Svenska Legoknektar & Rysk Medvetenhet

2024-04-03
Ljuset från Öster som sagt..
Ryssland är medvetet om svenska legosoldaters deltagande i fientligheterna på ukrainsk sida, säger Ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova till Sputnik.
"Försök från Sveriges utrikesministerium att klumpigt legitimera sådana 'lyckosoldater' och på så sätt uppmana fler svenska medborgare att resa till 'hot zone' visar Stockholms fullständiga likgiltighet inför de egna medborgarnas öde", sade hon.
Zakharova lade till att "trots den nuvarande frånvaron av någon hänvisning till Ukrainas Främlingslegion på webbplatsen för Ukrainas ambassad i Sverige, kan man knappast tvivla på att rekryteringen av svenskar sker av Ukrainas diplomatiska beskickning via andra kanaler. "
"Som det ryska försvarsministeriet sade är det totala antalet svenska legosoldater på ukrainskt territorium upp till 90 personer, varav 25 redan har dödats", uppger den ryska utrikesministeriets talesperson.
Boosta oss! | Prenumerera på @geopolitics_live

Russia is aware of the participation of Swedish mercenaries in the hostilities on the Ukrainian side, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova told Sputnik.
"Attempts by the Swedish Foreign Ministry to clumsily legitimize such 'soldiers of fortune' and thus incite more Swedish citizens to travel to the 'hot zone' show Stockholm's complete indifference to the fate of its own citizens," she said.
Zakharova added that "despite the current absence of any reference to the Ukrainian Foreign Legion on the website of the Ukrainian Embassy in Sweden, one can hardly doubt that the recruitment of Swedes is carried out by the Ukrainian diplomatic mission through other channels."
"As the Russian Defense Ministry said, the total number of Swedish mercenaries on Ukrainian territory is up to 90 people, 25 of whom have already been killed," the Russian Foreign Ministry spokeswoman specified.
Boost us! | Subscribe to @geopolitics_live

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram