Tillgångsbegärande FI

2024-04-03
Ja man kan ju faktiskt fråga sig hur det kommer sig att man på FI upptäcker detta först nu....

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/fi-begar-tillgang-till-misstanke-och-belastningsregistren-i-fler-fall/
"Finansinspektionen kan i dag, vid sina lämplighetsprövningar, bara ta del om uppgifter som rör ekonomisk brottslighet men inte få uppgifter om en rad brott som har nära samband med gängkriminalitet.
Myndigheten begär nu därför att få ta del av uppgifter från misstanke- och belastningsregistren i fler fall. Det framgår av ett pressmeddelande.
Ett av Finansinspektionens uppdrag är att göra så kallade ledningsprövningar där myndigheten prövar om ägare till och personer i ledande ställning i ett finansiellt företag är lämpliga. Som underlag används i huvudsak uppgifter från den person som ska prövas, från det företag där personen är verksam samt informationsinhämtning från andra myndigheter. Finansinspektionen kan även hämta in uppgifter från Polisen om vissa typer av brott som utförs för ekonomisk vinning, exempelvis bedrägerier och penningtvättsbrott.
Annan typ av brottslighet
Men Finansinspektionen kan inte ta del av uppgifter om andra brott som har ett nära samband med gängkriminalitet så som vissa typer av vapenbrott, narkotikabrott, människohandel och allmänfarliga brott, eller brott mot rikets säkerhet.
– Vi behöver få tillgång till uppgifter om fler brott för att kunna göra de lämplighetsprövningar som vi ska göra. Vi behöver också kunna uppmärksamma om ledningspersoner i ett ombud för ett utländskt betalningsföretag förekommer i misstanke- och belastningsregistren. Det är viktiga förslag som syftar till att motverka att finansiella företag används för att begå brott. Ytterst handlar det om förtroendet för finansmarknaden, säger Eric Leijonram, chefsjurist på FI.
Även vid registrering av ombud för utländska betalningsföretag
FI föreslår nu att myndighetens rätt att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistren ska omfatta fler brott och gälla även vid registrering av ombud för utländska betalningsföretag.
”Att motverka att finansiella företag utnyttjas i brottsliga syften är ett av våra högst prioriterade områden i tillsynen”, skriver FI.
SARA JOHANSSON"

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram