Jubilerande Nato I SvD

2024-04-04
Nog måste Göran, Carl, eller Jan anses som tämligen passande för den uppgiften i tiden..

https://www.svd.se/a/dwgMRq/grattis-nato-pa-75-arsdagen
"Sjuttiofem år är i sig en aktningsvärd ålder, och alldeles särskilt för en försvarsallians.
Just i dag, den 4 april, firar Nato att det är 75 år sedan utrikesministrarna från de tolv grundarländerna vid ett möte på amerikanska State Department högtidligen lovade att försvara varandras länder i vått och torrt.
Mycket har förstås hänt under de gångna decennierna. Kriser som man gemensamt har tagit sig igenom – med livet i behåll, trots oräkneliga förutsägelser under årens lopp om alliansens förestående hädanfärd.
Hotbilder och fiender som kommit och gått, och i ett fall rentav återuppstått. Partnerländer som blivit kandidater och till slut välkomnats till den stadigt ökande skaran allierade.
Och vi vet ju vem den allra senaste – 32:a – medlemmen är.
I dag är Sverige för första gången med och firar, inte som partnerland ute i korridoren eller som ”invitee” som saknar rösträtt, utan som fullvärdigt medlemsland, med alla de rättigheter och skyldigheter som följer därav.
Eftersom man i år håller sig till ursprungskonceptet med ett utrikesministermöte på födelsedagen blev Tobias Billström igår förste svensk på regeringsnivå att slå sig ner vid Nordatlantiska Rådets stora mötesbord i Natohögkvarteret.
I juli blir det statsminister Ulf Kristerssons tur att företräda Sverige vid årets toppmöte i ett sommarhett Washington, DC.
För det splitternya medlemslandet Sverige är det fortfarande mycket att sätta sig in i, trots den tvååriga praktikperioden med ”invitee”-status.
Först och främst försvarsplaneringen och de regionala försvarsplaner som vårt land nu äntligen är med och utarbetar. Och där vi för likaledes första gången nu har fullständig insyn i det allra hemligaste, de så kallade ”Nato Secrets”.
Sedan några veckor ingår Sverige också i The Nuclear Planning Group, där inte en kotte släpps över tröskeln utan att kunna visa medlemskort.
Sverige ska också för första gången delta i valet av ny generalsekreterare. I höst tar Jens Stoltenbergs mandatperiod sent omsider slut, efter tio år och flera förlängningar. Först för att det blev krig och därefter för att de allierade inte har lyckats enas om namnet på hans efterträdare.
Om man nu vill vara en försvarsallians i tiden, hade det kanske varit på tiden att utse en kvinna.
Holländske premiärministern Mark Rutte har stöd av bland annat USA:s president och tycks redan betrakta saken som klar. Men det ska han akta sig för, påpekas det från den stora gruppen ”nya” medlemsländer i Europas östra delar, som vid det här laget varit medlemmar i som mest 25 år utan att någonsin ha haft en generalsekreterare.
Och om man nu vill vara en försvarsallians i tiden, hade det kanske varit på tiden att utse en kvinna.
Den estniska premiärministern Kaja Kallas uppfyller båda kraven och är speciellt intressant ur ett svenskt perspektiv. En realist som förstår varifrån det primära hotet kommer hade varit precis det som Nato behöver i dessa tider med ryskt anfallskrig inpå knuten. Men Kallas valde i början av veckan att ställa sig bakom Mark Ruttes kandidatur.
Beslutet om ny generalsekreterare kräver som alla andra enighet, men den tidigare så heliga principen har på sistone alltmer kommit att ifrågasättas. Inte minst har Turkiets och Ungerns blockering av det svenska medlemskapet lett till förslag om att ersätta konsensusregeln med majoritetsbeslut – fast självfallet då med undantag för beslut på Artikel 5-nivå.
USA:s president Harry S Truman undertecknar Washingtonfördraget i Vita huset.
USA:s president Harry S Truman undertecknar Washingtonfördraget i Vita huset. Foto: Byron Rollin/AP
Faktum är att Washingtonfördraget bara kräver konsensus vid just beslut om utvidgningar av medlemskapet; i övrigt handlar det om en inarbetad praxis.
Den tilltagande oron kring det livsviktiga stödet till Ukraina – där de nordiska länderna ligger i topp – har också bidragit till diskussionerna om konsensusprincipens framtida vara eller inte vara.
Ukrainas tappra kamp för sin överlevnad är utan tvekan den viktigaste frågan, inte bara för Nato utan för hela västvärlden. Men Putin har många vänner som alltmer öppet sätter krokben för stödet till Ukraina.
Kanske är ännu en snart tillbaka i Vita huset. Det vore olyckligt på många vis, men även det lär Nato överleva. Och alltsedan den 7 mars har Sverige för första gången en direktlinje till Vita huset och möjligheter att påverka den amerikanska politiken.
På samma sätt som de äldsta Nato-länderna har haft det i 75 år."

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram