Elektrisk Hultqvist

2024-04-03
När Lavrov drar upp fredsplanerna..
Nu snackar vi biblisk miss..

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/veEkEV/elektriker-och-s-kinesiska-elmatare-kan-vara-sakerhetsrisk
Debatt/
Peter Hultqvist
Kinesiska elmätare kan vara en säkerhetsrisk
Elektrikerförbundet och Peter Hultqvist: Regeringen tar inte utländsk infiltration i vårt energisystem på allvar
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Publicerad 06.00

Statliga Vattenfall har installerat 900 000 fjärrstyrda elmätare som är tillverkade av ett kinesiskt företag. Även rysk teknik har installerats av rysk arbetskraft vid ett flertal anläggningar inom landets energisektor. Precis som med elmätare innehåller de uppkopplade system som går att fjärrstyra, skriver Elektrikerförbundet och Peter Hultqvist.Statliga Vattenfall har installerat 900 000 fjärrstyrda elmätare som är tillverkade av ett kinesiskt företag. Även rysk teknik har installerats av rysk arbetskraft vid ett flertal anläggningar inom landets energisektor. Precis som med elmätare innehåller de uppkopplade system som går att fjärrstyra, skriver Elektrikerförbundet och Peter Hultqvist.Foto: Martin Arvebro, TT
DEBATT
DEBATT. Det är ett faktum att rysk teknik installerats av rysk arbetskraft i vissa anläggningar inom landets energisystem. Även fjärrstyrda elmätare som är tillverkade av ett kinesiskt företag har installerats i svenska hem.
Vi ser uppenbara säkerhetsrisker. Men regeringen tycks vara oförmögen att ta itu med situationen – det är beklagligt.
 
Elmätare som kan fjärrstyras och som samlar in uppgifter om förbrukning installeras hos alla landets elabonnenter i skrivande stund. Dessa elmätare har i vissa fall tillverkats av företag med statliga intressen i Kina.
Statliga Vattenfall har bland annat installerat 900 000 fjärrstyrda elmätare som är tillverkade av ett kinesiskt företag. Vi kan bara spekulera i vad det skulle kunna finnas för utrustning installerad i dessa.
Även i landets vindkraft finns ett betydande kinesiskt ägarintresse där teknik och övervakning kan skapa säkerhetspolitisk risk, även detta har regeringen känt till sedan länge utan att begränsa dessa aktörer eller ta frågan på riktigt allvar.
 
Även rysk teknik har installerats av rysk arbetskraft vid ett flertal anläggningar inom landets energisektor. Precis som med elmätare innehåller delar av denna teknik uppkopplade system som går att fjärrstyra.
Elektrikerna har kännedom om vilket material som används inom landets eldistribution och -produktion. Flera försök har gjorts för att föra dialog med regeringen och ansvarig minister för civilt försvar Carl-Oskar-Bohlin (M) kring dessa säkerhetspolitiska frågor som är kopplade till vår bransch.
Än så länge har vi dock blivit ignorerade, trots det säkerhetspolitiska läget i vår närhet och vår omvärld.
 
Det finns ett flera faktorer som gör att riskerna för energisektorn är väldigt mycket större än vad de behöver vara.
Det råder en omfattande brist på nationell kompetens och en extrem brist på kompetens inom nybyggnation på Svenska kraftnäts anläggningar, något som på både kort och lång sikt utgör ett säkerhetsproblem.
 
Vi har därtill en nyliberal affärsmodell inom energisektorn som är tillåtande mot den som har onda avsikter.
De största nätägarna i Sverige, inklusive statliga Svenska kraftnät, har inte en enda egenanställd arbetare för drift, underhåll, felavhjälpning eller nybyggnation utan man baserar helt sin verksamhet på underentreprenörer, ibland så många som 800 på ett kontrakt.
 
Denna affärsmodell är ett system med bara en vinnare, nämligen elnätbolagen och dess ägare, de täljer guld medan både samhället och den enskilda konsumenter är de stora förlorarna.
Både i form av högre priser och också med konsekvensen av sämre arbetsmiljö för medlemmarna i Elektrikerna samt betydande högre säkerhetsrisker än nödvändigt.
 
Det är nu hög tid att regeringen agerar och tar tag i detta akuta problem. Vi står annars inför både ett direkt säkerhetshot och oöverblickbara konsekvenser för de framtida planerade investeringarna i Sverige.
Eftersom vi gjort oss beroende av utländska aktörer för nybyggnation av vårt elnät kommer också de kommande nödvändiga investeringar undergrävas när Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina tar slut och all utländsk arbetskraft kommer behövas i internationella hjälpinsatser där.
 
Vi har nu sett att regeringen står fullständigt handfallna och lider total brist på idéer om konkreta åtgärder. Detta bevisades tydligt när regeringens nya förslag på energipolitik presenterades och inte ett ord nämndes om kompetensförsörjning eller de stora säkerhetsriskerna.
Och sist, men inte minst. Agera och ta tag i de uppenbara problem som finns. Hade ni valt att lyssna på oss och andra aktörer inom branschen så hade ni fått verktygen ni behöver för att komma tillrätta med många problem.
Släpp ert ideologiska och politiska spel och börja värdera energibranschen på det sätt som behövs.

Urban Pettersson, förbundsordförande Svenska elektrikerförbundet
Peter Hultqvistordförande försvarsutskottet (S)
Petter Johansson, energipolitiskt ansvarig Svenska elektrikerförbundet
 
 Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Visa ditt stöd till det informationsarbete Carl genomför

Swish

Scanna QR eller skicka till 076-118 25 68. Mottagare är Caroline Norberg.

Patreon

Här kan du visa ditt stöd genom att bli månadsgivare på Patreon.

Swish

Bidra genom att Swisha till 076-118 25 68, mottagare är Caroline Engström.

De Fria

Besök folkrörelsen som jobbar för demokrati genom en medveten och upplyst befolkning!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram