att ta in kärnvapen svarade inte regeringen på det. Pål Wrange kallar det ”illavarslande”.
Han säger också att det kan stämma att avtalet fungerar avskräckande och att om USA förvarar materiel i Sverige kan det bli enklare för USA att leva upp till Natos artikel fem om Sverige anfalls.
–Men det finns ingen utredning om avtalet behövs. Det finns heller ingen riskanalys, som tar upp problem som skulle kunna uppstå.
Riksdagen röstar om DCA-avtalet
En riskanalys skulle till exempel avgöra sannolikheten för kärnvapen i Sverige.
– Jag hade önskat att riksdagens ledamöter hade sett en sådan innan de röstar.
Ändå tror Pål Wrange att det var bättre att skriva på avtalet än det hade varit att inte göra det. Men han tycker, ur demokratisk synvinkel, att det hade varit bättre om propositionen skevs om och debatterades mer innan den klubbas i riksdagen.
Eftersom det är ett bilateralt avtal med USA, utanför Nato, betyder det att amerikanerna kan använda det för sina egna intressen. Det är en viktig skillnad enligt Pål Wrange.
Tormod Heier, professor i militär strategi och operationer vid Försvarshögskolan i Oslo har inte läst hela Sveriges avtal, men enligt hans bedömning kan både Sverige och Norge genom sina avtal möjlighet att förbjuda USA från att skicka kärnvapen.
Ändå förvånar det honom att inte Sverige krävt en skrivelse om kärnvapen i avtalet, som Norge har gjort.
– Enligt min bedömning är kärnvapen en betydligt mer politiskt känslig fråga i Sverige än den är i Norge. Så det är lite ologiskt att det inte finns med i det svenska avtalet när det finns i det norska.
Han tror att obetänksamhet ligger bakom att Sverige inte krävt en skrivning om kärnvapen.
– Det kan skyllas på att Norges försvars­departement har mycket mer erfarenhet och kunskap i hur långt man kan sträcka sig i mötet med den amerikanske motparten när avtalet förhandlades.
– Det kan vara en av flera förklaringar till att Norge har det här men inte Sverige. Lite oerfarenhet, lite brist på kunskap och kanske lite överdriven respekt för USA.
Han pekar på att Norge, som gick med i Nato 1949, samarbetat med USA i generationer. En annan förklaring kan vara att Norge är viktigare för USA än Sverige, eftersom landet ligger nära de ryska kärnvapenubåtarna, något som kan ge Norge mer möjlighet att pressa på i förhandlingar.
Liknande avtal i grannländer
Norge har haft ett DCA-avtal med USA sedan 2021. Enligt Tormod Heier märks det i samhällen nära de amerikanska baserna.
– Och så finns det andra som också märker det, och det är polisens säkerhetstjänst. De som bedriver kontraspionage. De märkte att det blev en ökning av oönskad rysk uppmärksamhet kring flera av de här anläggningarna.
Han tycker att svenska myndigheter borde vara bättre på att snabbare informerar och diskutera med civilsamhället och befolkningen.
– Så att det skapas vakenhet och insikt om att vi lever i en helt annan tid än vi gjorde före den 24 februari 2022."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram