Gränslös Jimmie

2024-05-31

För den ökade tydlighetens skull!

Trump döms och Zelensky åker till Sverige...

"EU är redan för stort, tycker Jimmie Åkesson. Men han kan tänka sig att göra undantag för Ukraina som medlem i framtiden. Och Sverigedemokraternas partiledare säger inte längre att det finns en övre gräns för stödet till det krigshärjade landet.

Jimmie Åkesson är på valturné och vi ses i rådhuset i Helsingborg. SD har lokaler där, eftersom partiet är med och styr staden.

– Jag ser ingen gräns för EU:s stöd till Ukraina. Min utgångspunkt är att vi, och då menar jag Sverige och EU, ska stötta Ukraina så långt som vi behöver och så länge vi bedömer att det är möjligt. Än så länge har vi inte närmat oss någon gräns för det, säger han.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson väljer sina ord noga. Tidigare i år fick han kritik när han sa att det finns en övre gräns för Sveriges stöd till Ukraina och att stödet måste balanseras mot de egna behoven. Det är farligt att ge intryck av att stödet kommer att ta slut, tyckte bland andra oppositionsledaren Magdalena Andersson (S).

Sverigedemokraterna presenterar sig som Sveriges mest EU-kritiska parti i det kommande valet till EU-parlamentet. Men enligt Jimmie Åkesson är Ukrainastödet ”en sådan sak där vi bör göra så mycket som möjligt gemensamt”.

– Det är ömsesidigt det här. Om en slutar ge, så kommer ytterligare en att sluta ge och till slut ger ingen.

Är du beredd att betala högre svensk EU-avgift för mer stöd till Ukraina?

– Det korta svaret är ja.

Hur ser du på att EU gemensamt skulle låna upp pengar för att stödja Ukraina?

– Vi är principiellt helt emot att EU gör den typen av lösningar. Varje steg mot att EU skaffar sig egna ekonomiska medel, eller börjar låna upp pengar som juridisk person, är ju ett steg från principen om självbestämmande.

Kan du tänka dig att skicka svenska stridande soldater för att försvara Ukraina?

– Det är inget som är aktuellt nu, men jag skulle inte utesluta det, eftersom det inte bara är Ukrainas krig, utan det är också vårt krig. Ju längre bort från vår gräns vi kan stoppa ryssen, desto bättre.

Ukraina vill bli medlem i EU. Tycker du att de ska bli det, så småningom?

– Jag tycker att EU redan är för stort. Ju fler länder vi tar in, desto dyrare blir det för oss, eftersom det här ofta är väldigt fattiga länder. I grunden är jag mot det, men det här är väl en sådan sak där man ska bortse från vissa principer. Sen tror jag Ukraina har väldigt långt kvar innan de blir medlemmar i EU.

Om Ukraina uppfyller EU:s villkor, stödjer du då att de blir medlemmar?

– Ja, det skulle vi kunna göra. Jag tycker inte att det är optimalt, men att stänga den dörren skulle vara att spela Putin i händerna, som det så populärt heter, och det tänker jag inte bidra till.

Jimmie Åkesson går in i valspurten med ett kraftigt förtroendetapp i väljarkåren, enligt Expressen.

Efter rapporteringen om SD:s så kallade trollkonton och Åkessons dementier och motattacker mot uppgifterna, har förtroendet för honom sjunkit, allra mest bland regeringspartiernas väljare. Expressens avslöjande om SD-medarbetaren som hyllade Ryssland var inte känt när intervjun gjordes. Hur Jimmie Åkesson ska försöka återvinna förtroendet är en senare fråga, säger han.

– Det är kanske inte min främsta huvudvärk just nu, utan nu ska vi försöka vinna ett mobiliseringsval där vi vet att våra väljare är ganska trötta på att gå och rösta i de här valen.

Partiledaren inleder sitt tal på Sundstorget i Helsingborg just med uppmaningen att gå och rösta. Han gör entré på scenen till eldslågor och sprakade ljussken. Musiken dånar över publiken på några hundra personer. De flesta har redan lagt sin röst på SD för migrationspolitiken och kriminalpolitiken. Någon röstar på SD för att Jimmie Åkesson inte går i Pridetåg, en annan för att han ”är den ende som säger ifrån”. De tycker att EU lägger sig i för mycket.

Det tycker Jimmie Åkesson också. Han vill utvärdera medlemskapet, men tycker inte längre att Sverige ska gå ur EU.

Frågan är varför, när man läser hur EU beskrivs i SD:s valmanifest: ” De gamla drömmarna om fria stater som samarbetar på rättvisa villkor är sedan länge bortglömda i Bryssel och har ersatts av byråkrati, centralisering och korruption.”

Varför vill ni vara med i något som ni beskriver som så uselt?

– Det kan man fråga sig och det har jag frågat mig hela min politiska karriär. Jag skulle kunna sitta här i Sverige och skrika att vi ska lämna EU och sedan vara mot allt. Det är ungefär så vi resonerade förr, men vi gör det inte längre, utan försöker göra det bästa som går att göra av det medlemskap vi har.

Regeringen förankrar Sveriges EU-politik i riksdagens EU-nämnd. Enligt en genomgång av besluten under det första året efter valet 2022, som nyhetssajten Europaportalen har gjort, är Sverigedemokraternas motstånd mot unionen nästan borta. Partiet har få invändningar numera.

– Det beror på att vi påverkar på ett annat sätt idag. Vi förhandlar väldigt mycket av EU-politiken. Det betyder att vi får igenom saker ibland. Då fungerar det så att vi ibland får släppa igenom saker.

Samarbete om EU-politiken ingår inte i Tidöavtalet, men ni samarbetar ändå?

– Ja, min bild är att vi var med och förhandlade nästan allting inför det svenska ordförandeskapet i EU och det har fortsatt mer och mer så.

Samarbetet gäller också utrikespolitiken, enligt Åkesson, som inte heller ingår i Tidöavtalet.

– Givet att vi bygger majoritet med regeringen i en massa andra frågor och att vi har ordförandeposten i utrikesutskottet, så blir det naturligt att det är till oss man kommer först.

Sverigedemokraterna stödde regeringen både när det gäller den migrationspakt som EU nyligen kom överens om, liksom den klimatuppgörelse i unionen där Sverige förbundit sig att uppnå bestämda mål för att begränsa klimatutsläppen. Nu går Sverigedemokraterna till val på att ändra de besluten.

Varför accepterade ni regeringens stöd för EU:s klimatpakt, när ni är så kritiska?

– Det är klart att man skulle kunna utnyttja sitt ”veto” hela tiden. Det som händer då är väl att regeringen söker majoritet någon annanstans, eftersom det här var en fråga där vi inte hade något organiserat samarbete. Då hade det förmodligen blivit sämre.

Vilket ansvar har Sverigedemokraterna för att Sverige uppnår de mål som Sverige har förbundit sig att uppnå?

– Vi har ett ansvar, men med fokus på det långsiktiga målet. Det är klart att det finns delmål på vägen. Jag kallar dem kontrollstationer snarare än mål, för det blir väldigt dyrt och svårt att uppnå de målen på kort sikt. Varenda klimatåtgärd ska vägas mot nytta och vilken påverkan det har för Sverige.

Sverigedemokraterna samarbetar allt närmare med regeringen även i EU-frågor och i utrikespolitiken, enligt Jimmie Åkesson.

Sverigedemokraterna samarbetar allt närmare med regeringen även i EU-frågor och i utrikespolitiken, enligt Jimmie Åkesson. Foto: Daniel Nilsson

Hur tänker ni agera i EU-parlamentet?

– Vi kommer att agera utifrån våra uppfattningar. Jag upplever inte att vi är bundna av varenda bokstav i varenda rättsakt i den här klimatpakten. Det vi är överens med regeringen om, är att följa EU-lagstiftning. Det är inte säkert att vi tycker att den är bra och då kan vi verka i Bryssel för att ändra på den.

Jimmie Åkesson talar inte så mycket om Ukraina eller om klimatet på torgmötet i Helsingborg. Desto mer om migrationspolitiken. SD vill skärpa de regler som EU nyligen beslutat om, till exempel så att asylsökande ska söka asyl utanför EU och helst stanna i ett land utanför unionen även om de får ett ja.

Sverigedemokraterna går till val på parollen att ”Mitt Europa bygger murar”. På torgmötet i Helsingborg visas rörliga bilder på en storskärm av en ljusblå mur som byggs upp framför ungdomar som bränner bilar och slåss med polisen. EU borde betala för fysiska gränsbarriärer, tycker Jimmie Åkesson.

Var ska de byggas?

– Det allra bästa vore om man kunde bygga en enda stor barriär runt hela EU. Om man ska vara seriös, så finns det väl utvalda ställen där det skulle vara bra. Mellan Grekland och Turkiet, är ett exempel, där det väl redan finns en bit barriär, men ganska begränsad. Ett annat exempel är Finlands gräns mot Ryssland för att mota hybridkrigföringen. Likadant Litauen och möjligen Lettland, som är utsatta för samma sak. Polen också.

Vad skulle det kosta?

– Vi har inte räknat på det. Det blir förmodligen väldigt dyrt, men det är också väldigt dyrt att få hit en massa illegala invandrare.

Ni tycker ju att migrationspolitiken ska vara nationell, inte bestämmas av EU. Varför ska då EU finansiera ert förslag?

– För att i praktiken är det ju är EU som bestämmer över migrationspolitiken. Det är ett faktum vi får förhålla oss till. Och för att det ligger i alla EU-länders intresse att hålla gränsen."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Norberg.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram